BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4193
Jak szukać?
3120
Zastrzeżenia prawne
1851
Polityka prywatności
1774
Pomoc
1244
Klauzula RODO
115

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
20818
Dane teleadresowe
9460
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
9178
Wydział Architektury i Budownictwa
7331
Wydziały Starostwa
5778
Starosta Kępiński
4803
Gmina Kępno
4064
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
3905
Gmina Perzów
3103
Gmina Trzcinica
3102
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
3034
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
2826
Gmina Rychtal
2575
Wydział Edukacji i Sportu
2554
Wydział Budżetu i Finansów
2426
Struktura Urzędu
2416
Wicestarosta
2311
Służby, inspekcje, straże
2179
Gmina Baranów
2149
Gmina Łęka Opatowska
2137
Biuro Prawne
2074
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2068
Naczelnicy Wydziałów
1991
Gmina Bralin
1928
Regulamin organizacyjny
1826
Sekretarz Powiatu
1775
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1760
Biuro Rady
1757
Biuro Zarządu
1558
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1548
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1530
Gminy Powiatu
1526
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1523
Skarbnik Powiatu
1515
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1513
Sprawdź stan sprawy
1505
Archiwum Zakładowe
1469
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3614600
Strona główna BIP
84468
Brak strony
48426
Poprzednia wersja
10478
Wyniki wyszukiwania
5198
Mapa witryny BIP
3205
redakcja_BIP
3044
Jak szukać
1404
Jak korzystać z BIP
1256
Poprzednia wersja aktualności
1189
Statystyka strony
1170

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
9400
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
3656
Podjęte uchwały
2976
Kadencja V 2014-2018
2870
Oświadczenia majątkowe
2656
Terminarz posiedzeń
2270
Statut Powiatu Kępińskiego
1828
Komisje Rady Powiatu
1801
Protokoły posiedzeń
1703
Kadencja V 2014-2018
1663
Wnioski i interpelacje Radnych
1653
Prawo miejscowe
1644
Komisja Budżetu i Finansów
1598
Oświadczenia Rady Powiatu
1552
Komisja Rewizyjna
1368
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
1352
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
1344
Kadencja V 2014-2018
1341
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1304
2015
1295
2016
1289
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1269
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1241
Wnioski i interpelacje 2016
1136
Wnioski i interpelacje 2015
1104
2017
1042
Wnioski i interpelacje 2017
977
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
904
2018
883
Wnioski i interpelacje 2018
738
Kadencja VI 2018-2023
479
Interpelacje i zapytania Radnych
309
Imienne wykazy głosowań
264
Kadencja VI 2018-2023
263
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
248
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
131
2019
51
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
8113
Uchwały Zarządu
3361
Członkowie Zarządu
2898
Oświadczenia majatkowe
2473
Protokoły z posiedzeń
2197
2017
2135
2016
1599
2015
1508
2016
1472
2016
1419
2015
1403
Kompetencje
1345
2015
1311
2018
1309
2017
1191
2018
1184
2017
1111
2018
900
2019
556
2019
371
2019
336

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
19102
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
17302
Rejestracja pojazdów
10382
Pozwolenie na budowę (RI-01)
6758
Budowa
6079
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
5826
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
5422
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
4497
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
4418
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
4324
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
4022
Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu (EW-34)
3948
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
3285
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
3220
Dokumentacja geodezyjna
3139
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
3060
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
2953
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
2939
Transport drogowy
2861
Grunty, budynki, lokale
2564
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
2539
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
2535
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
2519
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
2488
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
2378
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
2361
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
2293
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
2272
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
2203
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
2157
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
2104
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
2080
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
2000
Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
1997
Wykaz stacji diagnostycznych
1978
Dla słabosłyszących
1861
Gospodarka leśna i wycinka drzew
1780
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
1738
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
1731
Procedury
1730
Ośrodki szkolenia kierowców
1730
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
1727
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
1723
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
1717
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
1699
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
1599
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
1578
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
1575
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
1551
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
1505
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
1496
Geologia
1495
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
1491
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
1482
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
1476
Sprowadzenie zwłok
1446
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
1435
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
1431
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
1431
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
1421
Stacje diagnostyczne
1409
Gospodarka odpadami
1406
Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)
1405
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
1403
Oświata, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury
1402
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
1401
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
1399
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
1399
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (RI-21)
1395
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
1393
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
1383
Emisja zanieczyszczeń
1371
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
1358
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
1337
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pol
1327
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)
1323
Gospodarka wodna
1317
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
1310
Udostępnienie danych, depozyt rzeczy znalezionych
1307
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
1297
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
1293
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
1287
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
1286
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
1284
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
1282
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
1281
Zbiórki publiczne
1272
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
1256
Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WS-03)
1251
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
1248
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
1239
Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego
1214
Ochrona i hodowla zwierząt
1212
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
1209
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
1207
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
1196
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1189
Wspieranie osób niepełnosprawnych
1188
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
1185
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
1178
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
1178
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
1176
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
1171
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
1169
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1165
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
1162
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
1156
Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)
1151
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1144
Rejestr instytucji kultury
1143
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1142
Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)
1136
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
1135
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
1127
Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
1124
Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)
1123
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1114
Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1113
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
1110
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1107
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1102
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1102
Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznyc
1095
Uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegu (OS-27)
1094
Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)
1086
Uzyskanie decyzji rozgraniczającej grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego (OS-28)
1083
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1081
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)
1071
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1068
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1068
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1065
Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształcenia
1006
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
1006
Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
965
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
98
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
89
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
73

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i inne informacje
108314
Zamówienia publiczne
84257
Sprzedaż nieruchomości
32161
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
23452
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
14785
Akty prawne
10155
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
9914
Informacje Urzędu
8317
Ogłoszenia i inne informacje
4359
Sprzedaż pojazdów
4196
Oświadczenia majątkowe
3920
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2308
Nieodpłatna pomoc prawna
1716
Zarządzenia Starosty
1710
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
1649
Kontrole
1626
Za rok 2016
1566
Strategia rozwoju powiatu
1531
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
1499
Informacje o środowisku
1481
2017
1424
Rozkłady Jazdy
1424
Rok 2017
1399
Skargi, wnioski, petycje
1308
2016
1280
Wewnętrzne
1270
Usuwanie azbestu
1216
Zewnętrzne
1189
Druki do pobrania
1153
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
1128
Skargi i wnioski
1112
Za rok 2017
1103
Rok 2017
1092
2016
1091
2016
1085
Edukacja prawna
1072
2015
1051
2017
1042
Petycje
1024
Harmonogram
1022
Programy
1012
Rok 2016
979
Przepisy prawne
974
2015
963
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
957
Petycje 2015
954
Petycje 2016
939
Rok 2015
933
Rok 2018
929
Archiwum informacji
904
2015
895
Zarządcza
871
2017
817
Rok 2015
814
2018
754
Za rok 2018
734
Rok 2016
733
Petycje 2017
528
2018
391
2018
325
Walka_ze_smogiem
324
Rok 2018
322
Informacja o RODO
302
2019
301
Za rok 2019
183
baza_informacji_o_srodowisku
166
Rok 2019
127
Rok 2019
124
2019
114
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
107
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
98
Informacja o stanie powiatu
97
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
93
2019
92
Petycje 2018
91
Petycje 2019
89
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
33841
Zamówienia publiczne
12261
Sprzedaż nieruchomości
11883
Organizacje pozarządowe
6426
Akty prawne
3168
Ogłoszenia
2408
Nabór Pracowników
2112
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
1671
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
1217
Sprzedaż pojazdów
621
Zarządzenia Starosty
607
Informacja o RODO
67
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
5037
Rejestry budowlane
2210
Uchwały Zarządu
1594
Zarządzenia Starosty
1560
Uchwały Rady
1451
Za rok 2016
1220
Prawo miejscowe
1185
Archiwum Rejestrów Urzędowych
1071
Za rok 2017
1067
Za rok 2018
979
Rejestr zbiorów danych osobowych
905
Archiwum Prawa Miejscowego
903
Archiwum Uchwał Rady
884
Archiwum Uchwał Zarządu
882
Archiwum Zarządzeń Starosty
834

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
24428
Wyniki Naboru
2696
Informacje dla kandydatów
432

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4293
Sprawozdania_finansowe
1926
Za_rok_2015
1630
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
1428
Sprawozdania budżetowe
1422
Opinie RIO w sprawach budżetu
1278
Pozostałe informacje
1274
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
1200
Za rok 2016
1125
Za rok 2015
1125
Umorzenia
1119
Za rok 2017
1119
Za rok 2016
1097
Dotyczące roku budżetowego 2017
1037
Za rok 2015
1002
Za rok 2015
1000
Dotyczące roku budżetowego 2016
997
Za rok 2016
981
Dotyczące roku budżetowego 2015
904
Za rok 2016
826
Za rok 2017
773
Za rok 2017
731
Dotyczące roku budżetowego 2018
637
Za rok 2018
446
Za rok 2017
298
Za rok 2018
225
Za rok 2018
222
Dotyczące roku budżetowego 2019
139
Za rok 2019
70
Za rok 2018
62
Za rok 2019
58

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
71852
Zapytania
63015
Poniżej 30 tys. euro
45486
Zamówienia publiczne
17710
Archiwalne
7780
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1857
Wyniki zapytań
1428

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
7379
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
1812
2015
1466

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
2483
Informacje i komunikaty
1085

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
2501
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
11297
2017
9523
Stowarzyszenia_zwykle
8637
Stowarzyszenia rejestrowe
8229
2016
6289
2019
6070
Druki_do_pobrania
5981
Organizacje pozarządowe
4391
Kluby sportowe
3445
Otwarte konkursy ofert
2566
Wykaz organizacji
1910
Stowarzyszenia zwykłe
1770
Aktualne ogłoszenia
1739
na 2016 rok
1706
Program współpracy
1600
Akty prawne
1534
Przydatne linki
1513
Konsultacje
1425
Tryb małych zleceń
1399
Wypisy z ewidencji
1395
Roczny Program Współpracy
1175
Kluby sportowe
1116
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1022
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1011
na 2015 rok
1006
2015
1001
Archiwum konsultacji
979
Archiwum konkursów
969
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
954
Archiwum programów współpracy
933
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
929
Archiwum ogłoszeń
917
na 2017 rok
786
na 2018 rok
691
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
688
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
na 2019 rok
162
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
145
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
136
wspolpraca_z_organizacjami
130
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2567
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1049
Udostępnienie informacji publicznej
998
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
829

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1170

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl