przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Wartość powyżej 130 000,00 zł netto

UWAGA!
Przetargi sprzed dnia 6.04.2016 znajdują się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Znaleziono zamówień: 91.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno- kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie” – II postępowanie 2024-05-10 2024-05-27
„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społeczno- kulturalnej poprzez zagospodarowanie placu pomiędzy budynkami Powiatowej Biblioteki Publicznej a budynkiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie” 2024-04-15 2024-04-30
Remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni” 2024-03-18 2024-04-05
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Perzów, Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno oraz Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice – Smardze 2024-02-02 2024-02-12
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy w zakresie świadczenia usług publicznych 2024-01-31 2024-03-07
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024-01-15 2024-12-31
Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 2024-01-10 2024-02-12
Remont ulicy Wrocławskiej w miejscowości Kępno w gminie Kępno 2023-12-29 2024-01-23
Remont drogi powiatowej Nr 5691P na odcinku Granice - Smardze 2023-12-29 2024-01-25
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 482 do końca miejscowości Perzów. Odcinek od km 1+345,00 km do km 3+380,00 2023-12-28 2024-01-22

 

Rejestr zmian strony Wartość powyżej 130 000,00 zł netto

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:47
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:50
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:47
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
158367

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl