BIP

Prawo miejscowe

Kategoria: Akty prawa miejscowego [ 84 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 086. Uchwała Nr XLVII-281-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego ( Dz Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8211).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-03-25 14:09
Kempińska Izabela
731.7KB
pdf 085. Uchwała Nr XLVII-282-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8182).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-25 14:07
Kempińska Izabela
446.47KB
pdf 084. Uchwała Nr XLVI-278-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Wkp. z 2018 r. poz. 7325).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-03-25 14:05
Kempińska Izabela
768.85KB
pdf 083. Uchwała Nr XLVI-276-2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. ( Dz. urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 276).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-03-25 14:03
Kempińska Izabela
310.06KB
pdf 082. Uchwała Nr XLV-270-2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ( Dz,. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6699).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-03-25 13:45
Kempińska Izabela
297.36KB
pdf 081. Uchwała Nr XLV-272-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części - łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6698).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-03-25 13:43
Kempińska Izabela
252.34KB
pdf 080. Uchwała Nr XLIV-263-2018 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5189).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-03-25 13:42
Kempińska Izabela
216.31KB
pdf 079. Uchwała Nr XLIII-257-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4600).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-03-25 13:40
Kempińska Izabela
446.04KB
pdf 078. Uchwała Nr XXXIX-241-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( Dz. urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 610).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-03-25 13:34
Kempińska Izabela
513.14KB
pdf 077. Uchwała Nr XXXVIII-239-2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 329).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-03-25 13:32
Kempińska Izabela
350.65KB
pdf 076. Uchwała Nr XXXVII-229-2017 w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 100).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-03-25 13:30
Kempińska Izabela
1.46MB
pdf 075.Uchwała Nr XXXVI-220-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2018 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8066).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-03-25 13:27
Kempińska Izabela
373.76KB
pdf 074. Uchwała Nr XXXIV-204-2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 6250).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-03-25 13:24
Kempińska Izabela
454.26KB
pdf 073. Uchwała Nr XXIX-172-2017 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2470).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-03-25 13:22
Kempińska Izabela
2.98MB
pdf 072. Uchwała NR XXIX-171-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2447).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-03-25 13:20
Kempińska Izabela
243.88KB
pdf 071. Uchwała Nr XXIV-143-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz.7555).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-03-25 13:15
Kempińska Izabela
282.12KB
pdf 070. Uchwała Nr XXIII-138-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z (Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 6379).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-03-25 13:13
Kempińska Izabela
386.85KB
pdf 069. Uchwała Nr XXIII-136-2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2017 ( Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz.6366).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-03-25 13:11
Kempińska Izabela
368.71KB
pdf 068.Uchwała Nr XXII-131-2016 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego 9 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 5673).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-10-06 08:38
Kempińska Izabela
333.18KB
pdf 067.Uchwała Nr XXII-126-2016 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 5672).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
16-10-06 08:35
Kempińska Izabela
4.43MB
pdf 066. Uchwała Nr XXII-127-2016 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 Poz. 5671).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
16-10-06 08:36
Kempińska Izabela
565.26KB
pdf 065.Uchwała Nr XXII-128-2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 5670).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-10-06 08:11
Kempińska Izabela
303.94KB
pdf 064. Uchwała Nr XVII-93-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 2355).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
16-10-06 08:09
Kempińska Izabela
228.82KB
pdf 063.Uchwała Nr XVI-89-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.02.2016 r. Poz. 1363).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-08-12 08:45
Kempińska Izabela
354.34KB
pdf 062. Uchwała Nr XVII-93-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.03.2016 r. Poz. 2355).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-08-12 08:41
Kempińska Izabela
228.82KB
pdf 061. Uchwała Nr XVI-90-2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej na terenie Miasta Kępno ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.02.2016 r.Poz. 1350).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-08-12 08:37
Kempińska Izabela
119.46KB
pdf 059. Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Kępińskiego w sprawie sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w Rzetni w 2016r. ( Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 25.01.2016 r. Poz. 832).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-08-12 08:26
Kempińska Izabela
127.66KB
pdf 058. Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2016 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 03.11.2015 r. Poz. 6237).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-11-04 07:28
Kempińska Izabela
269.71KB
pdf 057.Uchwała Nr XII/55/2015 w określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 28.09.2015 r. Poz. 5484).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-10-19 08:30
Kempińska Izabela
1.11MB
pdf 056. Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 28.09.2015 r. Poz. 5483).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-10-19 08:29
Kempińska Izabela
1.17MB
pdf 055. Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-05-07 14:42
Kempińska Izabela
1.03MB
pdf 054.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ok 2014.( Dz. Urz. Woj Wlkp. z dnia 01.04.25 r. Poz. 2060).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
15-05-07 14:39
Kempińska Izabela
295.82KB
pdf 053. Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Kępińskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2015 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19.0.2015 r. Poz 1640).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-05-07 14:37
Kempińska Izabela
52.47KB
pdf 052. Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie budżetu powiat na rok 2015 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dni 09.022015 nr. Poz. 658).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-05-07 14:27
Kempińska Izabela
7.94MB
pdf 051. Porozumienie Nr 2 w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kępińskiego: niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących ( Dz. URz. Woj. Wlkp. z dnia 19.11.2014 r. Poz. 6187).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-05-07 13:50
Kempińska Izabela
262.45KB
pdf 050. Porozumienie Nr 1 w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera z tereniu Powiatu Kępińskiego ( Dz. URz. Woj. Wlkp. z dnia 12.11.2014 r. Poz. 5897).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-05-07 13:45
Kempińska Izabela
218.91KB
pdf 049. Uchwała Nr XLIII/286/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2015 ( Dz. URz. Woj. Wlkp. z dnia 17.11.2014 r. Poz. 6078).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-05-07 13:34
Kempińska Izabela
282.15KB
pdf 048. Uchwała Nr XLII/284/2014 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.( Dz. Urz.Woj. Wlkp. z dnia 20.10.2014 r. Poz. 5360).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-05-07 13:30
Kempińska Izabela
1.2MB
pdf 047. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 r. ( Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 07.07.2014 r. Poz. 393).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
15-05-07 13:20
Kempińska Izabela
20.56MB
pdf 046. Uchwała Nr XXXIX/271/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/2013 z 19.02.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych ( ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Wlkp. w dniu 25.06.2014 r. poz.3722).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
14-07-10 08:21
Kempińska Izabela
192.89KB
pdf 045.Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Kępińskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
14-07-10 08:13
Kempińska Izabela
70.11KB
pdf 044.Sprawozdanie Starosty Kęińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.02.2014 r. poz. 836).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
14-07-10 07:52
Kempińska Izabela
218.53KB
pdf 043. Uchwała Nr XXXV/237/2013 w sprawie budżetu powiatu na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 13.01.2014 . poz. 209).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-01-14 11:49
Kempińska Izabela
8.71MB
pdf 042. Uchwała Nr XXXIV/232/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2014. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 18.12.2013 r.poz. 7283 ).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
13-12-18 13:40
Kempińska Izabela
278.47KB
pdf 041.Uchwała Nr XXXIII/223/2013 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powatu kępińśkiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 04.11. 2013 poz. 5981)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
13-11-04 14:57
Kempińska Izabela
735.11KB
pdf 039. Uchwała Nr XXXI/215/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/190/2019 w sprawie ustalenia zasad rozliczania wymiaru godzin zajęć nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 17 lipca 2013 r. poz. 4607).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
13-07-18 15:04
Kempińska Izabela
211.04KB
pdf 040. Uchwała Nr XXXI/216/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 17 lipca 2013r.poz.4606).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
13-07-18 15:01
Kempińska Izabela
230.68KB
pdf 038. Uchwała Nr XXX/211/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim. ( Dz. Urz. Woj. wlkp. z 18 lipca 2013 r. poz. 4615).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
13-07-18 14:54
Kempińska Izabela
262.42KB
pdf 037. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r. (Dz. Urz.Woj. Wlkp. z dnia 2 lipca 2013 r. poz.4221)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
13-07-16 09:27
Kempińska Izabela
11.66MB
pdf 036. Uchwała nr XXV/168/2012 Budżet Powiatu na 2013r. ( Dz. Urz.WOj. Wlkp. z 21 czerwca 2013 r. poz.4090)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
13-07-16 08:56
Kempińska Izabela
2.14MB
pdf 035. Uchwała Nr XXVII/189/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20 marca 2013 r.poz. 2305)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
13-07-03 14:39
Kempińska Izabela
920.38KB
pdf 034. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 lutego 2013 r. poz. 1849)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
13-07-03 14:22
Kempińska Izabela
407.51KB
pdf 033. Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Kępińskiego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia śedniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS na terenie powiatu Kępińskiego ( Dz. Urz.Woj. Wlkp. z dnia 12 lutego 2013 r.poz. 1476).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
13-07-03 14:21
Kempińska Izabela
57.09KB
pdf 032. Uchwała Nr XXIII/157/2013 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięcie, i przechowaniem pojazdów w roku 2013( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 listopada 2012 r. poz. 4787).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
13-07-03 14:19
Kempińska Izabela
276.21KB
pdf 031. Uchwała Nr XXI/150/2012 z dnia 11 września 2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 19.09.2012 r. poz. 3866).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
13-07-03 14:17
Kempińska Izabela
586.06KB
pdf 030.Uchwała Nr XX/144/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 3002).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
12-08-17 12:06
Kempińska Izabela
813.59KB
pdf 029.Uchwała Nr XX/141/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmienianiająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponagimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 3003).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
12-08-17 12:05
Kempińska Izabela
138.18KB
pdf 028.Uchwała Nr XVIII/133/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 23 maja 2012 r. poz. 2353).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 659
12-08-17 12:01
Kempińska Izabela
849.77KB
pdf 027.Uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 maja 2012 r. poz. 2188).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
12-08-17 11:50
Kempińska Izabela
264.29KB
pdf 026.Uchwała Nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 13 lutego 2012 poz. 907).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
12-08-17 11:47
Kempińska Izabela
421.98KB
pdf 025.Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2012r.( Dz.Urz. Woj.Wlkp.z 02.12.2011 r. Nr 324 poz.5392).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
12-08-16 14:48
Kempińska Izabela
293.41KB
pdf 023.Uchwała Nr LI/237/2010 z dnia 26 października 2010 r.w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
12-08-16 14:43
Kempińska Izabela
206.51KB
pdf 022.Uchwała Nr XLVIII/220/2010 30.06. 2010 r.w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężn. mających charakter cywilnopr. przypadających Pow. Kępińskiemu lub jednos. podległym (Dz. Urz.W.Wlkp. z 06.09.2010 Nr 176 poz 3302)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
12-08-16 14:39
Kempińska Izabela
383.91KB
pdf 021.Uchwała Nr XLVIII/218/2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym ( Dz. Urz. Woj. Wlpk. z 6 września 2010 r. Nr 176, poz. 3301).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
12-08-16 14:31
Kempińska Izabela
755.9KB
pdf 020.Uchwała Nr XLVII/215/2012 z dnia 26 maja 2010 r.w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Kępińskiego w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 2 określonych uchwałą Nr XXXIX/230/2002 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 12.08.2010r. poz. 3003).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
12-08-16 13:48
Kempińska Izabela
258.41KB
pdf 019. Uchwała Nr XLI/196/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
12-08-16 13:47
Kempińska Izabela
155.92KB
pdf 018.Uchwała Nr XXXVIII/189/2009 z dnia 28 września 2009 r.w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
12-08-16 13:46
Kempińska Izabela
590.37KB
pdf 017.Uchwała Nr XXXVIII/188/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia warunków częśćiowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
12-08-16 13:43
Kempińska Izabela
586.81KB
pdf 016.Uchwała Nr XXXVII/184/2009 w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
12-08-16 13:41
Kempińska Izabela
620.13KB
pdf 015.Uchwała Nr XXXVII/183/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kępińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
12-08-16 13:39
Kempińska Izabela
562.96KB
pdf 014.Uchwała Nr XXXVII/182/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński ze środków specjalnego funduszu nagród.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
12-08-16 13:38
Kempińska Izabela
676.25KB
pdf 013.Uchwała Nr XXX/152/2009 z dnia 25 marca 2009 r.w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
12-08-16 13:19
Kempińska Izabela
1.01MB
pdf 012.Uchwała Nr XX/108/2008 z dnia 28 maja 2008 r.w sprawie : sprzedaży - w drodze bezprzetargowej – na rzecz CARITAS Diecezji Kaliskiej , części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1257/9 , położonej w Słupi p/Kępnem ul. Katowicka nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
12-08-16 13:17
Kempińska Izabela
277.35KB
pdf 011.Uchwała Nr XX/107/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokali mieszkalnych, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, wyodrębnionych z nieruchomości zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
12-08-16 13:16
Kempińska Izabela
273.41KB
pdf 010.Uchwała Nr XII/70/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
12-08-16 12:54
Kempińska Izabela
251.91KB
pdf 009.Uchwała Nr VIII/51/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Kepińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
12-08-16 12:53
Kempińska Izabela
236.26KB
pdf 008.Uchwała Nr VI/40/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr IX /67/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
12-08-16 12:51
Kempińska Izabela
189.7KB
pdf 007.Uchwała Nr XLI/204/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
12-08-16 12:48
Kempińska Izabela
1.32MB
pdf 006.Uchwała Nr XXIX/138/2004 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i zasad udzielenia dotacji z PFOŚiGW.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
12-08-16 12:46
Kempińska Izabela
426.92KB
pdf 005.Uchwała Nr XXIII/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
12-08-16 12:43
Kempińska Izabela
395.32KB
pdf 004.Uchwała Nr XVI/174/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/67/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad zbycia i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
12-08-16 12:40
Kempińska Izabela
235.42KB
pdf 002.Uchwała Nr XIII/58/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
12-08-16 12:09
Kempińska Izabela
299.35KB
pdf 003.Uchwała Nr XVI/73/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/2000 z 5 czerwca 2000 r. w sprawie przyznania pierszeństwa dotychczasowym najemcom w nabywaniu lokali użytkowych będących własnością Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
12-08-16 12:07
Kempińska Izabela
258.06KB
pdf 001.Uchwała Nr IX/45/2003 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/136/2000 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
12-08-16 11:39
Kempińska Izabela
168.83KB

Nie znaleziono dokumentów.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2069

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl