przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
7415
Jak szukać?
5451
Zastrzeżenia prawne
3306
Polityka prywatności
3219
Pomoc
2768
Klauzula RODO
1405
Koordynator do spraw dostępności
914
Raport dostępności
685
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
526
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
62753
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
21415
Dane teleadresowe
20651
Wydział Architektury i Budownictwa
16550
Wydziały Starostwa
12725
Starosta Kępiński
9518
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
8162
Gmina Kępno
7654
Gmina Rychtal
6179
Gmina Perzów
5998
Gmina Baranów
5924
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
5841
Gmina Trzcinica
5546
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
5345
Wydział Edukacji i Sportu
4837
Wydział Budżetu i Finansów
4738
Struktura Urzędu
4481
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
4346
Służby, inspekcje, straże
4086
Naczelnicy Wydziałów
3989
Wicestarosta
3884
Gmina Bralin
3856
Gmina Łęka Opatowska
3758
Biuro Prawne
3735
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3602
Regulamin organizacyjny
3435
Sekretarz Powiatu
3050
Biuro Rady
2970
Gminy Powiatu
2919
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
2809
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2794
Sprawdź stan sprawy
2756
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
2737
Skarbnik Powiatu
2730
Biuro Zarządu
2698
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2676
Archiwum Zakładowe
2556
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6833668
Strona główna BIP
284276
Brak strony
76343
Poprzednia wersja
21113
Wyniki wyszukiwania
12223
Mapa witryny BIP
5360
redakcja_BIP
5216
Poprzednia wersja aktualności
3583
Deklaracje
2455
Jak szukać
2332
Statystyka strony
2064
Jak korzystać z BIP
2022
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
16989
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
5895
Podjęte uchwały
5263
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
4531
Oświadczenia majątkowe
4182
Terminarz posiedzeń
4094
Kadencja V 2014-2018
3733
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
3646
Statut Powiatu Kępińskiego
3016
Prawo miejscowe
2942
Komisje Rady Powiatu
2922
Protokoły posiedzeń
2920
Kadencja VI 2018-2023
2788
Wnioski i interpelacje Radnych
2715
Oświadczenia Rady Powiatu
2608
Kadencja V 2014-2018
2417
Komisja Budżetu i Finansów
2372
Komisja Rewizyjna
2223
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
2153
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
2108
Kadencja V 2014-2018
2066
2016
2001
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1983
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1965
2015
1901
Wnioski i interpelacje 2016
1895
Wnioski i interpelacje 2015
1852
2017
1762
Wnioski i interpelacje 2017
1668
2018
1626
Wnioski i interpelacje 2018
1572
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1500
Interpelacje i zapytania Radnych
1407
Imienne wykazy głosowań
1237
Kadencja VI 2018-2023
1192
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
1175
2019
819
2020
760
Apele Rady Powiatu
560
Kadencja VI 2018-2023
475
Kadencja VI 2018-2023
365
2022
281
2021
245
2023
15
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
16833
Uchwały Zarządu
7837
Protokoły z posiedzeń
6232
Członkowie Zarządu
4963
Oświadczenia majatkowe
4231
2017
2995
Kompetencje
2455
2015
2429
2016
2354
2018
2329
2016
2208
2015
2207
2016
2200
2018
2102
2015
2037
2020
1923
2019
1878
2017
1867
2017
1825
2020
1710
2018
1612
2019
1289
2021
1274
2019
1271
2022
1172
2021
1140
2020
1056
2022
1026
2023
84
2023
49

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
47760
Jak załatwić sprawę
42026
Rejestracja pojazdów
25921
Pozwolenie na budowę (RI-01)
13958
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
12722
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
12543
Budowa
12413
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
11898
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
11806
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
10917
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
10777
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
10698
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
9991
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
9841
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
9805
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
8964
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
7840
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
7243
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
6873
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
6847
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
6822
Dokumentacja geodezyjna
6510
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
6000
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami
5705
Transport drogowy
5664
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
5368
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
5282
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
4794
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
4749
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
4685
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
4658
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
4655
Wykaz stacji diagnostycznych
4293
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
4039
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
3990
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
3647
Gospodarka leśna i wycinka drzew
3623
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
3572
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
3446
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
3435
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
3421
Dla słabosłyszących
3389
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
3348
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
3228
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
3215
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3158
Ośrodki szkolenia kierowców
2985
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
2972
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
2966
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
2939
ew-75
2888
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
2881
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
2856
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
2826
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
2822
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
2811
Geologia
2804
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
2791
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
2636
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
2626
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury
2600
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
2598
Sprowadzenie zwłok
2575
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
2568
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
2550
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
2549
Gospodarka odpadami
2531
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
2503
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
2491
Stacje diagnostyczne
2478
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
2477
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
2474
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
2459
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
2447
Gospodarka wodna
2433
Udostępnienie danych
2419
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
2401
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
2394
Emisja zanieczyszczeń
2389
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
2336
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
2320
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2311
procedury
2307
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
2295
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
2290
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
2256
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
2243
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
2237
Zbiórki publiczne
2210
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
2202
Ochrona i hodowla zwierząt
2196
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
2185
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
2181
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
2177
Wspieranie osób niepełnosprawnych
2173
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
2143
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
2136
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
2134
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m.
2116
ri-21
2101
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
2096
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
2070
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
2052
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
2051
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
2051
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
2004
ew-76
1974
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1969
Rejestr instytucji kultury
1931
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1906
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1898
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1895
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1893
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
1893
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1888
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1886
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1874
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1871
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1869
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1862
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1802
ri-20
1786
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1683
ws-03
1637
uks
1623
os-27
1583
os-29
1559
zgloszenie_rej_odpadow
1547
os-08
1504
os-14
1485
os-04
1475
procedura_zakladania_szkol
1470
os-28
1468
nauczyciel_mianowany
1355
potrzeba_ksztalcenia
1342
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
1281
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
773
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
761
Biuro Rzeczy Znalezionych
744
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
690
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
640
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
611
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje
514
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych
501
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
490
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego
426
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
332
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie
317
Komunikaty z zakresu transportu drogowego
220
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03)
93
Rok 2023
17
Komunikat 1
13
Komunikat 2
12

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
187064
Ogłoszenia i inne informacje
177303
Sprzedaż nieruchomości
75972
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
50203
Pozytywne protokoły weryfikacji
45425
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
37154
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
25237
Akty prawne
23065
Informacje Urzędu
16604
Sprzedaż pojazdów
11516
Ogłoszenia i inne informacje
7871
Oświadczenia majątkowe
7298
Rozkłady Jazdy
5372
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
4411
Nieodpłatna pomoc prawna
3330
Kontrole
2906
Informacje o środowisku
2806
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
2787
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
2564
Strategia rozwoju powiatu
2557
Druki do pobrania
2526
Skargi, wnioski, petycje
2454
Wewnętrzne
2438
2017
2254
Usuwanie azbestu
2172
Rok 2017
2167
Skargi i wnioski
2066
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
2049
Zewnętrzne
1992
zarzadzenia_starosty
1977
Edukacja prawna
1904
Petycje
1891
dyrektorzy_2016
1879
Harmonogram
1835
Rok 2017
1818
Programy
1798
Rok 2015
1797
2018
1767
Rok 2016
1758
Przepisy prawne
1749
Za_rok_2016
1746
2017
1713
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
1701
Archiwum informacji
1690
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1673
radni_2016
1664
Rok 2018
1649
dyrektorzy_2015
1648
2019
1631
Petycje 2016
1598
Petycje 2015
1590
Zarządcza
1571
zarzad_2016
1568
zarzad_2015
1474
Rok 2015
1474
radni_2015
1469
2017
1455
Rok 2016
1392
Za_rok_2017
1263
2020
1196
Petycje 2017
1182
2018
1127
Informacja o RODO
1074
Informacja o stanie powiatu
1073
Rok 2019
992
Rok 2018
984
Za_rok_2018
898
2018
889
Rok 2019
817
Rok 2020
761
2019
752
2019
750
Petycje 2019
702
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
699
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
692
Petycje 2018
632
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
620
2020
566
Centralny Rejestr Umów
547
2020
528
Rok 2020
473
Petycje 2020
470
Rok 2020
462
2021
458
Za_rok_2019
345
Rok 2021
342
Walka_ze_smogiem
324
Rok 2021
322
2022
305
Rok 2021
299
Publiczny transport zbiorowy
234
Karty informacyjne poradnictwa
221
2021
213
Rok 2022
185
2021
182
Petycje 2021
170
baza_informacji_o_srodowisku
166
Rok 2022
161
Rok 2022
156
2022
131
Petycje 2022
124
2022
110
Za_rok_2020
64
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19
Rok 2023
9

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
53597
Zamówienia publiczne
24339
Sprzedaż nieruchomości
20286
Organizacje pozarządowe
12180
Zarządzenia Starosty
7886
Akty prawne
5392
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
4805
Nabór Pracowników
4308
Ogłoszenia
4263
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
2773
Sprzedaż pojazdów
1280
Biuro Rzeczy Znalezionych
919
Informacja o RODO
481
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
9877
Rejestry budowlane
5576
Zarządzenia Starosty
3686
Uchwały Rady
3197
Uchwały Zarządu
2760
Prawo miejscowe
2109
Archiwum Rejestrów Urzędowych
2010
Rejestr zbiorów danych osobowych
1933
Archiwum Uchwał Zarządu
1616
Archiwum Prawa Miejscowego
1604
Archiwum Zarządzeń Starosty
1595
Archiwum Uchwał Rady
1559
Za_rok_2016
1387
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rok 2020
1135
Rok 2021
676
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu
668
Rok 2019
637
Rok 2018
609
Rok 2017
581
Rok 2016
543
Rok 2022
492
Rok 2023
50

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
60166
Wyniki Naboru
8182
Informacje dla kandydatów
883

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
7678
Sprawozdania_finansowe
3148
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
2751
Za_rok_2015
2519
Sprawozdania budżetowe
2509
Pozostałe informacje
2470
Opinie RIO w sprawach budżetu
2214
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
2045
Umorzenia
1948
Za rok 2015
1838
Za rok 2016
1834
Za rok 2017
1813
Za rok 2016
1812
Dotyczące roku budżetowego 2017
1756
Za rok 2015
1719
Za rok 2015
1696
Dotyczące roku budżetowego 2016
1689
Za rok 2016
1620
Za rok 2016
1568
Dotyczące roku budżetowego 2015
1490
Za rok 2017
1447
Za rok 2017
1441
Dotyczące roku budżetowego 2018
1246
Za rok 2018
1154
Za rok 2017
941
Za rok 2018
834
Za rok 2018
790
Dotyczące roku budżetowego 2019
771
Za rok 2019
751
Za rok 2019
714
Za rok 2018
668
Za rok 2019
633
Dotyczące roku budżetowego 2020
577
Za rok 2020
462
Za rok 2019
411
Za rok 2020
408
Za rok 2020
348
Za rok 2021
314
Dotyczące roku budżetowego 2021
291
Za rok 2021
241
Za rok 2020
226
Dotyczące roku budżetowego 2022
192
Za rok 2021
171
Za rok 2022
120
Za rok 2022
103
Za rok 2021
98
Za rok 2022
69
Dotyczące roku budżetowego 2023
57

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto
137159
Zapytania
99374
Wartość do 130 000,00 zł netto
83751
Zamówienia publiczne
32044
Archiwum
18921
Wyniki zapytań
3024
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2954
Archiwalne
1833
Zapytania ofertowe
394

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
12599
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2951
2015
2319

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
3742
Informacje i komunikaty
1838

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
3783
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
12102
2019
11817
Stowarzyszenia_zwykle
11174
Stowarzyszenia rejestrowe
10817
Druki_do_pobrania
10781
2017
10408
2020
8861
Organizacje pozarządowe
8237
2016
7004
Kluby sportowe
5239
Otwarte konkursy ofert
4969
Aktualne ogłoszenia
4296
Wykaz organizacji
3781
Stowarzyszenia zwykłe
2959
Akty prawne
2603
Program współpracy
2570
Wypisy z ewidencji
2551
Tryb małych zleceń
2541
Przydatne linki
2475
na 2016 rok
2378
Konsultacje
2254
Roczny Program Współpracy
2097
Kluby sportowe
2023
2015
1714
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1708
Archiwum konkursów
1680
na 2015 rok
1676
Archiwum konsultacji
1647
Archiwum ogłoszeń
1643
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1635
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1617
Archiwum programów współpracy
1610
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1574
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
1443
na 2017 rok
1441
na 2018 rok
1363
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
1344
2021
844
2022
797
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
749
na 2019 rok
729
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
606
na 2020 rok
540
na 2021 rok
338
Projekt Programu Współpracy na 2021 rok
322
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego
321
Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego
312
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
Projekt Programu Współpracy na 2022 rok
138
na 2022 rok
134
wspolpraca_z_organizacjami
130
Projekt Programu Współpracy na 2023 rok
63
na 2023 rok
43
Klauzula_RODO
6
Ogłoszenia i inne informacje
1
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4107
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1778
Udostępnienie informacji publicznej
1777
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1697

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2064

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl