BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP Powiat Kępno.
Ostatnia zmiana: 2019-08-13 11:36:32
Redaktor: Frączek Alina
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2019-08-08 09:02:53 Rachel Emilia 26. Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 32.VI.2019 z dnia 19.07.2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-08 09:01:01 Rachel Emilia 25. Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 31.VI.2019 z dnia 10.07.2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-08 08:59:56 Rachel Emilia 24. Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 30.VI.2019 z dnia 4.07.2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-08 08:42:02 Rachel Emilia 54. Uchwała nr 64.VI.2019 z dnia 26.07.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 27/2019 z dnia 15.07.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie... Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 11:02:56 Trzepizur Iwona RB-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 11:02:23 Trzepizur Iwona Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 11:01:41 Trzepizur Iwona Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 11:01:11 Trzepizur Iwona Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 11:00:39 Trzepizur Iwona Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-05 10:59:56 Trzepizur Iwona Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 3615691

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl