BIP

Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WS-03)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku oddania znalezionej rzeczy do depozytu:

  • Poświadczenie znalezienia rzeczy (wzór własny do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie,
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze, pok. 003 (parter) w godzinach 7:30-15:30.

Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych: Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych, pok. 201  ( II piętro), w godzinach pracy urzędu.

Kontakt: tel. +48 62 78 28 922, faks +48 62 78 28 901, e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Brak.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W momencie zgłoszenia przedmiotu do depozytu, rozstrzygnięcie dotyczące przyjęcia lub odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej następuje w drodze oświadczenia prowadzącego biuro rzeczy znalezionych.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

2. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
 

PODSTAWA PRAWNA

 
  • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 397 z dnia 20 marca 2015r.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2015-06-24

Kategoria: Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WP-03) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek IV
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
12-01-25 12:17
Jany Małgorzata
25KB
doc Wniosek III
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-01-25 12:17
Jany Małgorzata
25.5KB

Redakcja strony: Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WS-03)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1498

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl