BIP

Dla słabosłyszących

Szanowni Państwo,
serdecznie witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie.

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa osoby przybranej lub tłumacza języka migowego. Świadczenie to jest BEZPŁATNE.

Informacja dla osoby uprawnionej

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Kępnie z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Część pracowników Starostwa została przeszkolona na poziomie elementarnym ze znajomości polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

 

KROK 1. Wybierz preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu:

  •  e-mail pod adres : ;
  •  fax pod numer: 62 78 28 901;
  •  telefon pod numer: 62 78 28 900 (korzystając z osoby przybranej);

i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  • propozycję terminu;
  • krótkie określenie sprawy;
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznacz koniecznie czy komunikujesz się  w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

 

KROK 2 Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy Urzędu  będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem w Starostwie powiatowym w Kępnie, poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

 

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze

Starostwo Powiatowe w Kępnie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Redakcja strony: Dla słabosłyszącychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2763

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl