przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Prawo miejscowe

Kategoria: Akty prawa miejscowego [ 151 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 153. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Kępińskiego na dzień 31.12.2022 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 6702).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-08-29 14:52 Kempińska Izabela 3.06MB
pdf 152. Uchwała Nr LX-322-2023 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla odcinka drogi krajowej nr 39 od km 109+300 do km 109+700 w miejscowości Mroczeń, gmina Baranów. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 poz. 6570).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
23-08-29 14:39 Kempińska Izabela 1.14MB
pdf 151. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 3109).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
23-08-29 14:06 Kempińska Izabela 388.62KB
pdf 150. Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Kępińskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w Rzetni w 2023 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 591).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-08-29 13:10 Kempińska Izabela 210.54KB
pdf 149. Uchwała Nr LIV-297-2022 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 3005).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
23-08-29 12:45 Kempińska Izabela 3.39MB
pdf 148. Uchwała Nr LII-292-2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2023 ( Dz. urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 9091).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
23-08-29 12:27 Kempińska Izabela 328.97KB
pdf 147. Uchwała Nr L-283-2022 1. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 7173).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-10-13 09:55 Kempińska Izabela 323.82KB
pdf 146. Uchwała Nr L-282-2022 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia listopada 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 6847).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-10-13 09:54 Kempińska Izabela 678.84KB
pdf 145.Uchwała Nr XLIX-278-2022 zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 6240).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
22-10-13 09:52 Kempińska Izabela 479.14KB
pdf 144.Uchwała Nr XLVII-269-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/259/2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 5178).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
22-10-13 09:50 Kempińska Izabela 519.7KB
pdf 143. Uchwała Nr XLVII-272-2022 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku byłej drogi krajowej nr 11 od ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11, o długości 0,840 km.( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 5176).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-10-13 09:35 Kempińska Izabela 461.06KB
pdf 142.Uchwała Nr XLVII-271-2022 w spr. zm. uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29.10. 2019 r. w spr. określ. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godz. zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny (...) ( Dz. Urz. Woj. Wlko. z 202 r . poz. 5174).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-10-13 09:33 Kempińska Izabela 379.72KB
pdf 141. Rozstrzygnięcie nadzorcze dot uchwały Nr XLVII/270/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z 28.06. 2022 r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy ...(...) (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz.5817).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-10-13 09:15 Kempińska Izabela 1.44MB
pdf 140. Uchwała Nr XLVII-270-2022 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 5173).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
22-10-13 09:07 Kempińska Izabela 523.95KB
pdf 139. Uchwała Nr XLIV-259-2022 w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 3636).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
22-10-13 09:04 Kempińska Izabela 552.49KB
pdf 138. Uchwała Nr XLIII-255-2022 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 5694P na odcinku Laski-Zmyślona Słupska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5695P Słupia p/Kępnem-Łęka Opatowska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5697P Siemianice-Kuźnica Słupska na terenie gminy Łęka Opatowska ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 3005).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
22-10-13 09:02 Kempińska Izabela 537.69KB
pdf 137. Uchwała Nr XLIII-253-2022 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 3018).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-10-13 09:00 Kempińska Izabela 384.11KB
pdf 136. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 944).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-10-13 08:58 Kempińska Izabela 226.4KB
pdf 135. Zarządzenie Starosty Kępińskiego Nr 4/2022 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2022 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 529).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-10-13 08:53 Kempińska Izabela 257.21KB
pdf 134. Uchwała Nr XXXIX-226-2021 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 262).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-10-13 08:17 Kempińska Izabela 3.68MB
pdf 133. Uchwała Nr XXXIX-228-2021 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 46).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-10-13 08:12 Kempińska Izabela 428.72KB
pdf 132. Uchwała Nr XXXVII-222-2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2022 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 9662).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
22-10-13 08:09 Kempińska Izabela 386.86KB
pdf 131. Uchwała Nr XXXVI-216-2021 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 8098).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-10-13 08:07 Kempińska Izabela 0.9MB
pdf 130. Uchwała Nr XXXVI-215-2021 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 8096).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-10-13 08:06 Kempińska Izabela 266.6KB
pdf 129. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Nr XXXV/209/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 8263).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-10-13 08:04 Kempińska Izabela 1.52MB
pdf 128. Uchwała Nr XXXV-209-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz.7331).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
22-10-12 15:07 Kempińska Izabela 353.23KB
pdf 127. Uchwała Nr XXXV-205-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Kępiński ( Dz. urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz.7246).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
22-10-12 14:14 Kempińska Izabela 393.13KB
pdf 126. Uchwała Nr XXXV-204-2021 w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7245).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-10-12 14:12 Kempińska Izabela 356.2KB
pdf 125. Uchwała Nr XXXV-202-2021 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 października 2022 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7244).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
22-10-12 14:11 Kempińska Izabela 367.07KB
pdf 124. Uchwała Nr XXXIII-189-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5890).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-10-12 14:08 Kempińska Izabela 289.04KB
pdf 123. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4989).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
22-10-12 14:06 Kempińska Izabela 2.67MB
pdf 122. Uchwała Nr XXXIII-188-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2020r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2021 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5889).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
22-10-12 13:57 Kempińska Izabela 271.72KB
pdf 121. Uchwała Nr XXXII-181-2021 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r.poz.4321).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
22-10-12 13:51 Kempińska Izabela 541.48KB
pdf 120. Uchwała Nr XXX-172-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz.3152).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
22-10-12 13:47 Kempińska Izabela 425.2KB
pdf 119. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządki za rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1018)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-04-16 14:33 Kempińska Izabela 244.33KB
pdf 118. Zarządzenie Nr 4-2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2021 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 694).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
21-04-16 14:25 Kempińska Izabela 165.23KB
pdf 117. Uchwała Nr XXVII-161-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 436).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
21-04-16 14:20 Kempińska Izabela 1.06MB
pdf 116. Uchwała NR XXVI-153-2020 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 497)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
21-04-16 14:13 Kempińska Izabela 1.05MB
pdf 115. Uchwała Nr XXV-146-2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2021 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 9340).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-04-16 13:02 Kempińska Izabela 599.82KB
pdf 114. Uchwała Nr XXIII-133-2020 w spr. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu tej pomocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7643).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
21-04-16 12:58 Kempińska Izabela 496.5KB
pdf 113. Uchwała Nr XXIII-131-2020 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7642).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-04-16 12:54 Kempińska Izabela 410.07KB
pdf 112. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7142).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
21-04-16 12:50 Kempińska Izabela 292.8KB
pdf 111. Porozumienie w sprawie edukacji- Zielona Góra ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7797).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
21-04-16 12:34 Kempińska Izabela 146.44KB
pdf 110. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2019 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.4986).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
21-04-16 12:27 Kempińska Izabela 7.28MB
pdf 109. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 1621).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-04-16 12:22 Kempińska Izabela 116.46KB
pdf 108.Uchwała Nr XVI-103-2019 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 290).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
21-04-16 12:17 Kempińska Izabela 1.29MB
pdf 107. Uchwała Nr XVI-102-2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.208).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
21-04-16 12:14 Kempińska Izabela 390.68KB
pdf 106. Uchwała Nr XV-94-2019 w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 64).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
21-04-16 12:10 Kempińska Izabela 1MB
pdf 105. Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2020 r. ( Dz. Uz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 890).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-04-16 11:40 Kempińska Izabela 266.25KB
pdf 104. Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.549).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-04-16 11:29 Kempińska Izabela 266.25KB
pdf 103. Porozumienie w sprawie edukacji- Zielona Góra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-04-16 11:15 Kempińska Izabela 139.37KB
pdf 102. Uchwała Nr XIV-89-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
21-04-16 09:25 Kempińska Izabela 476.02KB
pdf 101. Uchwała Nr XIII-82-2019 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze (…)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-04-16 09:23 Kempińska Izabela 272.83KB
pdf 100. Uchwała Nr XIII-81-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
21-04-16 09:22 Kempińska Izabela 583.11KB
pdf 099. Uchwała Nr XII-70-2019 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-04-16 09:19 Kempińska Izabela 412.79KB
pdf 098. Uchwała Nr XI-67-2019 w sprawie zm. uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28.08. 2018 r. w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy (…)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-04-16 09:17 Kempińska Izabela 253.39KB
pdf 097. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-04-16 09:04 Kempińska Izabela 1.62MB
pdf 096. Uchwała Nr VIII-47-2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-04-16 09:00 Kempińska Izabela 566.67KB
pdf 095. Uchwała Nr VII-40-2019 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-04-16 08:54 Kempińska Izabela 368.13KB
pdf 094. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-04-16 08:42 Kempińska Izabela 128.21KB
pdf 093. Nr 4-2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-04-16 08:38 Kempińska Izabela 104.87KB
pdf 092. Uchwała Nr V-29-2019 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-04-16 08:34 Kempińska Izabela 475.64KB
pdf 091. Uchwała Nr V-28-2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-04-16 08:32 Kempińska Izabela 385.19KB
pdf 090. Uchwała Nr III-19-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
21-04-16 08:25 Kempińska Izabela 236.83KB
pdf 089. Uchwała Nr III-18-2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-04-16 08:23 Kempińska Izabela 484.26KB
pdf 088. Uchwała Nr III-17-2018 w sprawie budżetu powiatu na rok 2019:
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-04-16 08:21 Kempińska Izabela 1.01MB
pdf 087. Uchwała Nr XLVII-282-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-04-16 08:10 Kempińska Izabela 446.47KB
pdf 086. Uchwała Nr XLVII-281-2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego ( Dz Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8211).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-03-25 14:09 Kempińska Izabela 731.7KB
pdf 085. Uchwała Nr XLVII-282-2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8182).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
19-03-25 14:07 Kempińska Izabela 446.47KB
pdf 084. Uchwała Nr XLVI-278-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Wkp. z 2018 r. poz. 7325).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
19-03-25 14:05 Kempińska Izabela 768.85KB
pdf 083. Uchwała Nr XLVI-276-2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. ( Dz. urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 276).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
19-03-25 14:03 Kempińska Izabela 310.06KB
pdf 082. Uchwała Nr XLV-270-2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ( Dz,. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6699).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
19-03-25 13:45 Kempińska Izabela 297.36KB
pdf 081. Uchwała Nr XLV-272-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części - łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia w całości od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6698).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-03-25 13:43 Kempińska Izabela 252.34KB
pdf 080. Uchwała Nr XLIV-263-2018 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5189).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
19-03-25 13:42 Kempińska Izabela 216.31KB
pdf 079. Uchwała Nr XLIII-257-2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4600).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
19-03-25 13:40 Kempińska Izabela 446.04KB
pdf 078. Uchwała Nr XXXIX-241-2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ( Dz. urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 610).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
19-03-25 13:34 Kempińska Izabela 513.14KB
pdf 077. Uchwała Nr XXXVIII-239-2017 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 329).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-03-25 13:32 Kempińska Izabela 350.65KB
pdf 076. Uchwała Nr XXXVII-229-2017 w sprawie budżetu powiatu na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 100).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
19-03-25 13:30 Kempińska Izabela 1.46MB
pdf 075.Uchwała Nr XXXVI-220-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2018 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8066).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-03-25 13:27 Kempińska Izabela 373.76KB
pdf 074. Uchwała Nr XXXIV-204-2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 6250).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-03-25 13:24 Kempińska Izabela 454.26KB
pdf 073. Uchwała Nr XXIX-172-2017 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2470).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 665
19-03-25 13:22 Kempińska Izabela 2.98MB
pdf 072. Uchwała NR XXIX-171-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 2447).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-03-25 13:20 Kempińska Izabela 243.88KB
pdf 071. Uchwała Nr XXIV-143-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz.7555).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-03-25 13:15 Kempińska Izabela 282.12KB
pdf 070. Uchwała Nr XXIII-138-2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z (Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 6379).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-03-25 13:13 Kempińska Izabela 386.85KB
pdf 069. Uchwała Nr XXIII-136-2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2017 ( Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2016 r. poz.6366).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-03-25 13:11 Kempińska Izabela 368.71KB
pdf 068.Uchwała Nr XXII-131-2016 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego 9 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 5673).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
16-10-06 08:38 Kempińska Izabela 333.18KB
pdf 067.Uchwała Nr XXII-126-2016 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 5672).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
16-10-06 08:35 Kempińska Izabela 4.43MB
pdf 066. Uchwała Nr XXII-127-2016 w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 Poz. 5671).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
16-10-06 08:36 Kempińska Izabela 565.26KB
pdf 065.Uchwała Nr XXII-128-2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 5670).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
16-10-06 08:11 Kempińska Izabela 303.94KB
pdf 064. Uchwała Nr XVII-93-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. Poz. 2355).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
16-10-06 08:09 Kempińska Izabela 228.82KB
pdf 063.Uchwała Nr XVI-89-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.02.2016 r. Poz. 1363).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
16-08-12 08:45 Kempińska Izabela 354.34KB
pdf 062. Uchwała Nr XVII-93-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Kępiński ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.03.2016 r. Poz. 2355).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
16-08-12 08:41 Kempińska Izabela 228.82KB
pdf 061. Uchwała Nr XVI-90-2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, położonej na terenie Miasta Kępno ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.02.2016 r.Poz. 1350).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-08-12 08:37 Kempińska Izabela 119.46KB
pdf 059. Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Kępińskiego w sprawie sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w Rzetni w 2016r. ( Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 25.01.2016 r. Poz. 832).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-08-12 08:26 Kempińska Izabela 127.66KB
pdf 058. Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2016 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 03.11.2015 r. Poz. 6237).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
15-11-04 07:28 Kempińska Izabela 269.71KB
pdf 057.Uchwała Nr XII/55/2015 w określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 28.09.2015 r. Poz. 5484).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-10-19 08:30 Kempińska Izabela 1.11MB
pdf 056. Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 28.09.2015 r. Poz. 5483).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
15-10-19 08:29 Kempińska Izabela 1.17MB
pdf 055. Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/284/2014 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
15-05-07 14:42 Kempińska Izabela 1.03MB
pdf 054.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ok 2014.( Dz. Urz. Woj Wlkp. z dnia 01.04.25 r. Poz. 2060).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
15-05-07 14:39 Kempińska Izabela 295.82KB
pdf 053. Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Kępińskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2015 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 19.0.2015 r. Poz 1640).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
15-05-07 14:37 Kempińska Izabela 52.47KB
pdf 052. Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie budżetu powiat na rok 2015 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dni 09.022015 nr. Poz. 658).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-05-07 14:27 Kempińska Izabela 7.94MB
pdf 051. Porozumienie Nr 2 w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kępińskiego: niewidomych i słabo widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących ( Dz. URz. Woj. Wlkp. z dnia 19.11.2014 r. Poz. 6187).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
15-05-07 13:50 Kempińska Izabela 262.45KB
pdf 050. Porozumienie Nr 1 w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera z tereniu Powiatu Kępińskiego ( Dz. URz. Woj. Wlkp. z dnia 12.11.2014 r. Poz. 5897).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
15-05-07 13:45 Kempińska Izabela 218.91KB
pdf 049. Uchwała Nr XLIII/286/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2015 ( Dz. URz. Woj. Wlkp. z dnia 17.11.2014 r. Poz. 6078).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
15-05-07 13:34 Kempińska Izabela 282.15KB
pdf 048. Uchwała Nr XLII/284/2014 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.( Dz. Urz.Woj. Wlkp. z dnia 20.10.2014 r. Poz. 5360).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
15-05-07 13:30 Kempińska Izabela 1.2MB
pdf 047. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 r. ( Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia 07.07.2014 r. Poz. 393).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
15-05-07 13:20 Kempińska Izabela 20.56MB
pdf 046. Uchwała Nr XXXIX/271/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/189/2013 z 19.02.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych ( ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Wlkp. w dniu 25.06.2014 r. poz.3722).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
14-07-10 08:21 Kempińska Izabela 192.89KB
pdf 045.Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Kępińskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
14-07-10 08:13 Kempińska Izabela 70.11KB
pdf 044.Sprawozdanie Starosty Kęińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.02.2014 r. poz. 836).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
14-07-10 07:52 Kempińska Izabela 218.53KB
pdf 043. Uchwała Nr XXXV/237/2013 w sprawie budżetu powiatu na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 13.01.2014 . poz. 209).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
14-01-14 11:49 Kempińska Izabela 8.71MB
pdf 042. Uchwała Nr XXXIV/232/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2014. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 18.12.2013 r.poz. 7283 ).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
13-12-18 13:40 Kempińska Izabela 278.47KB
pdf 041.Uchwała Nr XXXIII/223/2013 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powatu kępińśkiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 04.11. 2013 poz. 5981)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
13-11-04 14:57 Kempińska Izabela 735.11KB
pdf 039. Uchwała Nr XXXI/215/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/190/2019 w sprawie ustalenia zasad rozliczania wymiaru godzin zajęć nauczycieli ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 17 lipca 2013 r. poz. 4607).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
13-07-18 15:04 Kempińska Izabela 211.04KB
pdf 040. Uchwała Nr XXXI/216/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 17 lipca 2013r.poz.4606).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
13-07-18 15:01 Kempińska Izabela 230.68KB
pdf 038. Uchwała Nr XXX/211/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim. ( Dz. Urz. Woj. wlkp. z 18 lipca 2013 r. poz. 4615).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
13-07-18 14:54 Kempińska Izabela 262.42KB
pdf 037. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r. (Dz. Urz.Woj. Wlkp. z dnia 2 lipca 2013 r. poz.4221)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
13-07-16 09:27 Kempińska Izabela 11.66MB
pdf 036. Uchwała nr XXV/168/2012 Budżet Powiatu na 2013r. ( Dz. Urz.WOj. Wlkp. z 21 czerwca 2013 r. poz.4090)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
13-07-16 08:56 Kempińska Izabela 2.14MB
pdf 035. Uchwała Nr XXVII/189/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20 marca 2013 r.poz. 2305)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
13-07-03 14:39 Kempińska Izabela 920.38KB
pdf 034. Sprawozdanie Starosty Kępińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 25 lutego 2013 r. poz. 1849)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
13-07-03 14:22 Kempińska Izabela 407.51KB
pdf 033. Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Kępińskiego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia śedniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS na terenie powiatu Kępińskiego ( Dz. Urz.Woj. Wlkp. z dnia 12 lutego 2013 r.poz. 1476).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
13-07-03 14:21 Kempińska Izabela 57.09KB
pdf 032. Uchwała Nr XXIII/157/2013 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięcie, i przechowaniem pojazdów w roku 2013( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 listopada 2012 r. poz. 4787).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
13-07-03 14:19 Kempińska Izabela 276.21KB
pdf 031. Uchwała Nr XXI/150/2012 z dnia 11 września 2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 19.09.2012 r. poz. 3866).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
13-07-03 14:17 Kempińska Izabela 586.06KB
pdf 030.Uchwała Nr XX/144/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 3002).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
12-08-17 12:06 Kempińska Izabela 813.59KB
pdf 029.Uchwała Nr XX/141/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmienianiająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponagimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 3003).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
12-08-17 12:05 Kempińska Izabela 138.18KB
pdf 028.Uchwała Nr XVIII/133/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 23 maja 2012 r. poz. 2353).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 801
12-08-17 12:01 Kempińska Izabela 849.77KB
pdf 027.Uchwała Nr XVIII/130/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kępińskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 maja 2012 r. poz. 2188).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
12-08-17 11:50 Kempińska Izabela 264.29KB
pdf 026.Uchwała Nr XVII/116/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 13 lutego 2012 poz. 907).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
12-08-17 11:47 Kempińska Izabela 421.98KB
pdf 025.Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2012r.( Dz.Urz. Woj.Wlkp.z 02.12.2011 r. Nr 324 poz.5392).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
12-08-16 14:48 Kempińska Izabela 293.41KB
pdf 023.Uchwała Nr LI/237/2010 z dnia 26 października 2010 r.w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
12-08-16 14:43 Kempińska Izabela 206.51KB
pdf 022.Uchwała Nr XLVIII/220/2010 30.06. 2010 r.w sprawie: zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężn. mających charakter cywilnopr. przypadających Pow. Kępińskiemu lub jednos. podległym (Dz. Urz.W.Wlkp. z 06.09.2010 Nr 176 poz 3302)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
12-08-16 14:39 Kempińska Izabela 383.91KB
pdf 021.Uchwała Nr XLVIII/218/2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym ( Dz. Urz. Woj. Wlpk. z 6 września 2010 r. Nr 176, poz. 3301).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
12-08-16 14:31 Kempińska Izabela 755.9KB
pdf 020.Uchwała Nr XLVII/215/2012 z dnia 26 maja 2010 r.w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Kępińskiego w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 2 określonych uchwałą Nr XXXIX/230/2002 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 12.08.2010r. poz. 3003).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
12-08-16 13:48 Kempińska Izabela 258.41KB
pdf 019. Uchwała Nr XLI/196/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
12-08-16 13:47 Kempińska Izabela 155.92KB
pdf 018.Uchwała Nr XXXVIII/189/2009 z dnia 28 września 2009 r.w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
12-08-16 13:46 Kempińska Izabela 590.37KB
pdf 017.Uchwała Nr XXXVIII/188/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia warunków częśćiowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
12-08-16 13:43 Kempińska Izabela 586.81KB
pdf 016.Uchwała Nr XXXVII/184/2009 w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
12-08-16 13:41 Kempińska Izabela 620.13KB
pdf 015.Uchwała Nr XXXVII/183/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kępińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
12-08-16 13:39 Kempińska Izabela 562.96KB
pdf 014.Uchwała Nr XXXVII/182/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński ze środków specjalnego funduszu nagród.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
12-08-16 13:38 Kempińska Izabela 676.25KB
pdf 013.Uchwała Nr XXX/152/2009 z dnia 25 marca 2009 r.w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
12-08-16 13:19 Kempińska Izabela 1.01MB
pdf 012.Uchwała Nr XX/108/2008 z dnia 28 maja 2008 r.w sprawie : sprzedaży - w drodze bezprzetargowej – na rzecz CARITAS Diecezji Kaliskiej , części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1257/9 , położonej w Słupi p/Kępnem ul. Katowicka nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
12-08-16 13:17 Kempińska Izabela 277.35KB
pdf 011.Uchwała Nr XX/107/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie : sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 2 lokali mieszkalnych, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, wyodrębnionych z nieruchomości zabudowanej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
12-08-16 13:16 Kempińska Izabela 273.41KB
pdf 010.Uchwała Nr XII/70/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
12-08-16 12:54 Kempińska Izabela 251.91KB
pdf 009.Uchwała Nr VIII/51/2007 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Kepińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
12-08-16 12:53 Kempińska Izabela 236.26KB
pdf 008.Uchwała Nr VI/40/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr IX /67/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
12-08-16 12:51 Kempińska Izabela 189.7KB
pdf 007.Uchwała Nr XLI/204/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
12-08-16 12:48 Kempińska Izabela 1.32MB
pdf 006.Uchwała Nr XXIX/138/2004 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriów i zasad udzielenia dotacji z PFOŚiGW.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
12-08-16 12:46 Kempińska Izabela 426.92KB
pdf 005.Uchwała Nr XXIII/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
12-08-16 12:43 Kempińska Izabela 395.32KB
pdf 004.Uchwała Nr XVI/174/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/67/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad zbycia i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
12-08-16 12:40 Kempińska Izabela 235.42KB
pdf 002.Uchwała Nr XIII/58/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
12-08-16 12:09 Kempińska Izabela 299.35KB
pdf 003.Uchwała Nr XVI/73/2004 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/2000 z 5 czerwca 2000 r. w sprawie przyznania pierszeństwa dotychczasowym najemcom w nabywaniu lokali użytkowych będących własnością Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
12-08-16 12:07 Kempińska Izabela 258.06KB
pdf 001.Uchwała Nr IX/45/2003 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/136/2000 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
12-08-16 11:39 Kempińska Izabela 168.83KB

Nie znaleziono dokumentów.

Rejestr zmian strony Prawo miejscowe

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Kempińska Izabela 2016-04-08 09:55:16
Aktualizacja publikacji
Kempińska Izabela 2016-04-08 09:55:21
Wytworzenie publikacji
Kempińska Izabela 2016-04-08 09:55:16
Zatwierdzenie
Kempińska Izabela 2016-04-08 09:55:16
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3566

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl