https://bip.powiatkepno.pl/jednostki_organizacyjne/spis_jednostek_organizacyjnych.html
Grafika : drukuj / nie drukuj

Spis jednostek organizacyjnych

 1. Starostwo Powiatowe w Kępnie
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
 5. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni
 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
 9. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
 10. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie
 12. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie