BIP

Informacje i komunikaty

Kategoria: Informacje i komunikaty [ 26 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY KĘPIŃSKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-08-22 12:38
Frączek Krzysztof
56.24KB
pdf OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-08-24 08:26
Frączek Krzysztof
32.2KB
pdf Pismo Dyrektora KBW nr DPZ-5240-1/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-08-20 16:32
Frączek Krzysztof
415.3KB
pdf Pismo KBW nr DKL-0713-56/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-08-20 14:54
Frączek Krzysztof
52.57KB
pdf UCHWAŁA NR XLVII/215/2010 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 26 MAJA 2010 ROKU w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Kępińskiego w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 2 określonych uchwałą Nr XXXIX/230/2002 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Kępińskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-08-20 14:51
Frączek Krzysztof
80.75KB
pdf UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-08-23 09:39
Frączek Krzysztof
268.75KB
pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-5240-1/18 w spr. podziału Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-08-20 16:35
Frączek Krzysztof
2.66MB
pdf Uchwała nr XXXIX/230/2002 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2002r. w sprawie podziału Powiatu Kępińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-08-20 11:21
Frączek Krzysztof
255.08KB
pdf Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-08-16 08:12
Frączek Krzysztof
303.42KB
pdf ZARZĄDZENIE NR 56/18 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-08-17 07:10
Frączek Krzysztof
606.33KB
pdf KOMUNIKAT o liczbie mieszkańców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-08-14 16:40
Frączek Krzysztof
287.62KB
pdf KOMUNIKAT o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-08-14 16:41
Frączek Krzysztof
208.96KB
pdf KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania zgłoszeń do TKW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-08-14 16:44
Frączek Krzysztof
206.61KB
pdf Postanowienie nr 198/II/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 11-09-2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21-10-2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-09-11 11:50
Frączek Krzysztof
7.35MB
pdf Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie z dnia 12 września 2018 r. o składzie komisji i pełnionych dyżurach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-09-12 15:16
Frączek Krzysztof
288.18KB
pdf Obwieszczenie i uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie dotycząca skreślenia z listy kandydatki na radną - Ewa Borowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-09-28 11:32
Frączek Krzysztof
264.93KB
pdf Obwieszczenie i uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie dotycząca skreślenia z listy kandydatki na radną - Zuzanna Kokot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-09-28 11:33
Frączek Krzysztof
266.25KB
pdf KOMUNIKAT o terminie, miejscu oraz zasadch losowania jednolitych numerów list II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-09-26 11:59
Frączek Krzysztof
208.03KB
pdf Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28-09-2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w Wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21-10-2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-10-01 07:32
Frączek Krzysztof
1.15MB
pdf Pismo nr DKL-0713-195/18, DKL-0714-46/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-10-01 07:48
Frączek Krzysztof
1.32MB
pdf Postanowienie Nr 224/II/18 z dnia 28-09-2018r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego zarządzonych na dzień 21-10-2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-10-01 09:35
Frączek Krzysztof
0.93MB
pdf OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Wyciąg z okręgu wyborczego Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-10-03 14:19
Frączek Krzysztof
287.7KB
pdf OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Wyciąg z okręgu wyborczego Nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-10-03 14:21
Frączek Krzysztof
285.78KB
pdf OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kępińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - Wyciąg z okręgu wyborczego Nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-10-03 14:22
Frączek Krzysztof
280.65KB
pdf KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Kępnie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie terminów i godzin dyżurów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-10-19 08:57
Frączek Krzysztof
191.83KB
pdf OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-10-26 09:49
Frączek Krzysztof
249.85KB

Redakcja strony: Informacje i komunikatyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1242

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl