BIP

Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształcenia

Symbol:
ES.4331

Wydział:
Edukacji i Sportu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Nie dotyczy

Jednostka odpowiadająca:
Starostwo Powiatowe w Kępnie

Tryb odwoławczy:
Zgonie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Wydział Edukacji i Sportu
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
tel. 627828966
Poniedziałek-piątek 730-1530


Dokumenty:
Wniosek rodziców, Wymagany
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Wymagany

2019-03-28

Redakcja strony: Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształceniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1192

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl