BIP

Powyżej 30 tys. euro

UWAGA!
Przetargi sprzed dnia 6.04.2016 znajdują się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Znaleziono zamówień: 45.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 2020-01-15 2020-12-31
Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 2.500.000 PLN 2019-11-29 2019-12-10
Dostawa ambulansu sanitarnego typu B z wyposażeniem do potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 2019-11-19 2019-11-29
Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3 2019-11-08 2019-11-28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: Przebudową drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica 2019-11-05 2019-11-15
Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski Borek i 5688P Laski Borek - Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica 2019-10-25 2019-11-15
Kępińska Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: 2019-09-03 2019-10-11
Usuwanie pojazdów z terenu powiatu kępińskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 2019-06-26 2019-07-05
Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno - II postępowanie 2019-04-09 2019-04-25
Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice - Kierzno w gminie Kępno 2019-03-15 2019-04-04

Drukuj Liczba odwiedzin: 85424

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl