BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4902
Jak szukać?
3609
Zastrzeżenia prawne
2193
Polityka prywatności
2072
Pomoc
1492
Klauzula RODO
395
Deklaracja dostępności
1

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
26079
Dane teleadresowe
11350
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
11014
Wydział Architektury i Budownictwa
8760
Wydziały Starostwa
7017
Starosta Kępiński
5959
Gmina Kępno
4843
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4673
Gmina Trzcinica
3789
Gmina Perzów
3769
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
3650
Gmina Rychtal
3420
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
3387
Wydział Edukacji i Sportu
3092
Wydział Budżetu i Finansów
2941
Struktura Urzędu
2904
Wicestarosta
2729
Gmina Baranów
2594
Służby, inspekcje, straże
2521
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2514
Gmina Łęka Opatowska
2507
Naczelnicy Wydziałów
2479
Biuro Prawne
2466
Gmina Bralin
2352
Regulamin organizacyjny
2201
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2189
Sekretarz Powiatu
2153
Biuro Rady
2092
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1885
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1858
Gminy Powiatu
1856
Sprawdź stan sprawy
1838
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1835
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1830
Biuro Zarządu
1829
Skarbnik Powiatu
1786
Archiwum Zakładowe
1739
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4631804
Strona główna BIP
99806
Brak strony
59347
Poprzednia wersja
12425
Wyniki wyszukiwania
6273
Mapa witryny BIP
3660
redakcja_BIP
3587
Jak szukać
1630
Poprzednia wersja aktualności
1516
Jak korzystać z BIP
1451
Statystyka strony
1390
Deklaracje
120
test_nie_rusz_intracom
1

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
11278
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
3943
Podjęte uchwały
3506
Kadencja V 2014-2018
3144
Oświadczenia majątkowe
3028
Terminarz posiedzeń
2753
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
2459
Statut Powiatu Kępińskiego
2166
Komisje Rady Powiatu
2127
Protokoły posiedzeń
2050
Wnioski i interpelacje Radnych
1962
Prawo miejscowe
1931
Kadencja V 2014-2018
1875
Komisja Budżetu i Finansów
1827
Oświadczenia Rady Powiatu
1826
Komisja Rewizyjna
1616
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
1594
Kadencja V 2014-2018
1571
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1546
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
1509
2015
1500
2016
1482
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1457
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1448
Wnioski i interpelacje 2016
1374
Wnioski i interpelacje 2015
1343
2017
1226
Wnioski i interpelacje 2017
1187
2018
1098
Wnioski i interpelacje 2018
1055
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
944
Kadencja VI 2018-2023
934
Interpelacje i zapytania Radnych
632
Kadencja VI 2018-2023
523
Imienne wykazy głosowań
503
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
468
2019
314
2020
73
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
9908
Uchwały Zarządu
4237
Członkowie Zarządu
3459
Oświadczenia majatkowe
2913
Protokoły z posiedzeń
2899
2017
2439
2016
1840
2015
1732
2016
1693
2015
1679
2016
1664
Kompetencje
1620
2018
1605
2015
1539
2018
1476
2017
1381
2017
1327
2019
1184
2018
1133
2019
786
2019
642
2020
339
2020
303
2020
107

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
22619
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
22288
Rejestracja pojazdów
12974
Pozwolenie na budowę (RI-01)
8013
Budowa
7244
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
6977
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
6490
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
5579
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
5292
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
5197
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
5028
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
4839
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
4043
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
3932
Dokumentacja geodezyjna
3756
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
3742
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
3639
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
3468
Transport drogowy
3374
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
3258
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
3158
Grunty, budynki, lokale
3080
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
3006
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
2970
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
2958
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
2942
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
2836
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
2810
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
2793
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
2646
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
2611
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
2473
Wykaz stacji diagnostycznych
2429
Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
2400
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
2290
Dla słabosłyszących
2233
Gospodarka leśna i wycinka drzew
2105
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
2101
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
2067
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
2065
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
2058
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
2049
Procedury
2040
Ośrodki szkolenia kierowców
2037
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
2002
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
1984
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
1968
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
1962
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
1886
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
1860
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
1841
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
1840
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
1827
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
1811
Geologia
1795
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
1789
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
1785
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (RI-21)
1765
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
1753
Gospodarka odpadami
1713
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
1712
Sprowadzenie zwłok
1710
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
1701
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
1700
Stacje diagnostyczne
1695
Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)
1694
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
1693
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
1684
Oświata, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury
1683
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
1661
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
1651
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
1642
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
1639
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
1620
Emisja zanieczyszczeń
1617
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
1600
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
1597
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
1592
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pol
1579
Gospodarka wodna
1567
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)
1561
Udostępnienie danych, depozyt rzeczy znalezionych
1554
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
1554
Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WS-03)
1550
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
1539
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
1529
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
1527
Zbiórki publiczne
1526
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
1519
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
1511
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
1507
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
1478
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
1471
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
1468
Wspieranie osób niepełnosprawnych
1457
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
1451
Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego
1445
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
1438
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
1435
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
1429
Ochrona i hodowla zwierząt
1428
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
1423
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
1417
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
1414
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
1411
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
1405
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1388
Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)
1384
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1384
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
1375
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1372
Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)
1369
Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
1367
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1358
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1358
Uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegu (OS-27)
1346
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
1345
Rejestr instytucji kultury
1344
Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)
1338
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
1329
Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1328
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1327
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1322
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1321
Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznyc
1314
Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)
1304
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1303
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)
1301
Uzyskanie decyzji rozgraniczającej grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego (OS-28)
1301
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1288
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1286
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1230
Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształcenia
1193
Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
1183
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
274
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
257
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
230
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
131
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
107
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
91

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i inne informacje
127218
Zamówienia publiczne
108833
Sprzedaż nieruchomości
42529
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
30168
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
19364
Akty prawne
13528
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
12947
Informacje Urzędu
9808
Sprzedaż pojazdów
5270
Ogłoszenia i inne informacje
4967
Oświadczenia majątkowe
4569
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2786
Nieodpłatna pomoc prawna
2090
zarzadzenia_starosty
1977
Kontrole
1965
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
1947
Rozkłady Jazdy
1788
Informacje o środowisku
1784
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
1782
Strategia rozwoju powiatu
1764
Za_rok_2016
1746
2017
1680
Rok 2017
1661
Wewnętrzne
1595
Skargi, wnioski, petycje
1584
2016
1477
Usuwanie azbestu
1425
Zewnętrzne
1407
Skargi i wnioski
1380
Druki do pobrania
1374
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
1372
Rok 2017
1309
Edukacja prawna
1303
2016
1288
2015
1270
Petycje
1266
Za_rok_2017
1263
Harmonogram
1258
2017
1240
2016
1235
Programy
1232
Przepisy prawne
1191
Rok 2016
1185
Petycje 2015
1166
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1157
Petycje 2016
1157
2015
1141
Rok 2018
1139
2015
1123
Rok 2015
1123
Archiwum informacji
1108
Zarządcza
1093
2018
1043
Rok 2015
1010
2017
1009
Rok 2016
928
Za_rok_2018
898
2019
750
Petycje 2017
735
2018
583
Informacja o RODO
500
Rok 2018
488
2018
468
Rok 2019
430
Za_rok_2019
345
2019
342
Walka_ze_smogiem
324
Informacja o stanie powiatu
307
Rok 2019
304
2019
303
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
291
Petycje 2019
258
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
254
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
239
Petycje 2018
236
Rok 2020
178
baza_informacji_o_srodowisku
166
Za_rok_2020
64
Petycje 2020
58
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne
15
Rok 2020
11

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
40104
Zamówienia publiczne
15320
Sprzedaż nieruchomości
14107
Organizacje pozarządowe
7984
Akty prawne
3815
Ogłoszenia
2692
Nabór Pracowników
2564
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
2156
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
1434
Sprzedaż pojazdów
761
Zarządzenia Starosty
743
Informacja o RODO
127
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
5898
Rejestry budowlane
2795
Zarządzenia Starosty
1950
Uchwały Zarządu
1912
Uchwały Rady
1763
Prawo miejscowe
1455
Za_rok_2016
1387
Archiwum Rejestrów Urzędowych
1336
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rejestr zbiorów danych osobowych
1183
Archiwum Prawa Miejscowego
1146
Archiwum Uchwał Zarządu
1123
Archiwum Uchwał Rady
1107
Archiwum Zarządzeń Starosty
1095
Rok 2020
106
Rok 2019
69
Rok 2017
65
Rok 2016
58
Rok 2018
58

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
33005
Wyniki Naboru
3865
Informacje dla kandydatów
582

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
5052
Sprawozdania_finansowe
2272
Za_rok_2015
1910
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
1745
Sprawozdania budżetowe
1708
Pozostałe informacje
1593
Opinie RIO w sprawach budżetu
1512
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
1435
Umorzenia
1362
Za rok 2015
1360
Za rok 2016
1356
Za rok 2017
1328
Za rok 2016
1324
Dotyczące roku budżetowego 2017
1288
Za rok 2015
1231
Dotyczące roku budżetowego 2016
1223
Za rok 2015
1207
Za rok 2016
1174
Dotyczące roku budżetowego 2015
1082
Za rok 2016
1036
Za rok 2017
991
Za rok 2017
941
Dotyczące roku budżetowego 2018
831
Za rok 2018
694
Za rok 2017
503
Za rok 2018
443
Za rok 2018
396
Dotyczące roku budżetowego 2019
331
Za rok 2019
283
Za rok 2018
256
Za rok 2019
232
Za rok 2019
194
Dotyczące roku budżetowego 2020
83

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
88486
Zapytania
74560
Poniżej 30 tys. euro
55295
Zamówienia publiczne
20972
Archiwalne
10173
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2185
Wyniki zapytań
1894

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
8584
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2146
2015
1714

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
2798
Informacje i komunikaty
1275

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
2834
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
11578
2019
11144
2017
9814
Stowarzyszenia_zwykle
9492
Stowarzyszenia rejestrowe
9112
Druki_do_pobrania
6907
2016
6506
Organizacje pozarządowe
5357
Kluby sportowe
3943
Otwarte konkursy ofert
3305
Wykaz organizacji
2378
Aktualne ogłoszenia
2125
Stowarzyszenia zwykłe
2102
Program współpracy
1895
na 2016 rok
1891
Akty prawne
1861
Przydatne linki
1792
Konsultacje
1695
Tryb małych zleceń
1690
Wypisy z ewidencji
1666
Roczny Program Współpracy
1416
Kluby sportowe
1378
2020
1360
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1240
na 2015 rok
1235
2015
1231
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1194
Archiwum konsultacji
1182
Archiwum konkursów
1167
Archiwum ogłoszeń
1156
Archiwum programów współpracy
1147
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1133
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1128
na 2017 rok
984
na 2018 rok
892
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
881
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
395
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
318
na 2019 rok
311
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
164
wspolpraca_z_organizacjami
130
na 2020 rok
108
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2958
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1271
Udostępnienie informacji publicznej
1210
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1072

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1390

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl