przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
7100
Jak szukać?
5262
Zastrzeżenia prawne
3198
Polityka prywatności
3096
Pomoc
2576
Klauzula RODO
1303
Koordynator do spraw dostępności
791
Raport dostępności
552
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
406
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
59522
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
20491
Dane teleadresowe
19918
Wydział Architektury i Budownictwa
15889
Wydziały Starostwa
12181
Starosta Kępiński
9168
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
7836
Gmina Kępno
7365
Gmina Rychtal
5846
Gmina Perzów
5807
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
5613
Gmina Baranów
5429
Gmina Trzcinica
5375
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
5148
Wydział Edukacji i Sportu
4682
Wydział Budżetu i Finansów
4557
Struktura Urzędu
4316
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
4199
Służby, inspekcje, straże
3917
Naczelnicy Wydziałów
3875
Wicestarosta
3775
Gmina Bralin
3730
Gmina Łęka Opatowska
3632
Biuro Prawne
3620
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
3497
Regulamin organizacyjny
3308
Sekretarz Powiatu
2949
Biuro Rady
2885
Gminy Powiatu
2793
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
2710
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
2673
Sprawdź stan sprawy
2666
Skarbnik Powiatu
2634
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
2631
Biuro Zarządu
2615
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2595
Archiwum Zakładowe
2464
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6830999
Strona główna BIP
250938
Brak strony
75569
Poprzednia wersja
19479
Wyniki wyszukiwania
11518
Mapa witryny BIP
5184
redakcja_BIP
5073
Poprzednia wersja aktualności
3272
Jak szukać
2268
Deklaracje
2264
Statystyka strony
1987
Jak korzystać z BIP
1960
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
16511
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
5556
Podjęte uchwały
5067
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
4479
Oświadczenia majątkowe
4041
Terminarz posiedzeń
3941
Kadencja V 2014-2018
3682
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
3376
Statut Powiatu Kępińskiego
2941
Komisje Rady Powiatu
2834
Prawo miejscowe
2827
Protokoły posiedzeń
2827
Wnioski i interpelacje Radnych
2633
Kadencja VI 2018-2023
2596
Oświadczenia Rady Powiatu
2519
Kadencja V 2014-2018
2378
Komisja Budżetu i Finansów
2316
Komisja Rewizyjna
2160
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
2103
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
2053
Kadencja V 2014-2018
2029
2016
1951
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1937
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1919
2015
1901
Wnioski i interpelacje 2016
1848
Wnioski i interpelacje 2015
1808
2017
1719
Wnioski i interpelacje 2017
1623
2018
1586
Wnioski i interpelacje 2018
1524
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1445
Interpelacje i zapytania Radnych
1328
Imienne wykazy głosowań
1136
Kadencja VI 2018-2023
1116
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
1076
2019
776
2020
716
Apele Rady Powiatu
493
Kadencja VI 2018-2023
425
Kadencja VI 2018-2023
327
2021
194
2022
184
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
16266
Uchwały Zarządu
7521
Protokoły z posiedzeń
5995
Członkowie Zarządu
4811
Oświadczenia majatkowe
4120
2017
2943
Kompetencje
2361
2015
2343
2016
2313
2018
2272
2015
2163
2016
2162
2016
2156
2018
2049
2015
1987
2020
1863
2017
1831
2019
1825
2017
1782
2020
1666
2018
1572
2019
1248
2021
1229
2019
1226
2021
1077
2020
968
2022
938
2022
836

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
45999
Jak załatwić sprawę
40417
Rejestracja pojazdów
24987
Pozwolenie na budowę (RI-01)
13447
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
12326
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
12198
Budowa
11938
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
11450
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
10917
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
10661
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
10172
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
9935
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
9833
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
9546
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
9389
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
8682
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
7602
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
7022
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
6652
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
6611
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
6305
Dokumentacja geodezyjna
6292
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
5734
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami
5471
Transport drogowy
5338
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
5200
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
5120
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
4678
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
4645
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
4532
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
4509
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
4506
Wykaz stacji diagnostycznych
4005
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
3919
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
3874
Gospodarka leśna i wycinka drzew
3485
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
3451
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
3409
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
3364
Dla słabosłyszących
3302
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
3296
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
3246
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
3228
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
3086
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3068
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
3063
ew-75
2888
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
2880
Ośrodki szkolenia kierowców
2866
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
2865
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
2835
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
2796
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
2743
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
2729
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
2709
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
2695
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
2690
Geologia
2684
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
2560
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
2552
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
2544
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury
2538
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
2498
Sprowadzenie zwłok
2489
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
2466
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
2458
Gospodarka odpadami
2448
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
2435
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
2427
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
2416
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
2406
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
2401
Stacje diagnostyczne
2389
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
2384
Gospodarka wodna
2362
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
2340
Udostępnienie danych
2326
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
2314
procedury
2307
Emisja zanieczyszczeń
2293
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
2276
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
2259
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2249
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
2233
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
2229
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
2197
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
2185
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
2173
Zbiórki publiczne
2131
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
2126
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
2125
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
2122
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
2108
Ochrona i hodowla zwierząt
2106
ri-21
2101
Wspieranie osób niepełnosprawnych
2093
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
2092
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
2085
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m.
2057
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
2055
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
2025
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
2007
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
2007
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
2006
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
1998
ew-76
1974
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
1962
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1923
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1860
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1852
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1851
Rejestr instytucji kultury
1849
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1848
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1848
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1827
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1826
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1825
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1822
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1821
ri-20
1786
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
1779
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1753
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1639
ws-03
1637
uks
1623
os-27
1583
os-29
1559
zgloszenie_rej_odpadow
1547
os-08
1504
os-14
1485
os-04
1475
procedura_zakladania_szkol
1470
os-28
1468
nauczyciel_mianowany
1355
potrzeba_ksztalcenia
1342
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
1166
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
731
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
719
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
652
Biuro Rzeczy Znalezionych
634
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
576
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
503
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych
448
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje
447
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
423
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego
377
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
293
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie
276
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Komunikaty z zakresu transportu drogowego
159
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03)
40

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
179716
Ogłoszenia i inne informacje
172176
Sprzedaż nieruchomości
72434
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
47817
Pozytywne protokoły weryfikacji
35254
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
34923
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
23602
Akty prawne
22126
Informacje Urzędu
15995
Sprzedaż pojazdów
10551
Ogłoszenia i inne informacje
7591
Oświadczenia majątkowe
7028
Rozkłady Jazdy
4966
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
4300
Nieodpłatna pomoc prawna
3190
Kontrole
2801
Informacje o środowisku
2713
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
2711
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
2501
Strategia rozwoju powiatu
2464
Druki do pobrania
2432
Wewnętrzne
2381
Skargi, wnioski, petycje
2346
2017
2204
Rok 2017
2135
Usuwanie azbestu
2115
Skargi i wnioski
1995
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
1982
zarzadzenia_starosty
1977
Zewnętrzne
1931
dyrektorzy_2016
1879
Edukacja prawna
1841
Petycje
1814
Harmonogram
1783
Rok 2017
1773
Rok 2015
1748
Za_rok_2016
1746
Programy
1744
2018
1713
Rok 2016
1711
Przepisy prawne
1696
2017
1673
radni_2016
1664
dyrektorzy_2015
1648
Archiwum informacji
1643
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1608
Rok 2018
1607
2019
1578
zarzad_2016
1568
Petycje 2016
1559
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
1555
Petycje 2015
1550
Zarządcza
1525
zarzad_2015
1474
radni_2015
1469
Rok 2015
1433
2017
1420
Rok 2016
1351
Za_rok_2017
1263
Petycje 2017
1144
2020
1143
2018
1086
Informacja o RODO
1010
Informacja o stanie powiatu
984
Rok 2019
951
Rok 2018
934
Za_rok_2018
898
2018
847
Rok 2019
768
2019
717
Rok 2020
710
2019
706
Petycje 2019
653
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
649
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
644
Petycje 2018
596
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
556
2020
525
2020
492
Centralny Rejestr Umów
472
Rok 2020
433
Petycje 2020
430
Rok 2020
429
2021
376
Za_rok_2019
345
Walka_ze_smogiem
324
Rok 2021
304
Rok 2021
286
Rok 2021
264
Karty informacyjne poradnictwa
181
2021
172
baza_informacji_o_srodowisku
166
2022
157
2021
150
Publiczny transport zbiorowy
138
Rok 2022
131
Rok 2022
119
Petycje 2021
112
Rok 2022
105
Petycje 2022
73
2022
71
Za_rok_2020
64
2022
59
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
52271
Zamówienia publiczne
23417
Sprzedaż nieruchomości
19502
Organizacje pozarządowe
11644
Zarządzenia Starosty
5437
Akty prawne
5237
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
4455
Nabór Pracowników
4056
Ogłoszenia
4019
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
2580
Sprzedaż pojazdów
1198
Biuro Rzeczy Znalezionych
785
Informacja o RODO
424
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
9497
Rejestry budowlane
5257
Zarządzenia Starosty
3505
Uchwały Rady
3013
Uchwały Zarządu
2657
Prawo miejscowe
2038
Archiwum Rejestrów Urzędowych
1937
Rejestr zbiorów danych osobowych
1854
Archiwum Uchwał Zarządu
1574
Archiwum Prawa Miejscowego
1568
Archiwum Zarządzeń Starosty
1555
Archiwum Uchwał Rady
1524
Za_rok_2016
1387
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rok 2020
1089
Rok 2021
621
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu
596
Rok 2019
590
Rok 2018
563
Rok 2017
526
Rok 2016
492
Rok 2022
316

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
57170
Wyniki Naboru
7621
Informacje dla kandydatów
879

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
7453
Sprawozdania_finansowe
3045
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
2633
Za_rok_2015
2473
Sprawozdania budżetowe
2405
Pozostałe informacje
2329
Opinie RIO w sprawach budżetu
2126
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
1973
Umorzenia
1895
Za rok 2016
1800
Za rok 2015
1795
Za rok 2016
1778
Za rok 2017
1768
Dotyczące roku budżetowego 2017
1726
Za rok 2015
1684
Za rok 2015
1653
Dotyczące roku budżetowego 2016
1651
Za rok 2016
1587
Za rok 2016
1535
Dotyczące roku budżetowego 2015
1457
Za rok 2017
1406
Za rok 2017
1402
Dotyczące roku budżetowego 2018
1211
Za rok 2018
1120
Za rok 2017
912
Za rok 2018
800
Za rok 2018
751
Dotyczące roku budżetowego 2019
736
Za rok 2019
709
Za rok 2019
673
Za rok 2018
634
Za rok 2019
598
Dotyczące roku budżetowego 2020
541
Za rok 2020
431
Za rok 2020
371
Za rok 2019
370
Za rok 2020
310
Za rok 2021
253
Dotyczące roku budżetowego 2021
246
Za rok 2021
202
Za rok 2020
187
Dotyczące roku budżetowego 2022
120
Za rok 2021
117
Za rok 2022
60
Za rok 2022
56
Za rok 2021
40
Za rok 2022
12

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto
132382
Zapytania
97878
Wartość do 130 000,00 zł netto
80895
Zamówienia publiczne
31063
Archiwum
18624
Wyniki zapytań
2955
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2895
Archiwalne
1121
Zapytania ofertowe
320

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
12281
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2875
2015
2274

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
3670
Informacje i komunikaty
1779

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
3701
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
12058
2019
11766
Stowarzyszenia_zwykle
11039
Stowarzyszenia rejestrowe
10705
Druki_do_pobrania
10491
2017
10362
2020
8808
Organizacje pozarządowe
8054
2016
6954
Kluby sportowe
5136
Otwarte konkursy ofert
4849
Aktualne ogłoszenia
3966
Wykaz organizacji
3623
Stowarzyszenia zwykłe
2873
Akty prawne
2551
Program współpracy
2514
Tryb małych zleceń
2469
Wypisy z ewidencji
2454
Przydatne linki
2424
na 2016 rok
2338
Konsultacje
2219
Roczny Program Współpracy
2044
Kluby sportowe
1950
2015
1672
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1670
na 2015 rok
1645
Archiwum konkursów
1634
Archiwum konsultacji
1606
Archiwum ogłoszeń
1602
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1597
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1577
Archiwum programów współpracy
1573
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1533
na 2017 rok
1398
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
1359
na 2018 rok
1317
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
1300
2021
781
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
707
na 2019 rok
682
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
562
na 2020 rok
498
2022
399
na 2021 rok
301
Projekt Programu Współpracy na 2021 rok
285
Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego
265
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego
246
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
wspolpraca_z_organizacjami
130
Projekt Programu Współpracy na 2022 rok
108
na 2022 rok
97
Projekt Programu Współpracy na 2023 rok
20
Klauzula_RODO
6
Ogłoszenia i inne informacje
1
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4017
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1722
Udostępnienie informacji publicznej
1718
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1632

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1987

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl