przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Udostępnienie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Rejestr zmian strony Udostępnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2017-06-30 11:02:14
Aktualizacja publikacji
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2017-06-30 11:02:15
Wytworzenie publikacji
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2017-06-30 11:02:14
Zatwierdzenie
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2017-06-30 11:02:14
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2117

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl