przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
8157
Jak szukać?
6017
Zastrzeżenia prawne
3756
Polityka prywatności
3647
Pomoc
3511
Klauzula RODO
1867
Koordynator do spraw dostępności
1456
Raport dostępności
1182
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
1035
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
77860
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
25415
Dane teleadresowe
23788
Wydział Architektury i Budownictwa
19337
Wydziały Starostwa
14814
Starosta Kępiński
11511
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
9448
Gmina Kępno
8369
Gmina Baranów
7693
Gmina Rychtal
6982
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
6693
Gmina Perzów
6564
Gmina Trzcinica
6161
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
6090
Wydział Edukacji i Sportu
5466
Wydział Budżetu i Finansów
5384
Struktura Urzędu
5177
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
5110
Służby, inspekcje, straże
4789
Gmina Bralin
4542
Wicestarosta
4470
Naczelnicy Wydziałów
4408
Gmina Łęka Opatowska
4243
Biuro Prawne
4121
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4023
Regulamin organizacyjny
3955
Gminy Powiatu
3487
Sekretarz Powiatu
3323
Biuro Rady
3258
Sprawdź stan sprawy
3241
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
3101
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
3058
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
3021
Biuro Zarządu
2978
Skarbnik Powiatu
2968
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
2967
Archiwum Zakładowe
2858
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
6902663
Strona główna BIP
322938
Brak strony
83286
Poprzednia wersja
24847
Wyniki wyszukiwania
14732
Mapa witryny BIP
6004
redakcja_BIP
5930
Poprzednia wersja aktualności
4020
Deklaracje
3314
Jak szukać
2804
Statystyka strony
2529
Jak korzystać z BIP
2395
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
19632
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
8411
Podjęte uchwały
6420
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024
5253
Terminarz posiedzeń
5099
Oświadczenia majątkowe
5056
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
4730
Kadencja V 2014-2018
3898
Kadencja VI 2018-2024
3677
Statut Powiatu Kępińskiego
3669
Prawo miejscowe
3566
Komisje Rady Powiatu
3443
Protokoły posiedzeń
3402
Wnioski i interpelacje Radnych
3128
Oświadczenia Rady Powiatu
3090
Kadencja V 2014-2018
2676
Komisja Budżetu i Finansów
2549
Kadencja V 2014-2018
2405
Komisja Rewizyjna
2382
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
2300
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
2299
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
2140
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
2133
Wnioski i interpelacje 2015
2077
Wnioski i interpelacje 2017
2068
Wnioski i interpelacje 2016
2046
Interpelacje i zapytania Radnych
2040
2016
2026
2015
1901
Wnioski i interpelacje 2018
1871
2017
1853
Imienne wykazy głosowań
1767
Osw_maj_radnych_2018
1721
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1684
Komisje Rady Powiatu 2018-2024
1430
Kadencja VI 2018-2024
1429
2019
960
Apele Rady Powiatu
942
2020
898
Kadencja VI 2018-2024
752
Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029
701
2022
618
2023
596
Kadencja VI 2018-2024
483
2021
447
2024
200
Kadencja VII 2024-2029
57
Kadencja VII 2024-2029
23
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
19589
Uchwały Zarządu
9381
Protokoły z posiedzeń
7499
Członkowie Zarządu
5942
Oświadczenia majatkowe
4907
2017
3149
Kompetencje
2866
2015
2690
2018
2500
2016
2481
2018
2427
2015
2351
2016
2351
2016
2322
2015
2216
2020
2103
2019
2048
2017
1980
2017
1945
2020
1831
2018
1741
2022
1528
2019
1513
2019
1456
2021
1428
2020
1369
2021
1360
2022
1173
2023
1058
2023
921
2024
302
2024
291

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
58715
Jak załatwić sprawę
48804
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
32079
Rejestracja pojazdów
31796
Pozwolenie na budowę (RI-01)
16029
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
15720
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
15287
Budowa
14275
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
13746
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
13719
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
12041
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
11981
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
11432
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
11103
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
10560
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
10110
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
9050
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
8794
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
8102
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
7702
Dokumentacja geodezyjna
7628
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
7519
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
7184
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami
6898
Transport drogowy
6621
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
5990
Wykaz stacji diagnostycznych
5755
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
5634
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
5291
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
5158
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
5108
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
5081
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
5004
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów
4536
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
4437
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
4350
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
4255
Gospodarka leśna i wycinka drzew
4221
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
4175
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
4063
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
3955
Dla słabosłyszących
3933
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
3856
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
3819
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
3532
Ośrodki szkolenia kierowców
3460
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
3372
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
3363
Geologia
3295
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
3269
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
3263
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
3257
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
3215
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
3193
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
3166
Sprowadzenie zwłok
3113
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
3080
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
3048
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury
3038
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
3021
Gospodarka odpadami
3008
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
2908
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
2891
Gospodarka wodna
2891
ew-75
2888
Udostępnienie danych
2887
Stacje diagnostyczne
2886
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
2882
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
2871
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
2848
Emisja zanieczyszczeń
2802
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
2801
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
2768
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
2744
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m.
2736
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
2727
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
2712
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
2647
Zbiórki publiczne
2619
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
2589
Ochrona i hodowla zwierząt
2587
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
2574
ew-29
2559
Wspieranie osób niepełnosprawnych
2547
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
2543
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
2528
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
2500
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2493
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
2470
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
2427
zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu
2423
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
2421
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
2398
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
2388
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
2374
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
2371
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
2349
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
2327
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
2311
procedury
2307
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
2270
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
2267
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
2242
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
2213
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
2195
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
2174
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
2105
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
2103
ri-21
2101
Rejestr instytucji kultury
2076
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
2060
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
2046
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
2040
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
2036
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
2034
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
2034
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
2020
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1981
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1978
ew-76
1974
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1962
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1853
ri-20
1786
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
1755
ws-03
1637
uks
1623
os-27
1583
os-29
1559
zgloszenie_rej_odpadow
1547
os-08
1504
os-14
1485
os-04
1475
procedura_zakladania_szkol
1470
os-28
1468
nauczyciel_mianowany
1355
potrzeba_ksztalcenia
1342
Biuro Rzeczy Znalezionych
1188
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009
1048
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
1026
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
911
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje
905
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
898
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
860
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
820
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych
694
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego
586
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie
451
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
445
Komunikaty z zakresu transportu drogowego
418
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03)
396
Komunikat 1
234
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Rok 2023
173
Komunikat 2
144
Komunikat 3
45
Wniosek o cechowanie drewna
41
Komunikat 3
1

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia publiczne
204400
Ogłoszenia i inne informacje
192153
Sprzedaż nieruchomości
92126
Pozytywne protokoły weryfikacji
88464
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
56495
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
42984
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
31187
Akty prawne
25362
Informacje Urzędu
19184
Sprzedaż pojazdów
16870
Ogłoszenia i inne informacje
9124
Oświadczenia majątkowe
8658
Rozkłady Jazdy
6718
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
5179
Nieodpłatna pomoc prawna
4009
Kontrole
3358
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
3349
Informacje o środowisku
3348
Strategia rozwoju powiatu
3007
Skargi, wnioski, petycje
2945
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
2923
Druki do pobrania
2785
Wewnętrzne
2611
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
2497
osw_maj_dyr_2017
2383
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
2368
Zewnętrzne
2343
Usuwanie azbestu
2336
Rok 2017
2313
Skargi i wnioski
2283
Rok 2015
2084
Petycje
2064
Edukacja prawna
2064
Rok 2017
2044
zarzadzenia_starosty
1977
Harmonogram
1969
Programy
1953
Rok 2016
1927
osw_maj_dyrektorow_2018
1922
Przepisy prawne
1886
dyrektorzy_2016
1879
Archiwum informacji
1863
Informacja o stanie powiatu
1839
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1814
2019
1794
Rok 2018
1784
osw_radnych_2017
1781
Zarządcza
1757
Za_rok_2016
1746
Petycje 2016
1698
Petycje 2015
1689
Rok 2015
1668
radni_2016
1664
dyrektorzy_2015
1648
zarzad_2016
1568
osw_maj_zarzad_2017
1523
Rok 2016
1509
zarzad_2015
1474
radni_2015
1469
Informacja o RODO
1451
2020
1373
osw_maj_radnych_2018
1315
Petycje 2017
1291
Za_rok_2017
1263
Rok 2018
1152
Rok 2019
1117
osw_maj_zarzad_2018
998
Rok 2019
997
Centralny Rejestr Umów
952
2019
924
Za_rok_2018
898
2022
897
Rok 2020
884
2019
860
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
845
Petycje 2019
843
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
835
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
815
2021
771
2020
755
Petycje 2018
739
2023
660
2020
633
Publiczny transport zbiorowy
617
Rok 2020
595
Rok 2020
585
Petycje 2020
580
Karty informacyjne poradnictwa
509
Rok 2021
477
2021
470
Rok 2021
452
Rok 2022
435
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
433
2023
420
Rok 2021
414
Rok 2022
384
2022
365
2022
359
2021
346
Za_rok_2019
345
2023
327
Walka_ze_smogiem
324
Rok 2022
288
Petycje 2021
287
Rok 2023
284
Petycje 2022
245
Rok 2023
223
baza_informacji_o_srodowisku
166
Rok 2024
109
2024
82
Ogłoszenia inne
76
2024
73
Za_rok_2020
64
Petycje 2023
61
2024
46
Petycje 2024
44
Rok 2024
38
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19
Dyżury Specjalistyczne
6
Rok 2024
4
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu
1

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
57850
Zamówienia publiczne
27224
Sprzedaż nieruchomości
24909
Zarządzenia Starosty
18786
Organizacje pozarządowe
14157
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
6810
Nabór Pracowników
6558
Akty prawne
6104
Ogłoszenia
5308
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
3629
Biuro Rzeczy Znalezionych
1842
Sprzedaż pojazdów
1738
Informacja o RODO
824
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji
79
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
11457
Rejestry budowlane
7058
Uchwały Rady
5919
Zarządzenia Starosty
4803
Uchwały Zarządu
3365
Prawo miejscowe
2509
Rejestr zbiorów danych osobowych
2458
Archiwum Rejestrów Urzędowych
2422
Archiwum Uchwał Zarządu
1739
Archiwum Prawa Miejscowego
1726
Archiwum Zarządzeń Starosty
1716
Archiwum Uchwał Rady
1694
Rok 2020
1455
Za_rok_2016
1387
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu
1159
Rok 2021
983
Rok 2017
933
Rok 2018
849
Rok 2022
828
Rok 2019
823
Rok 2016
816
Rok 2023
778
Rok 2024
240

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
90599
Wyniki Naboru
10884
Informacje dla kandydatów
898

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
8683
Sprawozdania_finansowe
3774
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
3215
Sprawozdania budżetowe
3013
Pozostałe informacje
3004
Opinie RIO w sprawach budżetu
2643
Za_rok_2015
2621
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
2444
Umorzenia
2324
Za rok 2016
1997
Za rok 2017
1992
Za rok 2015
1977
Za rok 2016
1936
Dotyczące roku budżetowego 2017
1890
Za rok 2015
1879
Za rok 2015
1841
Dotyczące roku budżetowego 2016
1811
Za rok 2016
1725
Za rok 2016
1677
Dotyczące roku budżetowego 2015
1663
Za rok 2017
1657
Za rok 2017
1584
Za rok 2018
1445
Dotyczące roku budżetowego 2018
1357
Za rok 2019
1118
Za rok 2017
1104
Za rok 2018
971
Za rok 2018
901
Dotyczące roku budżetowego 2019
856
Za rok 2019
828
Za rok 2018
770
Za rok 2019
748
Dotyczące roku budżetowego 2020
700
Za rok 2019
580
Za rok 2020
563
Dotyczące roku budżetowego 2021
540
Za rok 2020
524
Dotyczące roku budżetowego 2022
495
Za rok 2021
476
Za rok 2020
461
Za rok 2021
434
Za rok 2022
364
Dotyczące roku budżetowego 2023
340
Za rok 2020
336
Za rok 2021
309
Za rok 2021
279
Za rok 2022
250
Za rok 2023
246
Za rok 2022
244
Za rok 2023
174
Za rok 2022
137
Dotyczące roku budżetowego 2024
45
Za rok 2023
30
Za rok 2024
25
Za rok 2024
20
Za rok 2023
14

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto
158368
Zapytania
104199
Wartość do 130 000,00 zł netto
93341
Zamówienia publiczne
36805
Archiwum
19734
Archiwalne
4081
Wyniki zapytań
3381
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
3136
Zapytania ofertowe
759

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
14182
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
3443
2015
2696

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
12249
2019
12168
Druki_do_pobrania
11852
Stowarzyszenia rejestrowe
11460
Stowarzyszenia_zwykle
11412
2017
10552
2020
9189
Organizacje pozarządowe
9134
2016
7268
Aktualne ogłoszenia
6000
Otwarte konkursy ofert
5618
Kluby sportowe
5494
Wykaz organizacji
4661
Stowarzyszenia zwykłe
3189
Wypisy z ewidencji
3014
Akty prawne
2962
Przydatne linki
2943
Tryb małych zleceń
2937
Program współpracy
2722
na 2016 rok
2514
Roczny Program Współpracy
2472
Konsultacje
2422
Kluby sportowe
2215
2015
2020
2023
2012
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1982
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1963
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
1877
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1861
Archiwum konkursów
1805
Archiwum ogłoszeń
1794
na 2015 rok
1777
Archiwum konsultacji
1770
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1754
Archiwum programów współpracy
1728
na 2017 rok
1558
na 2018 rok
1476
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
1457
2021
1041
2022
1009
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
886
na 2019 rok
838
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
722
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego
692
na 2020 rok
662
2024
655
Likwidacja stowarzyszenia klubu sportowego
513
na 2021 rok
480
Projekt Programu Współpracy na 2021 rok
465
Projekt Programu Współpracy na 2022 rok
337
na 2022 rok
303
Projekt Programu Współpracy na 2023 rok
235
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
na 2023 rok
152
wspolpraca_z_organizacjami
130
Projekt Programu Współpracy na 2024 rok
77
na 2024 rok
49
Klauzula_RODO
6
Ogłoszenia i inne informacje
1
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
4568
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
2124
Udostępnienie informacji publicznej
2117
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
2085

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
4593
komunikaty
574

Dział: Wybory Samorządowe 2024

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2024
522
Informacje i komunikaty
446

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2529

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl