przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Elektoniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Starostwa Powiatowego w Kępnie
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /dl3433epa3/skrytka

Adres skrzynki do e-doręczeń: AE:PL-95272-44042-FRTFG-31

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Adres formularza na ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego 

 

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. 

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP. 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

 • .doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  Microsoft Corporation 
 • .docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  Microsoft Corporation
 • .gif grafika rastrowa
  CompuServe
 • .jpg (.jpeg) grafika rastrowa
  Joint Photographic Experts Group
  ISO/IEC 10918
 • .ods arkusz kalkulacyjny
  Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
  ISO 26300
 • .odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)
  ISO 26300
 • .pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
 • Adobe Systems Incorporated
  ISO/IEC 32000
 • .png grafika rastrowa
  ISO/IEC 15948
 • .rtf sformatowany tekst
  Microsoft Corporation
 • .svg grafika wektorowa
  W3C
 • .tif (.tiff) grafika rastrowa
  Adobe Systems Incorporated
 • bniesformatowany tekst
  ISO/IEC 10646
 • .xls arkusz kalkulacyjny
  Microsoft Corporation
 • .xlsx arkusz kalkulacyjny
  Microsoft Corporation
 • .xml sformatowany tekst
  W3C 

4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

 • Płyta CD/DVD;
 • Pamięć USB.

W siedzibie  Starostwa Powiatowego w Kępnie należy dostarczyć go do Biura Podawczego pok. nr 003 (parter) w godzinach pracy biura, tj. od 7:30 do 16:30.

Uwaga:

 • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
 • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
 • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Starostwa ( ) lub dowolny inny adres w domenie powiatkepno.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 10 MB.

Rejestr zmian strony Elektoniczna Skrzynka Podawcza

Podmiot udostępniający informację
Starosta Kępiński
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2022-06-27 10:46:42
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2022-06-27 10:46:46
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2022-06-27 10:46:42
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2022-06-27 10:46:42
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
5109

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl