BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4356
Jak szukać?
3244
Zastrzeżenia prawne
1930
Polityka prywatności
1844
Pomoc
1291
Klauzula RODO
177

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
21877
Dane teleadresowe
9892
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
9595
Wydział Architektury i Budownictwa
7684
Wydziały Starostwa
6068
Starosta Kępiński
5046
Gmina Kępno
4277
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4107
Gmina Trzcinica
3284
Gmina Perzów
3246
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
3198
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
2960
Gmina Rychtal
2767
Wydział Edukacji i Sportu
2674
Wydział Budżetu i Finansów
2556
Struktura Urzędu
2518
Wicestarosta
2430
Służby, inspekcje, straże
2261
Gmina Baranów
2257
Gmina Łęka Opatowska
2228
Biuro Prawne
2167
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2166
Naczelnicy Wydziałów
2130
Gmina Bralin
2047
Regulamin organizacyjny
1901
Sekretarz Powiatu
1883
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1855
Biuro Rady
1841
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1619
Biuro Zarządu
1618
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1606
Gminy Powiatu
1602
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1598
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1577
Sprawdź stan sprawy
1575
Skarbnik Powiatu
1574
Archiwum Zakładowe
1531
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
3873106
Strona główna BIP
88473
Brak strony
51510
Poprzednia wersja
11515
Wyniki wyszukiwania
5397
Mapa witryny BIP
3295
redakcja_BIP
3184
Jak szukać
1457
Jak korzystać z BIP
1298
Poprzednia wersja aktualności
1285
Statystyka strony
1216

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
9843
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
3741
Podjęte uchwały
3093
Kadencja V 2014-2018
2954
Oświadczenia majątkowe
2754
Terminarz posiedzeń
2375
Statut Powiatu Kępińskiego
1916
Komisje Rady Powiatu
1877
Protokoły posiedzeń
1783
Wnioski i interpelacje Radnych
1738
Kadencja V 2014-2018
1717
Prawo miejscowe
1714
Komisja Budżetu i Finansów
1650
Oświadczenia Rady Powiatu
1609
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
1537
Komisja Rewizyjna
1432
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
1415
Kadencja V 2014-2018
1394
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1369
2015
1344
2016
1338
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1314
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1292
Wnioski i interpelacje 2016
1199
Wnioski i interpelacje 2015
1165
2017
1089
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
1047
Wnioski i interpelacje 2017
1023
2018
935
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
808
Wnioski i interpelacje 2018
786
Kadencja VI 2018-2023
565
Interpelacje i zapytania Radnych
380
Imienne wykazy głosowań
316
Kadencja VI 2018-2023
313
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
302
2019
116
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
8575
Uchwały Zarządu
3613
Członkowie Zarządu
3044
Oświadczenia majatkowe
2588
Protokoły z posiedzeń
2339
2017
2213
2016
1648
2015
1559
2016
1521
2016
1471
2015
1470
Kompetencje
1405
2018
1376
2015
1362
2018
1251
2017
1232
2017
1162
2018
951
2019
778
2019
505
2019
398

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
19907
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
18244
Rejestracja pojazdów
10886
Pozwolenie na budowę (RI-01)
7060
Budowa
6387
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
6129
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
5659
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
4793
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
4632
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
4548
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
4200
Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu (EW-34)
4150
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
3428
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
3379
Dokumentacja geodezyjna
3290
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
3206
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
3093
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
3065
Transport drogowy
2976
Grunty, budynki, lokale
2690
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
2686
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
2650
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
2646
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
2604
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
2485
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
2464
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
2435
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
2390
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
2347
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
2274
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
2215
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
2174
Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
2086
Wykaz stacji diagnostycznych
2074
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
2067
Dla słabosłyszących
1944
Gospodarka leśna i wycinka drzew
1852
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
1811
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
1807
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
1804
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
1798
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
1798
Ośrodki szkolenia kierowców
1796
Procedury
1795
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
1763
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
1678
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
1655
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
1649
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
1634
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
1600
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
1585
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
1573
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
1569
Geologia
1563
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
1558
Sprowadzenie zwłok
1517
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
1513
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
1509
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
1496
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
1495
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
1493
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (RI-21)
1476
Stacje diagnostyczne
1469
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
1469
Gospodarka odpadami
1468
Oświata, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury
1467
Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)
1463
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
1461
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
1458
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
1455
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
1444
Emisja zanieczyszczeń
1434
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
1417
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
1416
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pol
1393
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
1393
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
1387
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)
1378
Gospodarka wodna
1374
Udostępnienie danych, depozyt rzeczy znalezionych
1360
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
1356
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
1354
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
1347
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
1342
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
1339
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
1334
Zbiórki publiczne
1331
Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WS-03)
1320
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
1310
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
1309
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
1298
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
1276
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
1268
Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego
1259
Ochrona i hodowla zwierząt
1257
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
1253
Wspieranie osób niepełnosprawnych
1249
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
1249
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
1246
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
1241
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
1239
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
1231
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1230
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
1225
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
1221
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
1216
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1212
Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)
1207
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
1203
Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)
1197
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1195
Rejestr instytucji kultury
1195
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1189
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
1186
Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
1178
Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)
1173
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1164
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
1164
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1162
Uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegu (OS-27)
1162
Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1161
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1150
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1147
Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznyc
1145
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1138
Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)
1133
Uzyskanie decyzji rozgraniczającej grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego (OS-28)
1131
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)
1122
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1121
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1116
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1105
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
1077
Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształcenia
1047
Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
1017
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
128
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
120
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
100

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i inne informacje
114156
Zamówienia publiczne
90682
Sprzedaż nieruchomości
35200
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
25041
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
16010
Akty prawne
10897
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
10645
Informacje Urzędu
8682
Ogłoszenia i inne informacje
4501
Sprzedaż pojazdów
4463
Oświadczenia majątkowe
4107
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2438
Nieodpłatna pomoc prawna
1823
Zarządzenia Starosty
1785
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
1719
Kontrole
1706
Za rok 2016
1619
Strategia rozwoju powiatu
1589
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
1567
Informacje o środowisku
1544
Rozkłady Jazdy
1518
2017
1492
Rok 2017
1473
Skargi, wnioski, petycje
1380
Wewnętrzne
1331
2016
1324
Usuwanie azbestu
1263
Zewnętrzne
1238
Druki do pobrania
1216
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
1195
Skargi i wnioski
1179
Za rok 2017
1151
Rok 2017
1139
2016
1137
Edukacja prawna
1128
2016
1125
2015
1105
2017
1087
Petycje
1083
Harmonogram
1067
Programy
1066
Przepisy prawne
1028
Rok 2016
1023
2015
1005
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1004
Petycje 2015
1001
Petycje 2016
991
Rok 2018
983
Rok 2015
977
Archiwum informacji
956
2015
942
Zarządcza
924
2017
865
Rok 2015
854
2018
812
Za rok 2018
791
Rok 2016
784
Petycje 2017
576
2018
431
2019
426
2018
355
Rok 2018
353
Informacja o RODO
344
Walka_ze_smogiem
324
Za rok 2019
230
Rok 2019
206
baza_informacji_o_srodowisku
166
2019
158
Rok 2019
157
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
142
2019
142
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
133
Informacja o stanie powiatu
130
Petycje 2019
127
Petycje 2018
124
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
124
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
35959
Zamówienia publiczne
12894
Sprzedaż nieruchomości
12462
Organizacje pozarządowe
6743
Akty prawne
3310
Ogłoszenia
2476
Nabór Pracowników
2219
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
1773
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
1268
Sprzedaż pojazdów
657
Zarządzenia Starosty
639
Informacja o RODO
78
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
5235
Rejestry budowlane
2344
Uchwały Zarządu
1662
Zarządzenia Starosty
1634
Uchwały Rady
1515
Za rok 2016
1266
Prawo miejscowe
1239
Archiwum Rejestrów Urzędowych
1124
Za rok 2017
1117
Za rok 2018
1051
Rejestr zbiorów danych osobowych
961
Archiwum Prawa Miejscowego
955
Archiwum Uchwał Rady
929
Archiwum Uchwał Zarządu
929
Archiwum Zarządzeń Starosty
885

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
26835
Wyniki Naboru
3030
Informacje dla kandydatów
465

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4476
Sprawozdania_finansowe
2016
Za_rok_2015
1701
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
1505
Sprawozdania budżetowe
1481
Pozostałe informacje
1337
Opinie RIO w sprawach budżetu
1324
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
1251
Za rok 2016
1180
Umorzenia
1177
Za rok 2015
1177
Za rok 2017
1166
Za rok 2016
1151
Dotyczące roku budżetowego 2017
1086
Za rok 2015
1052
Dotyczące roku budżetowego 2016
1049
Za rok 2015
1047
Za rok 2016
1026
Dotyczące roku budżetowego 2015
942
Za rok 2016
875
Za rok 2017
821
Za rok 2017
778
Dotyczące roku budżetowego 2018
672
Za rok 2018
494
Za rok 2017
341
Za rok 2018
259
Za rok 2018
255
Dotyczące roku budżetowego 2019
178
Za rok 2019
113
Za rok 2018
103
Za rok 2019
90
Za rok 2019
22

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
75280
Zapytania
66391
Poniżej 30 tys. euro
47856
Zamówienia publiczne
18345
Archiwalne
8326
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
1922
Wyniki zapytań
1550

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
7681
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
1894
2015
1528

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
2574
Informacje i komunikaty
1124

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
2603
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
11361
2017
9608
Stowarzyszenia_zwykle
8840
Stowarzyszenia rejestrowe
8451
2019
7713
2016
6349
Druki_do_pobrania
6180
Organizacje pozarządowe
4545
Kluby sportowe
3573
Otwarte konkursy ofert
2678
Wykaz organizacji
2003
Stowarzyszenia zwykłe
1859
Aktualne ogłoszenia
1817
na 2016 rok
1750
Program współpracy
1679
Akty prawne
1617
Przydatne linki
1588
Konsultacje
1506
Tryb małych zleceń
1478
Wypisy z ewidencji
1464
Roczny Program Współpracy
1245
Kluby sportowe
1184
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1079
2015
1063
na 2015 rok
1059
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1059
Archiwum konsultacji
1034
Archiwum konkursów
1016
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1005
Archiwum programów współpracy
988
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
986
Archiwum ogłoszeń
974
na 2017 rok
843
na 2018 rok
744
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
736
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
194
na 2019 rok
193
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
185
wspolpraca_z_organizacjami
130
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
31
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2665
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1093
Udostępnienie informacji publicznej
1043
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
885

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1216

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl