BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Pomoc

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak korzystać z BIP?
4766
Jak szukać?
3523
Zastrzeżenia prawne
2115
Polityka prywatności
2016
Pomoc
1435
Klauzula RODO
341

Dział: Dane teleadresowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wydział Komunikacji i Transportu
24651
Dane teleadresowe
10909
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
10633
Wydział Architektury i Budownictwa
8438
Wydziały Starostwa
6737
Starosta Kępiński
5758
Gmina Kępno
4699
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
4524
Gmina Trzcinica
3680
Gmina Perzów
3650
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
3531
Gmina Rychtal
3257
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
3244
Wydział Edukacji i Sportu
2980
Wydział Budżetu i Finansów
2836
Struktura Urzędu
2799
Wicestarosta
2674
Gmina Baranów
2511
Służby, inspekcje, straże
2457
Gmina Łęka Opatowska
2447
Elektoniczna Skrzynka Podawcza
2414
Naczelnicy Wydziałów
2408
Biuro Prawne
2383
Gmina Bralin
2288
Regulamin organizacyjny
2111
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2076
Sekretarz Powiatu
2073
Biuro Rady
2009
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
1814
Gminy Powiatu
1791
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1779
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
1778
Biuro Zarządu
1773
Sprawdź stan sprawy
1763
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1762
Skarbnik Powiatu
1723
Archiwum Zakładowe
1687
Biuro_Zarzadu
254
Biuro_Rady
251
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego
53
dokumenty_do_pobrania
36
dane_adresowe
18
ogloszenia
16
pracownicy
15
godziny_pracy
13

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
4433744
Strona główna BIP
96485
Brak strony
57312
Poprzednia wersja
12243
Wyniki wyszukiwania
6053
Mapa witryny BIP
3549
redakcja_BIP
3494
Jak szukać
1585
Poprzednia wersja aktualności
1486
Jak korzystać z BIP
1413
Statystyka strony
1345

Dział: Rada Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rada Powiatu
10951
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018
3902
Podjęte uchwały
3422
Kadencja V 2014-2018
3101
Oświadczenia majątkowe
2968
Terminarz posiedzeń
2665
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne
2272
Statut Powiatu Kępińskiego
2112
Komisje Rady Powiatu
2066
Protokoły posiedzeń
1983
Wnioski i interpelacje Radnych
1912
Prawo miejscowe
1877
Kadencja V 2014-2018
1835
Komisja Budżetu i Finansów
1791
Oświadczenia Rady Powiatu
1779
Komisja Rewizyjna
1572
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie
1551
Kadencja V 2014-2018
1531
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1504
2015
1462
2016
1447
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
1426
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego
1415
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2023
1409
Wnioski i interpelacje 2016
1330
Wnioski i interpelacje 2015
1302
2017
1187
Wnioski i interpelacje 2017
1149
2018
1060
Wnioski i interpelacje 2018
1013
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
913
Kadencja VI 2018-2023
846
Interpelacje i zapytania Radnych
591
Kadencja VI 2018-2023
478
Imienne wykazy głosowań
453
Komisje Rady Powiatu 2018-2023
427
2019
272
2020
30
I_sesja
6
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018
1

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu przedmiotowe
6

Dział: Zarząd Powiatu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zarząd Powiatu
9539
Uchwały Zarządu
4056
Członkowie Zarządu
3359
Oświadczenia majatkowe
2848
Protokoły z posiedzeń
2714
2017
2386
2016
1789
2015
1687
2016
1647
2015
1615
2016
1615
Kompetencje
1563
2018
1554
2015
1492
2018
1419
2017
1336
2017
1287
2019
1115
2018
1082
2019
753
2019
585
2020
167
2020
140
2020
62

Dział: Jak załatwić sprawę

Podstrona Odwiedziny Ilość
Jak załatwić sprawę
21817
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23)
21203
Rejestracja pojazdów
12398
Pozwolenie na budowę (RI-01)
7745
Budowa
7026
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38)
6768
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25)
6254
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02)
5360
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)
5116
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08)
5030
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)
4732
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65)
4650
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)
3882
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK)
3775
Dokumentacja geodezyjna
3628
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04)
3605
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)
3484
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16)
3373
Transport drogowy
3276
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40)
3081
Grunty, budynki, lokale
2975
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22)
2937
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24)
2896
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05)
2884
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15)
2871
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08)
2749
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)
2727
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)
2726
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
2725
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35)
2543
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)
2530
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10)
2387
Wykaz stacji diagnostycznych
2355
Wpis do ewidencji starosty klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)
2316
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
2235
Dla słabosłyszących
2159
Gospodarka leśna i wycinka drzew
2036
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67)
2016
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01)
2004
Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
2002
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02)
1999
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14)
1981
Ośrodki szkolenia kierowców
1978
Procedury
1963
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców
1935
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)
1922
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej
1897
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03)
1892
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06)
1823
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)
1793
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)
1789
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03)
1780
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12)
1753
Odbiór prawa jazdy (EW-01)
1748
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09)
1742
Geologia
1733
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07)
1714
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych (RI-21)
1698
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27)
1691
Sprowadzenie zwłok
1660
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41)
1656
Gospodarka odpadami
1645
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39)
1639
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów
1637
Złożenie zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego (EW-76)
1636
Stacje diagnostyczne
1632
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08)
1632
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15)
1626
Oświata, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje kultury
1623
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61)
1613
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60)
1593
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36)
1590
Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)
1574
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)
1569
Emisja zanieczyszczeń
1567
Sprzęt pływający i karty wędkarskie
1562
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03)
1535
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz instalacji wytwarzających pol
1528
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21)
1525
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (RI-20)
1513
Udostępnienie danych, depozyt rzeczy znalezionych
1511
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28)
1509
Gospodarka wodna
1506
Złożenie do/odebranie rzeczy z depozytu rzeczy znalezionych (WS-03)
1490
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05)
1487
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03)
1481
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)
1481
Zbiórki publiczne
1473
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06)
1467
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)
1457
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)
1456
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23)
1429
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)
1410
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01)
1408
Wspieranie osób niepełnosprawnych
1398
Procedura utworzenia uczniowskiego Klubu Sportowego
1394
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25)
1386
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10)
1384
Ochrona i hodowla zwierząt
1380
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11)
1380
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01)
1378
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02)
1378
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)
1378
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04)
1375
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09)
1357
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26)
1355
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01)
1348
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10)
1339
Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)
1338
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32)
1332
Uzyskanie decyzji ustanawiającej strefę ochronnej ujęcia wody obejmującej tylko teren ochrony bezpośredniej (OS-29)
1327
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10)
1324
Zgłoszenie do rej. odpadów, w zakr. których posiadacz odpadów jest zwoln. z uzysk. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
1320
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24)
1317
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77)
1308
Rejestr instytucji kultury
1306
Uzyskanie decyzji ustalającej linię brzegu (OS-27)
1300
Zgłoszenie informacji o wytworzonych odpadach powstałych z wypadków (OS-08)
1299
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22)
1289
Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)
1289
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02)
1286
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)
1282
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20)
1279
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa.
1267
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23)
1264
Procedura zakładania szkół i placówek niepublicznyc
1263
Uzyskanie decyzji rozgraniczającej grunty, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego (OS-28)
1261
Uzyskanie zezwolenia na udział w systemie handlu emisjami (OS-04)
1260
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (OS-14)
1253
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)
1246
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50)
1241
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)
1200
Procedura zapewnienia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia odpowiedniej formy kształcenia
1158
Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego
1138
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe
239
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
218
zmiana_nazwiska_i_imienia
213
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
197
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11)
68
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12
59
Złożenie zawiadomienia o nabyciu pojazdu
4

Dział: Informacje Urzędu

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia i inne informacje
124151
Zamówienia publiczne
104131
Sprzedaż nieruchomości
40473
Ogłoszenia organizacji pozarządowych
28616
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
18545
Akty prawne
12693
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
12282
Informacje Urzędu
9481
Sprzedaż pojazdów
5061
Ogłoszenia i inne informacje
4842
Oświadczenia majątkowe
4458
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2673
Nieodpłatna pomoc prawna
2030
zarzadzenia_starosty
1977
Kontrole
1909
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego
1891
Za_rok_2016
1746
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
1726
Rozkłady Jazdy
1722
Strategia rozwoju powiatu
1721
Informacje o środowisku
1707
2017
1627
Rok 2017
1623
Skargi, wnioski, petycje
1532
Wewnętrzne
1526
2016
1435
Usuwanie azbestu
1373
Zewnętrzne
1353
Druki do pobrania
1335
Skargi i wnioski
1329
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego
1322
Za_rok_2017
1263
Rok 2017
1256
Edukacja prawna
1252
2016
1245
2015
1227
Petycje
1222
Harmonogram
1220
2016
1212
2017
1199
Programy
1189
Przepisy prawne
1149
Rok 2016
1134
Petycje 2015
1132
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
1120
Petycje 2016
1116
2015
1103
Rok 2018
1100
Rok 2015
1085
Archiwum informacji
1074
2015
1059
Zarządcza
1039
2018
995
2017
976
Rok 2015
956
Za_rok_2018
898
Rok 2016
894
Petycje 2017
697
2019
651
2018
548
Rok 2018
452
Informacja o RODO
450
2018
438
Rok 2019
366
Za_rok_2019
345
Walka_ze_smogiem
324
2019
271
Rok 2019
266
2019
259
Informacja o stanie powiatu
248
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
237
Petycje 2019
222
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych
216
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
204
Petycje 2018
204
baza_informacji_o_srodowisku
166
Za_rok_2020
64
Petycje 2020
32
pietnascie
25
plan_rozwoju_lokalnego
19

Dział: Ogłoszenia

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacje o środowisku
38862
Zamówienia publiczne
14528
Sprzedaż nieruchomości
13594
Organizacje pozarządowe
7544
Akty prawne
3662
Ogłoszenia
2631
Nabór Pracowników
2460
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
2023
Ogłoszenia Wydziału Geodezji
1382
Sprzedaż pojazdów
723
Zarządzenia Starosty
706
Informacja o RODO
108
Wybory_Samorzadowe_2018
16
Konsultacje_projektu_planu_transportowego
13
Umorzenia_zaleglosci
10

Dział: Baza Rejestrów Urzędowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Baza Rejestrów Urzędowych
5714
Rejestry budowlane
2671
Zarządzenia Starosty
1846
Uchwały Zarządu
1840
Uchwały Rady
1689
Prawo miejscowe
1400
Za_rok_2016
1387
Archiwum Rejestrów Urzędowych
1284
Za_rok_2017
1262
Za_rok_2018
1229
Rejestr zbiorów danych osobowych
1113
Archiwum Prawa Miejscowego
1097
Archiwum Uchwał Zarządu
1075
Archiwum Uchwał Rady
1066
Archiwum Zarządzeń Starosty
1041
Rok 2020
28
Rok 2016
19
Rok 2019
17
Rok 2018
14
Rok 2017
13

Dział: Nabór pracowników

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
30650
Wyniki Naboru
3440
Informacje dla kandydatów
548

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Finanse
4899
Sprawozdania_finansowe
2202
Za_rok_2015
1857
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu
1682
Sprawozdania budżetowe
1646
Pozostałe informacje
1537
Opinie RIO w sprawach budżetu
1465
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu
1395
Za rok 2015
1315
Umorzenia
1314
Za rok 2016
1314
Za rok 2016
1285
Za rok 2017
1283
Dotyczące roku budżetowego 2017
1228
Za rok 2015
1186
Dotyczące roku budżetowego 2016
1178
Za rok 2015
1171
Za rok 2016
1137
Dotyczące roku budżetowego 2015
1043
Za rok 2016
999
Za rok 2017
947
Za rok 2017
903
Dotyczące roku budżetowego 2018
779
Za rok 2018
629
Za rok 2017
471
Za rok 2018
390
Za rok 2018
363
Dotyczące roku budżetowego 2019
298
Za rok 2019
239
Za rok 2018
216
Za rok 2019
199
Za rok 2019
147
Dotyczące roku budżetowego 2020
53

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powyżej 30 tys. euro
85429
Zapytania
72907
Poniżej 30 tys. euro
53428
Zamówienia publiczne
20516
Archiwalne
9653
Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
2097
Wyniki zapytań
1828

Dział: Jednostki organizacyjne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Spis jednostek organizacyjnych
8361
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne
2078
2015
1664

Dział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Wybory Samorządowe 2018

Podstrona Odwiedziny Ilość
Wybory Samorządowe 2018
2745
Informacje i komunikaty
1243

Dział: Powiatowa Komisja Wyborcza

Podstrona Odwiedziny Ilość
Powiatowa Komisja Wyborcza
2780
komunikaty
574

Dział: Organizacje pozarządowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
2018
11535
2019
11028
2017
9773
Stowarzyszenia_zwykle
9313
Stowarzyszenia rejestrowe
8961
Druki_do_pobrania
6722
2016
6469
Organizacje pozarządowe
5118
Kluby sportowe
3864
Otwarte konkursy ofert
3111
Wykaz organizacji
2278
Stowarzyszenia zwykłe
2041
Aktualne ogłoszenia
2035
na 2016 rok
1851
Program współpracy
1843
Akty prawne
1793
Przydatne linki
1741
Konsultacje
1643
Tryb małych zleceń
1641
Wypisy z ewidencji
1621
Roczny Program Współpracy
1380
Kluby sportowe
1333
Projekt Programu Współpracy na 2016 rok
1206
2015
1187
na 2015 rok
1186
Projekt Programu Współpracy na 2015 rok
1163
Archiwum konsultacji
1140
Archiwum konkursów
1130
Archiwum programów współpracy
1105
Archiwum ogłoszeń
1104
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
1100
Projekt Programu Współpracy na 2017 rok
1097
na 2017 rok
950
na 2018 rok
858
Projekt Programu Współpracy na 2018 rok
839
2020
542
Likwidacja stowarzyszenia zwykłego/klubu sportowego
346
Projekt Programu Współpracy na 2019 rok
284
na 2019 rok
282
stowarzyszenia_i_kluby_sportowe
219
wspolpraca_z_organizacjami
130
Projekt Programu Współpracy na 2020 rok
128
na 2020 rok
80
na_rok_2019
1

Dział: Informacja nieudostępniona

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja nieudostępniona
2879
Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności
1227
Udostępnienie informacji publicznej
1173
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
1025

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1345

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl