przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
7583
Jak szukać?
5590
Zastrzeżenia prawne
3403
Polityka prywatności
3304
Pomoc
2930
Klauzula RODO
1491
Koordynator do spraw dostępności
1040
Raport dostępności
808
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
649
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
66034
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
22393
Dane teleadresowe
21413
Wydział Architektury i Budownictwa
17311
Wydziały Starostwa
13244
Starosta Kępiński
9866
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
8466
Gmina Kępno
7864
Gmina Rychtal
6374
Gmina Baranów
6333
Gmina Perzów
6131
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
6055
Gmina Trzcinica
5659
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
5555
Wydział Edukacji i Sportu
5001
Wydział Budżetu i Finansów
4926
Struktura Urzędu
4624
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
4524
Służby, inspekcje, straże
4237
Naczelnicy Wydziałów
4095
Wicestarosta
4008
Gmina Bralin
3988
Gmina Łęka Opatowska
3851
Biuro Prawne
3840
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3718
Regulamin organizacyjny
3532
Sekretarz Powiatu
3116
Biuro Rady
3052
Gminy Powiatu
3046
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
2901
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2868
Sprawdź stan sprawy
2838
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
2826
Skarbnik Powiatu
2797
Biuro Zarządu
2773
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2766
Archiwum Zakładowe
2641
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6838701
Strona główna BIP
298064
Brak strony
81818
Poprzednia wersja
22577
Wyniki wyszukiwania
12908
Mapa witryny BIP
5525
redakcja_BIP
5348
Poprzednia wersja aktualności
3821
Deklaracje
2636
Jak szukać
2411
Statystyka strony
2147
Jak korzystać z BIP
2097
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
17476
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
6277
Podjęte uchwały
5456
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
4582
Oświadczenia majątkowe
4344
Terminarz posiedzeń
4262
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
3856
Kadencja V 2014-2018
3774
Prawo miejscowe
3112
Statut Powiatu Kępińskiego
3099
Protokoły posiedzeń
3013
Komisje Rady Powiatu
3009
Kadencja VI 2018-2023
3002
Wnioski i interpelacje Radnych
2785
Oświadczenia Rady Powiatu
2706
Kadencja V 2014-2018
2459
Komisja Budżetu i Finansów
2421
Komisja Rewizyjna
2269
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
2194
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
2159
Kadencja V 2014-2018
2109
2016
2026
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
2016
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
2000
Wnioski i interpelacje 2016
1973
Wnioski i interpelacje 2015
1926
2015
1901
2017
1811
Wnioski i interpelacje 2017
1771
Wnioski i interpelacje 2018
1671
2018
1662
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1542
Interpelacje i zapytania Radnych
1513
Imienne wykazy głosowań
1344
Kadencja VI 2018-2023
1269
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
1225
2019
866
2020
814
Apele Rady Powiatu
633
Kadencja VI 2018-2023
553
2022
426
Kadencja VI 2018-2023
410
2021
299
2023
123
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
17490
Uchwały Zarządu
8219
Protokoły z posiedzeń
6601
Członkowie Zarządu
5123
Oświadczenia majatkowe
4356
2017
3041
Kompetencje
2527
2015
2513
2018
2397
2016
2391
2015
2265
2016
2251
2016
2244
2018
2194
2015
2087
2020
1987
2019
1957
2017
1904
2017
1861
2020
1754
2018
1655
2019
1334
2019
1326
2021
1323
2022
1254
2021
1198
2020
1139
2022
1077
2023
415
2023
361

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
49701
Jak załatwić sprawę
43809
Rejestracja pojazdów
27151
Pozwolenie na budowę (RI-01)
14468
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
13654
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
13103
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
12900
Budowa
12885
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
12295
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
11834
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
11159
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
11154
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
10237
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
10185
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
10161
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
9339
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
8101
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
7463
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
7378
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
7049
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
7045
Dokumentacja geodezyjna
6770
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
6261
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami
5998
Transport drogowy
5923
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
5545
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
5416
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
4905
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
4884
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
4804
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
4774
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
4755
Wykaz stacji diagnostycznych
4533
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
4136
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
4083
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
3809
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
3772
Gospodarka leśna i wycinka drzew
3747
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
3680
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
3559
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
3531
Dla słabosłyszących
3508
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
3495
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
3332
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
3292
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3224
Ośrodki szkolenia kierowców
3088
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
3047
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
3046
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
3032
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
2999
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
2937
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
2928
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
2915
Geologia
2906
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
2902
ew-75
2888
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
2884
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
2711
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
2686
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury
2685
Sprowadzenie zwłok
2676
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
2663
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
2661
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
2634
Gospodarka odpadami
2626
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
2617
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
2572
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
2566
Stacje diagnostyczne
2558
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
2554
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
2549
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
2544
Gospodarka wodna
2528
Udostępnienie danych
2509
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
2503
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
2485
Emisja zanieczyszczeń
2470
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
2445
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
2394
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
2391
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
2371
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
2370
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2362
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
2353
procedury
2307
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
2298
Zbiórki publiczne
2297
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
2293
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
2280
Ochrona i hodowla zwierząt
2277
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m.
2271
Wspieranie osób niepełnosprawnych
2253
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
2253
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
2248
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
2231
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
2206
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
2202
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
2176
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
2167
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
2127
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
2109
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
2102
ri-21
2101
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
2100
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
2056
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
2026
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
2023
Rejestr instytucji kultury
1979
ew-76
1974
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1953
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1947
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1941
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1939
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1938
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1932
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1920
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1913
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1907
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1903
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1851
ri-20
1786
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1729
ws-03
1637
uks
1623
os-27
1583
os-29
1559
zgloszenie_rej_odpadow
1547
os-08
1504
os-14
1485
os-04
1475
procedura_zakladania_szkol
1470
os-28
1468
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
1381
nauczyciel_mianowany
1355
potrzeba_ksztalcenia
1342
Biuro Rzeczy Znalezionych
824
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
820
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
812
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
722
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
717
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
699
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje
599
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
563
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych
543
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego
472
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
375
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie
366
Komunikaty z zakresu transportu drogowego
293
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03)
164
Rok 2023
70
Komunikat 1
63
Komunikat 2
59

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
193552
Ogłoszenia i inne informacje
181914
Sprzedaż nieruchomości
82252
Pozytywne protokoły weryfikacji
58916
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
52336
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
39156
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
27695
Akty prawne
23905
Informacje Urzędu
17277
Sprzedaż pojazdów
14321
Ogłoszenia i inne informacje
8197
Oświadczenia majątkowe
7623
Rozkłady Jazdy
5753
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
4607
Nieodpłatna pomoc prawna
3465
Kontrole
2989
Informacje o środowisku
2919
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
2892
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
2671
Strategia rozwoju powiatu
2630
Druki do pobrania
2608
Skargi, wnioski, petycje
2544
Wewnętrzne
2492
2017
2342
Usuwanie azbestu
2224
Rok 2017
2215
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
2164
Skargi i wnioski
2122
Zewnętrzne
2084
zarzadzenia_starosty
1977
Edukacja prawna
1947
Petycje
1946
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
1901
Rok 2017
1891
dyrektorzy_2016
1879
Harmonogram
1878
Rok 2015
1867
Programy
1847
2018
1827
Rok 2016
1809
Przepisy prawne
1797
2017
1748
Za_rok_2016
1746
Archiwum informacji
1745
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1725
Rok 2018
1695
2019
1678
radni_2016
1664
dyrektorzy_2015
1648
Petycje 2016
1635
Zarządcza
1634
Petycje 2015
1628
zarzad_2016
1568
Rok 2015
1555
2017
1487
zarzad_2015
1474
radni_2015
1469
Rok 2016
1436
2020
1271
Za_rok_2017
1263
Petycje 2017
1220
Informacja o stanie powiatu
1206
2018
1168
Informacja o RODO
1149
Rok 2019
1031
Rok 2018
1026
2018
935
Rok 2019
902
Za_rok_2018
898
Rok 2020
804
2019
786
2019
781
Petycje 2019
752
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
743
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
730
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
695
Petycje 2018
672
2020
652
Centralny Rejestr Umów
637
2020
565
2021
563
Petycje 2020
512
Rok 2020
507
2022
505
Rok 2020
503
Rok 2021
387
Rok 2021
361
Za_rok_2019
345
Rok 2021
337
Walka_ze_smogiem
324
Publiczny transport zbiorowy
310
Karty informacyjne poradnictwa
260
2021
259
Rok 2022
230
Rok 2022
220
2021
218
Petycje 2021
211
2022
208
Rok 2022
193
2022
170
baza_informacji_o_srodowisku
166
Petycje 2022
164
2023
118
Rok 2023
73
Za_rok_2020
64
Rok 2023
61
2023
55
2023
37
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu
1

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
54894
Zamówienia publiczne
25369
Sprzedaż nieruchomości
21723
Organizacje pozarządowe
13181
Zarządzenia Starosty
11105
Akty prawne
5604
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
5549
Nabór Pracowników
5378
Ogłoszenia
4533
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
2968
Sprzedaż pojazdów
1396
Biuro Rzeczy Znalezionych
1106
Informacja o RODO
550
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
10355
Rejestry budowlane
5969
Zarządzenia Starosty
3999
Uchwały Rady
3356
Uchwały Zarządu
2864
Prawo miejscowe
2198
Archiwum Rejestrów Urzędowych
2098
Rejestr zbiorów danych osobowych
2029
Archiwum Uchwał Zarządu
1656
Archiwum Prawa Miejscowego
1643
Archiwum Zarządzeń Starosty
1633
Archiwum Uchwał Rady
1590
Za_rok_2016
1387
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rok 2020
1187
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu
778
Rok 2021
739
Rok 2019
695
Rok 2018
691
Rok 2017
632
Rok 2022
602
Rok 2016
591
Rok 2023
240

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
81519
Wyniki Naboru
9194
Informacje dla kandydatów
886

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
7953
Sprawozdania_finansowe
3274
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
2862
Sprawozdania budżetowe
2622
Pozostałe informacje
2558
Za_rok_2015
2554
Opinie RIO w sprawach budżetu
2302
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
2124
Umorzenia
2017
Za rok 2015
1915
Za rok 2017
1906
Za rok 2016
1871
Za rok 2016
1847
Dotyczące roku budżetowego 2017
1819
Za rok 2015
1761
Za rok 2015
1758
Dotyczące roku budżetowego 2016
1726
Za rok 2016
1659
Za rok 2016
1605
Dotyczące roku budżetowego 2015
1558
Za rok 2017
1513
Za rok 2017
1483
Dotyczące roku budżetowego 2018
1283
Za rok 2018
1219
Za rok 2017
975
Za rok 2018
877
Za rok 2018
826
Za rok 2019
803
Dotyczące roku budżetowego 2019
799
Za rok 2019
751
Za rok 2018
702
Za rok 2019
678
Dotyczące roku budżetowego 2020
624
Za rok 2019
493
Za rok 2020
492
Za rok 2020
444
Za rok 2020
383
Za rok 2021
354
Dotyczące roku budżetowego 2021
337
Za rok 2021
278
Dotyczące roku budżetowego 2022
272
Za rok 2020
265
Za rok 2021
224
Za rok 2022
195
Za rok 2022
152
Za rok 2021
150
Za rok 2022
138
Dotyczące roku budżetowego 2023
133
Za rok 2023
43
Za rok 2022
30
Za rok 2023
15

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto
147040
Zapytania
100582
Wartość do 130 000,00 zł netto
86645
Zamówienia publiczne
33010
Archiwum
19172
Wyniki zapytań
3091
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3017
Archiwalne
2735
Zapytania ofertowe
476

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
12961
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
3057
2015
2397

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
3813
Informacje i komunikaty
1909

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
3863
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
12181
2019
11893
Stowarzyszenia_zwykle
11258
Druki_do_pobrania
11127
Stowarzyszenia rejestrowe
10979
2017
10454
2020
8910
Organizacje pozarządowe
8499
2016
7070
Kluby sportowe
5330
Otwarte konkursy ofert
5193
Aktualne ogłoszenia
5164
Wykaz organizacji
3994
Stowarzyszenia zwykłe
3042
Akty prawne
2675
Wypisy z ewidencji
2673
Tryb małych zleceń
2628
Program współpracy
2621
Przydatne linki
2551
na 2016 rok
2418
Konsultacje
2296
Roczny Program Współpracy
2161
Kluby sportowe
2086
2015
1762
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1745
Archiwum konkursów
1727
Archiwum ogłoszeń
1716
na 2015 rok
1706
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1703
Archiwum konsultacji
1693
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1672
Archiwum programów współpracy
1652
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1629
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
1539
na 2017 rok
1477
na 2018 rok
1407
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
1384
2021
898
2022
888
2023
834
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
790
na 2019 rok
767
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
653
na 2020 rok
579
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego
406
na 2021 rok
374
Projekt Programu Współpracy na 2021 rok
359
Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego
355
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
Projekt Programu Współpracy na 2022 rok
180
na 2022 rok
172
Projekt Programu Współpracy na 2023 rok
138
wspolpraca_z_organizacjami
130
na 2023 rok
78
Klauzula_RODO
6
na_rok_2019
1
Ogłoszenia i inne informacje
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4203
Udostępnienie informacji publicznej
1841
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1839
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1770

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2147

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl