przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Wartość powyżej 130 000,00 zł netto

UWAGA!
Przetargi sprzed dnia 6.04.2016 znajdują się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Znaleziono zamówień: 71.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński 2023-04-29 2023-05-30
Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Kępińskiego ( budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ) 2023-04-28 2023-05-26
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5677P w zakresie chodnika, poszerzenia jezdni i wykonania poboczy w miejscowości Kierzno i Remont drogi powiatowej nr 5601P Bralin – Lipnik – Czermin 2023-03-17 2023-04-06
Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7” 2023-03-14 2023-04-06
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-20 2023-12-31
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kępińskiego 2022-11-24 2022-12-09
Remont i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego: 7 odcinków dróg powiatowych 2022-10-05 2022-10-27
Remont i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego: I odcinek droga powiatowa Nr 5700P w m. Łęka Opatowska ul. Akacjowa II odcinek droga powiatowa NR5689P Piotrówka- Ignacówka na odcinku DK39 w kierunku Trzcinicy 2022-09-21 2022-10-10
Usługa przeprowadzenia kursu języka polskiego dla Cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce”. 2022-09-08 2022-09-21
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.Kępińska Grupa Zakupowa. 2022-08-30 2022-09-27

 

Rejestr zmian strony Wartość powyżej 130 000,00 zł netto

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:47
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:50
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:47
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2021-11-16 12:41:47
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
147038

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl