BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
5185
Jak szukać?
3874
Zastrzeżenia prawne
2351
Polityka prywatności
2216
Pomoc
1597
Klauzula RODO
522
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
30473
Dane teleadresowe
12597
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
11927
Wydział Architektury i Budownictwa
9529
Wydziały Starostwa
7661
Starosta Kępiński
6402
Gmina Kępno
5172
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
5046
Gmina Perzów
4052
Gmina Trzcinica
4032
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
3869
Gmina Rychtal
3705
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
3650
Wydział Edukacji i Sportu
3302
Wydział Budżetu i Finansów
3148
Struktura Urzędu
3097
Wicestarosta
2898
Gmina Baranów
2864
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2737
Gmina Łęka Opatowska
2656
Służby, inspekcje, straże
2654
Naczelnicy Wydziałów
2633
Biuro Prawne
2630
Gmina Bralin
2510
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2456
Regulamin organizacyjny
2372
Sekretarz Powiatu
2274
Biuro Rady
2225
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
2020
Gminy Powiatu
1998
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1993
Sprawdź stan sprawy
1974
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1973
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1956
Biuro Zarządu
1949
Skarbnik Powiatu
1892
Archiwum Zakładowe
1868
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
5125320
Strona główna BIP
107419
Brak strony
64815
Poprzednia wersja
13050
Wyniki wyszukiwania
6856
Mapa witryny BIP
3880
redakcja_BIP
3826
Jak szukać
1727
Poprzednia wersja aktualności
1638
Jak korzystać z BIP
1528
Statystyka strony
1471
Deklaracje
341
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
12008
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
4029
Podjęte uchwały
3750
Kadencja V 2014-2018
3250
Oświadczenia majątkowe
3162
Terminarz posiedzeń
2924
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
2787
Statut Powiatu Kępińskiego
2294
Komisje Rady Powiatu
2228
Protokoły posiedzeń
2174
Wnioski i interpelacje Radnych
2072
Prawo miejscowe
2069
Kadencja V 2014-2018
1987
Oświadczenia Rady Powiatu
1944
Komisja Budżetu i Finansów
1908
Komisja Rewizyjna
1717
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
1712
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
1685
Kadencja V 2014-2018
1673
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1640
2015
1590
2016
1562
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1534
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1526
Wnioski i interpelacje 2016
1483
Wnioski i interpelacje 2015
1455
2017
1318
Wnioski i interpelacje 2017
1295
2018
1188
Wnioski i interpelacje 2018
1157
Kadencja VI 2018-2023
1149
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1009
Interpelacje i zapytania Radnych
741
Kadencja VI 2018-2023
613
Imienne wykazy głosowań
603
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
540
2019
416
2020
179
Kadencja VI 2018-2023
46
I_sesja
6
Apele Rady Powiatu
3
Kadencja VI 2018-2023
2
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
10717
Uchwały Zarządu
4586
Członkowie Zarządu
3664
Protokoły z posiedzeń
3270
Oświadczenia majatkowe
3081
2017
2558
2016
1965
2015
1825
2015
1807
2016
1785
2016
1778
2018
1731
Kompetencje
1729
2015
1645
2018
1612
2017
1487
2017
1416
2019
1289
2018
1239
2019
872
2019
777
2020
688
2020
612
2020
219

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
25319
Jak załatwić sprawę
24975
Rejestracja pojazdów
14702
Pozwolenie na budowę (RI-01)
8700
Budowa
7832
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
7715
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
7083
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
6042
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
5863
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
5812
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
5798
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
5393
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
4711
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
4503
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
4130
Dokumentacja geodezyjna
4102
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
4075
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
4046
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
3812
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
3770
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
3678
Transport drogowy
3631
Grunty, budynki, lokale
3371
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
3278
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
3272
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
3251
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
3250
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
3081
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
3063
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
2962
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
2800
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
2693
Wykaz stacji diagnostycznych
2640
Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
2608
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
2395
Dla słabosłyszących
2390
Gospodarka leśna i wycinka drzew
2303
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
2293
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
2255
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
2249
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
2216
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
2200
Ośrodki szkolenia kierowców
2194
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
2182
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
2178
Procedury
2162
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
2147
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
2137
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
2126
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
2070
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
2034
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
1985
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
1967
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
1957
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (RI-21)
1934
Geologia
1928
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
1925
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
1921
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
1914
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
1857
Gospodarka odpadami
1855
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
1842
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
1841
Sprowadzenie zwłok
1835
Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)
1813
Stacje diagnostyczne
1811
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
1811
Oświata, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury
1810
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
1809
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
1779
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
1769
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
1758
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
1750
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
1737
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
1736
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
1732
Emisja zanieczyszczeń
1727
Gospodarka wodna
1695
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
1689
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pol
1681
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)
1680
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
1670
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
1664
Udostępnienie danych
1664
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
1649
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
1648
ws-03
1637
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
1635
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
1631
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
1630
Zbiórki publiczne
1628
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
1614
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
1585
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
1584
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
1583
Wspieranie osób niepełnosprawnych
1578
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
1562
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
1557
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
1555
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
1554
Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego
1532
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
1530
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
1530
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
1529
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
1526
Ochrona i hodowla zwierząt
1525
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
1509
Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)
1493
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
1483
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1481
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1479
Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)
1477
Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
1465
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1461
Uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegu (OS-27)
1460
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1459
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1450
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1433
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
1429
Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)
1425
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1422
Rejestr instytucji kultury
1422
Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1417
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1409
Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)
1396
Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznyc
1395
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)
1394
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1390
Uzyskanie decyzji rozgraniczającej grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego (OS-28)
1385
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1382
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1381
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1292
Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
1270
Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształcenia
1269
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
338
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
330
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
323
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
298
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
226
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
170
Biuro Rzeczy Znalezionych
48
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych
38

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i inne informacje
138415
Zamówienia publiczne
120907
Sprzedaż nieruchomości
49309
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
33808
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
21921
Akty prawne
15338
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
14962
Informacje Urzędu
10670
Sprzedaż pojazdów
5771
Ogłoszenia i inne informacje
5320
Oświadczenia majątkowe
4962
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
3083
Nieodpłatna pomoc prawna
2227
Kontrole
2100
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
2076
zarzadzenia_starosty
1977
Rozkłady Jazdy
1946
Informacje o środowisku
1940
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
1912
Strategia rozwoju powiatu
1871
2017
1803
Rok 2017
1757
Za_rok_2016
1746
Wewnętrzne
1719
Skargi, wnioski, petycje
1707
2016
1581
Usuwanie azbestu
1540
Skargi i wnioski
1505
Druki do pobrania
1505
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
1481
Zewnętrzne
1480
Rok 2017
1415
Edukacja prawna
1405
2015
1383
2016
1369
Petycje
1364
Programy
1341
2017
1340
Harmonogram
1339
2016
1298
Przepisy prawne
1294
Rok 2016
1292
Za_rok_2017
1263
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1251
Petycje 2015
1248
Petycje 2016
1244
Rok 2018
1230
2015
1227
2015
1224
Rok 2015
1224
Archiwum informacji
1199
Zarządcza
1185
2018
1166
2017
1107
Rok 2015
1101
Rok 2016
1015
2019
970
Za_rok_2018
898
Petycje 2017
826
2018
671
Rok 2018
572
Informacja o RODO
571
Rok 2019
531
2018
531
2019
425
Informacja o stanie powiatu
422
2019
389
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
383
Rok 2019
381
Za_rok_2019
345
Petycje 2019
325
Walka_ze_smogiem
324
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
313
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
307
Petycje 2018
293
Rok 2020
291
2020
220
baza_informacji_o_srodowisku
166
Petycje 2020
116
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
98
2020
95
2020
93
Rok 2020
87
Rok 2020
71
Za_rok_2020
64
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
43654
Zamówienia publiczne
17171
Sprzedaż nieruchomości
15443
Organizacje pozarządowe
8875
Akty prawne
4169
Ogłoszenia
2843
Nabór Pracowników
2799
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
2453
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
1588
Sprzedaż pojazdów
837
Zarządzenia Starosty
812
Informacja o RODO
164
Biuro Rzeczy Znalezionych
25
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
6324
Rejestry budowlane
3067
Zarządzenia Starosty
2134
Uchwały Zarządu
2044
Uchwały Rady
1909
Prawo miejscowe
1558
Archiwum Rejestrów Urzędowych
1439
Za_rok_2016
1387
Rejestr zbiorów danych osobowych
1298
Za_rok_2017
1262
Archiwum Prawa Miejscowego
1236
Za_rok_2018
1229
Archiwum Uchwał Zarządu
1204
Archiwum Zarządzeń Starosty
1201
Archiwum Uchwał Rady
1195
Rok 2020
277
Rok 2019
167
Rok 2017
148
Rok 2018
137
Rok 2016
136

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
36197
Wyniki Naboru
4518
Informacje dla kandydatów
651

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5458
Sprawozdania_finansowe
2439
Za_rok_2015
2053
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
1878
Sprawozdania budżetowe
1850
Pozostałe informacje
1724
Opinie RIO w sprawach budżetu
1621
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
1521
Za rok 2015
1459
Umorzenia
1452
Za rok 2016
1437
Za rok 2016
1416
Za rok 2017
1411
Dotyczące roku budżetowego 2017
1381
Za rok 2015
1330
Dotyczące roku budżetowego 2016
1319
Za rok 2015
1301
Za rok 2016
1261
Dotyczące roku budżetowego 2015
1145
Za rok 2016
1128
Za rok 2017
1087
Za rok 2017
1021
Dotyczące roku budżetowego 2018
913
Za rok 2018
791
Za rok 2017
582
Za rok 2018
510
Za rok 2018
460
Dotyczące roku budżetowego 2019
413
Za rok 2019
368
Za rok 2018
325
Za rok 2019
295
Za rok 2019
281
Dotyczące roku budżetowego 2020
176
Za rok 2020
71
Za rok 2019
49
Za rok 2020
40

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
96037
Zapytania
78241
Poniżej 30 tys. euro
59639
Zamówienia publiczne
22324
Archiwalne
11338
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2324
Wyniki zapytań
2011

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
9099
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2269
2015
1834

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
2920
Informacje i komunikaty
1362

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
3003
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
11686
2019
11252
2017
9915
Stowarzyszenia_zwykle
9855
Stowarzyszenia rejestrowe
9446
Druki_do_pobrania
7394
2016
6591
Organizacje pozarządowe
5686
Kluby sportowe
4161
Otwarte konkursy ofert
3481
2020
2685
Wykaz organizacji
2551
Aktualne ogłoszenia
2310
Stowarzyszenia zwykłe
2225
Program współpracy
2024
Akty prawne
1999
na 2016 rok
1973
Przydatne linki
1913
Konsultacje
1811
Tryb małych zleceń
1782
Wypisy z ewidencji
1771
Roczny Program Współpracy
1506
Kluby sportowe
1482
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1332
na 2015 rok
1332
2015
1323
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1276
Archiwum ogłoszeń
1259
Archiwum konsultacji
1259
Archiwum konkursów
1256
Archiwum programów współpracy
1241
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1212
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1202
na 2017 rok
1065
na 2018 rok
984
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
978
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
514
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
377
na 2019 rok
369
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
232
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
na 2020 rok
168
wspolpraca_z_organizacjami
130
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
3143
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1360
Udostępnienie informacji publicznej
1292
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1163

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1471

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl