przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Kępnie  prowadzony na podstawie:

art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

do wglądu znajduje się w budynku przy ul. Kościuszki 5, I-p, pok. nr 106 (biuro Sekretarza Powiatu) w godzinach pracy urzędu.

Rejestr zmian strony Rejestr zbiorów danych osobowych

Podmiot udostępniający informację
Starosta Kępiński
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2017-02-28 07:40:24
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2017-02-28 07:46:01
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2017-02-28 07:45:52
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2017-02-28 07:45:52
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2457

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl