przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
7803
Jak szukać?
5738
Zastrzeżenia prawne
3509
Polityka prywatności
3412
Pomoc
3124
Klauzula RODO
1621
Koordynator do spraw dostępności
1199
Raport dostępności
954
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
794
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
71227
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
23849
Dane teleadresowe
22398
Wydział Architektury i Budownictwa
18374
Wydziały Starostwa
13931
Starosta Kępiński
10438
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
8907
Gmina Kępno
8077
Gmina Baranów
6966
Gmina Rychtal
6614
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
6412
Gmina Perzów
6324
Gmina Trzcinica
5924
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
5799
Wydział Edukacji i Sportu
5228
Wydział Budżetu i Finansów
5177
Struktura Urzędu
4837
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
4779
Służby, inspekcje, straże
4446
Naczelnicy Wydziałów
4274
Wicestarosta
4237
Gmina Bralin
4145
Gmina Łęka Opatowska
4052
Biuro Prawne
3978
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3848
Regulamin organizacyjny
3682
Sekretarz Powiatu
3219
Gminy Powiatu
3199
Biuro Rady
3146
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
3001
Sprawdź stan sprawy
2971
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2969
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
2920
Biuro Zarządu
2884
Skarbnik Powiatu
2879
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2868
Archiwum Zakładowe
2753
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6887953
Strona główna BIP
310606
Brak strony
82466
Poprzednia wersja
23827
Wyniki wyszukiwania
13655
Mapa witryny BIP
5674
redakcja_BIP
5531
Poprzednia wersja aktualności
3966
Deklaracje
2840
Jak szukać
2510
Statystyka strony
2284
Jak korzystać z BIP
2190
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
18144
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
6763
Podjęte uchwały
5743
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
4635
Oświadczenia majątkowe
4547
Terminarz posiedzeń
4488
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
4213
Kadencja V 2014-2018
3828
Prawo miejscowe
3297
Kadencja VI 2018-2023
3291
Statut Powiatu Kępińskiego
3285
Komisje Rady Powiatu
3144
Protokoły posiedzeń
3125
Wnioski i interpelacje Radnych
2908
Oświadczenia Rady Powiatu
2815
Kadencja V 2014-2018
2633
Komisja Budżetu i Finansów
2470
Komisja Rewizyjna
2310
Kadencja V 2014-2018
2262
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
2235
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
2203
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
2070
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
2046
2016
2026
Wnioski i interpelacje 2016
2012
Wnioski i interpelacje 2015
2004
Wnioski i interpelacje 2017
1965
2015
1901
2017
1853
Wnioski i interpelacje 2018
1829
Interpelacje i zapytania Radnych
1716
2018
1713
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1604
Imienne wykazy głosowań
1508
Kadencja VI 2018-2023
1326
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
1287
2019
908
2020
858
Apele Rady Powiatu
717
Kadencja VI 2018-2023
646
2022
539
Kadencja VI 2018-2023
444
2021
365
2023
273
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
18431
Uchwały Zarządu
8805
Protokoły z posiedzeń
7034
Członkowie Zarządu
5395
Oświadczenia majatkowe
4555
2017
3087
Kompetencje
2632
2015
2584
2018
2449
2016
2428
2018
2373
2016
2306
2015
2301
2016
2283
2015
2129
2020
2050
2019
2009
2017
1944
2017
1905
2020
1789
2018
1696
2019
1471
2019
1397
2022
1386
2021
1368
2021
1300
2020
1227
2022
1119
2023
911
2023
817

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
52913
Jak załatwić sprawę
46200
Rejestracja pojazdów
29151
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
17190
Pozwolenie na budowę (RI-01)
15263
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
14484
Budowa
13545
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
13420
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
13365
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
12967
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
11618
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
11553
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
10785
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
10582
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
10357
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
9695
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
8518
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
7981
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
7762
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
7332
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
7279
Dokumentacja geodezyjna
7065
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
6637
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami
6333
Transport drogowy
6195
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
5742
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
5527
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
5124
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
5015
Wykaz stacji diagnostycznych
5009
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
4963
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
4922
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
4867
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
4292
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
4202
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów
4044
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
3985
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
3979
Gospodarka leśna i wycinka drzew
3916
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
3746
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
3692
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
3647
Dla słabosłyszących
3637
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
3525
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
3419
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3290
Ośrodki szkolenia kierowców
3214
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
3183
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
3154
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
3132
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
3101
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
3090
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
3070
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
3039
Geologia
3023
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
2984
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
2978
ew-75
2888
Sprowadzenie zwłok
2819
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury
2810
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
2787
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
2783
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
2781
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
2775
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
2762
Gospodarka odpadami
2757
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
2724
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
2683
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
2680
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
2676
Stacje diagnostyczne
2668
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
2658
Gospodarka wodna
2637
Udostępnienie danych
2635
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
2613
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m.
2575
Emisja zanieczyszczeń
2572
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
2568
ew-29
2559
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
2505
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
2503
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
2462
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
2458
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2430
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
2420
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
2418
Zbiórki publiczne
2404
Ochrona i hodowla zwierząt
2372
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
2369
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
2358
Wspieranie osób niepełnosprawnych
2346
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
2333
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
2330
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
2318
procedury
2307
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
2295
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
2265
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
2254
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
2250
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
2222
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
2212
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
2210
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
2196
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
2154
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
2145
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
2115
ri-21
2101
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
2066
Rejestr instytucji kultury
2032
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
2004
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
2003
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1997
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1994
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1991
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1980
ew-76
1974
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1969
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1958
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1946
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1945
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1901
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1805
ri-20
1786
ws-03
1637
uks
1623
os-27
1583
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
1582
os-29
1559
zgloszenie_rej_odpadow
1547
os-08
1504
os-14
1485
os-04
1475
procedura_zakladania_szkol
1470
os-28
1468
nauczyciel_mianowany
1355
potrzeba_ksztalcenia
1342
Biuro Rzeczy Znalezionych
946
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
864
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
856
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
818
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
766
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
766
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje
681
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
668
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych
593
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego
528
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
410
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie
404
Komunikaty z zakresu transportu drogowego
351
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03)
283
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Komunikat 1
192
Rok 2023
122
Komunikat 2
98
Wniosek o cechowanie drewna
6

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
199671
Ogłoszenia i inne informacje
187563
Sprzedaż nieruchomości
87277
Pozytywne protokoły weryfikacji
74615
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
54595
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
41399
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
29253
Akty prawne
24716
Informacje Urzędu
18104
Sprzedaż pojazdów
15650
Ogłoszenia i inne informacje
8553
Oświadczenia majątkowe
8068
Rozkłady Jazdy
6272
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
4905
Nieodpłatna pomoc prawna
3652
Kontrole
3096
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
3065
Informacje o środowisku
3040
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
2789
Strategia rozwoju powiatu
2753
Druki do pobrania
2709
Skargi, wnioski, petycje
2680
Wewnętrzne
2547
osw_maj_dyr_2017
2383
Zewnętrzne
2299
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
2292
Usuwanie azbestu
2277
Rok 2017
2264
Skargi i wnioski
2190
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
2101
Rok 2015
2041
Edukacja prawna
2008
Petycje
2000
Rok 2017
1998
zarzadzenia_starosty
1977
Harmonogram
1921
Programy
1905
2018
1883
dyrektorzy_2016
1879
Rok 2016
1865
Przepisy prawne
1842
Archiwum informacji
1812
osw_radnych_2017
1781
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1769
Za_rok_2016
1746
Rok 2018
1740
2019
1739
Zarządcza
1714
Petycje 2016
1669
radni_2016
1664
Petycje 2015
1664
dyrektorzy_2015
1648
Rok 2015
1631
zarzad_2016
1568
osw_maj_zarzad_2017
1523
Rok 2016
1475
zarzad_2015
1474
radni_2015
1469
Informacja o stanie powiatu
1454
2020
1332
2018
1281
Za_rok_2017
1263
Petycje 2017
1256
Informacja o RODO
1244
Rok 2019
1076
Rok 2018
1067
2018
972
Rok 2019
954
Za_rok_2018
898
Rok 2020
846
2019
827
2019
824
Petycje 2019
792
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
791
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
774
2022
770
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
759
Centralny Rejestr Umów
731
2020
716
Petycje 2018
710
2021
709
2020
600
Rok 2020
551
Petycje 2020
550
Rok 2020
546
Karty informacyjne poradnictwa
456
Rok 2021
436
2023
424
Rok 2021
403
Publiczny transport zbiorowy
393
Rok 2022
389
Rok 2021
376
2021
349
Za_rok_2019
345
Walka_ze_smogiem
324
2021
301
2022
286
Rok 2022
275
Petycje 2021
249
Rok 2022
236
2022
225
Petycje 2022
212
Rok 2023
202
2023
173
Rok 2023
172
baza_informacji_o_srodowisku
166
2023
154
Za_rok_2020
64
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19
Petycje 2023
2
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu
1

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
56519
Zamówienia publiczne
26319
Sprzedaż nieruchomości
23320
Zarządzenia Starosty
14799
Organizacje pozarządowe
13641
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
6078
Nabór Pracowników
5869
Akty prawne
5809
Ogłoszenia
4812
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
3223
Sprzedaż pojazdów
1506
Biuro Rzeczy Znalezionych
1386
Informacja o RODO
627
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
10826
Rejestry budowlane
6405
Zarządzenia Starosty
4320
Uchwały Rady
3560
Uchwały Zarządu
3009
Prawo miejscowe
2305
Archiwum Rejestrów Urzędowych
2209
Rejestr zbiorów danych osobowych
2149
Archiwum Uchwał Zarządu
1699
Archiwum Prawa Miejscowego
1691
Archiwum Zarządzeń Starosty
1675
Archiwum Uchwał Rady
1634
Rok 2020
1413
Za_rok_2016
1387
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rok 2021
937
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu
907
Rok 2018
784
Rok 2016
776
Rok 2017
763
Rok 2022
755
Rok 2019
744
Rok 2023
645

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
86182
Wyniki Naboru
9796
Informacje dla kandydatów
896

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
8233
Sprawozdania_finansowe
3438
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
2979
Pozostałe informacje
2792
Sprawozdania budżetowe
2755
Za_rok_2015
2590
Opinie RIO w sprawach budżetu
2418
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
2227
Umorzenia
2112
Za rok 2017
1956
Za rok 2015
1949
Za rok 2016
1904
Za rok 2016
1882
Dotyczące roku budżetowego 2017
1854
Za rok 2015
1796
Za rok 2015
1795
Dotyczące roku budżetowego 2016
1760
Za rok 2016
1694
Za rok 2016
1638
Dotyczące roku budżetowego 2015
1626
Za rok 2017
1573
Za rok 2017
1548
Za rok 2018
1366
Dotyczące roku budżetowego 2018
1319
Za rok 2017
1068
Za rok 2019
965
Za rok 2018
915
Za rok 2018
867
Dotyczące roku budżetowego 2019
828
Za rok 2019
791
Za rok 2018
736
Za rok 2019
716
Dotyczące roku budżetowego 2020
660
Za rok 2019
539
Za rok 2020
533
Za rok 2020
484
Za rok 2020
423
Za rok 2021
403
Za rok 2021
394
Dotyczące roku budżetowego 2021
372
Dotyczące roku budżetowego 2022
340
Za rok 2022
302
Za rok 2020
300
Za rok 2021
267
Dotyczące roku budżetowego 2023
262
Za rok 2021
247
Za rok 2022
201
Za rok 2022
195
Za rok 2023
131
Za rok 2023
125
Za rok 2022
86

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto
152892
Zapytania
102568
Wartość do 130 000,00 zł netto
89967
Zamówienia publiczne
34726
Archiwum
19380
Archiwalne
3550
Wyniki zapytań
3229
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3078
Zapytania ofertowe
653

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
13511
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
3197
2015
2592

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
3909
Informacje i komunikaty
2000

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
4061
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
12218
2019
12017
Druki_do_pobrania
11474
Stowarzyszenia_zwykle
11338
Stowarzyszenia rejestrowe
11156
2017
10492
2020
9026
Organizacje pozarządowe
8708
2016
7234
Aktualne ogłoszenia
5585
Kluby sportowe
5404
Otwarte konkursy ofert
5297
Wykaz organizacji
4232
Stowarzyszenia zwykłe
3115
Wypisy z ewidencji
2782
Akty prawne
2766
Tryb małych zleceń
2728
Program współpracy
2677
Przydatne linki
2654
na 2016 rok
2477
Konsultacje
2368
Roczny Program Współpracy
2259
Kluby sportowe
2152
2015
1868
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1854
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1830
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1815
Archiwum konkursów
1765
Archiwum ogłoszeń
1759
na 2015 rok
1743
Archiwum konsultacji
1733
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1715
Archiwum programów współpracy
1690
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
1655
2023
1597
na 2017 rok
1515
na 2018 rok
1441
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
1423
2021
996
2022
972
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
829
na 2019 rok
802
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
692
na 2020 rok
627
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego
534
Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego
472
na 2021 rok
438
Projekt Programu Współpracy na 2021 rok
412
Projekt Programu Współpracy na 2022 rok
304
na 2022 rok
268
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
Projekt Programu Współpracy na 2023 rok
198
wspolpraca_z_organizacjami
130
na 2023 rok
115
Projekt Programu Współpracy na 2024 rok
34
na 2024 rok
10
Klauzula_RODO
6
Ogłoszenia i inne informacje
1
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4331
Udostępnienie informacji publicznej
1926
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1922
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1883

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2284

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl