przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

SKORZYSTANIE Z PORADY I PODJĘCIE EWENTUALNEJ INTERWENCJI PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA PRAW KONSUMENTA (WS-06)

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku osobistej wizyty w urzędzie, należy zabrać ze sobą:

 • kserokopię dowodu zakupu towaru lub usługi,
 • kserokopię karty gwarancyjnej (jeżeli roszczenie wynikało z odpowiedzialności gwaranta),
 • kopie pism - dotychczasowa korespondencja z przedsiębiorcą.

W przypadku konieczności wystąpienia przez Rzecznika do Przedsiębiorcy, należy złożyć wniosek w formie pisemnej zawierający :

 • imię, nazwisko i adres konsumenta wraz z nr telefonu,
 • opis sprawy wraz z określeniem roszczenia wobec przedsiębiorcy
 • opisanie swojego stanowiska w sprawie ( np. dlaczego konsument nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji),
 • inne okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
 • dołączyć dokumenty sprawy.

 

Przy sporządzaniu wniosku można skorzystać ze wzoru wniosku dostępnego w biurze Rzecznika oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej mieszczącej się pod adresem www.bip.powiatkepno.pl .

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, I-p, pokój nr 102

Tel.: +48 62 78 28 917
email:

Godziny przyjęć:

 • Poniedziałek 10.30 - 15.30
 • Wtorek NIECZYNNE
 • Środa 7.30 - 12.30
 • Czwartek 7.30 - 12.30
 • Piątek 7.30 - 12.30

Dokumenty można również złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno w pok. Nr 3 (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Porady udzielane są na bieżąco. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy po otrzymaniu wniosku konsumenta, w miarę możliwości nie później niż w  terminie 21 dni. W przypadku podjęcia interwencji przez Rzecznika, ostateczny termin załatwienia sprawy uzależniony jest od udzielenia odpowiedzi przez przedsiębiorcę lub inną stronę w sprawie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na podstawie opisu sprawy oraz ewentualnych dokumentów, dokonywana jest ocena stanu prawnego i analiza możliwych działań:

 • pomoc w napisaniu reklamacji i skonkretyzowaniu żądań konsumenta,
 • w przypadku, gdy reklamacja nie została właściwie załatwiona, wystąpienie w imieniu konsumenta na piśmie do przedsiębiorcy z konkretnym żądaniem lub z ustosunkowanie się do sprawy,
 • pomoc w napisaniu wniosku do sądu konsumenckiego,
 • pomoc w napisaniu pozwu do sądu cywilnego.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Konsument przed zareklamowaniem towaru lub usługi u przedsiębiorcy, powinien wykonać kserokopie wszelkich składanych przedsiębiorcy dokumentów, aby po zareklamowaniu pozostawić w swoim posiadaniu po jednym egzemplarzu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy prawnej tylko osobom fizycznym -mieszkańcom Powiatu Kępińskiego i tylko w sprawach konsumenckich ( tzn. w sprawach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową konsumentów).

Dodatkowe informacje oraz informacje dotyczące praw konsumenta i sposobu ich dochodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: 062 78 28 917 lub drogą elektroniczną mail:

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. - O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 ze zm..);
 • Ustawa z dnia23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałalniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. z 2016 r. poz. 3 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2017 r. poz. 689);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych  ( Dz. U. z 2016 poz. 187 ze zm.).);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne ( Dz.U. z 2016, poz. 1489 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2018-06-07

Kategoria: Wnioski konsumenta [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek konsumenta - wersja edytowalna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
21-04-09 13:24 Frączek Krzysztof 48KB
pdf Wniosek konsumenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-04-09 13:24 Frączek Krzysztof 675.64KB

Rejestr zmian strony Pomoc Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2018-06-07 11:47:20
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2018-06-07 11:47:26
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2018-06-07 11:47:20
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2018-06-07 11:47:20
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3438

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl