BIP

Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach powstałych w wyniku wypadków
  • przedłożenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, która powinna zawierać:
  • wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów powstałych w wyniku awarii, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów powstałych w wyniku awarii,
  • opis dalszego sposobu gospodarowania tymi odpadami.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W momencie zgłoszenia.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach - art. 101 ust.1 /Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późniejszymi zmianami/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02 r.

Redakcja strony: Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1427

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl