przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Uchwały Zarządu

Kategoria: 2016 [ 63 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 063. Uchwała nr 148.V.2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-12-30 10:44 Rachel Emilia 536.57KB
pdf 062. Uchwała nr 147.V.2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-12-28 12:06 Rachel Emilia 457.77KB
pdf 061. Uchwała nr 146.V.2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-12-20 11:27 Rachel Emilia 1.41MB
pdf 060. Uchwała nr 145.V.2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
16-12-20 11:23 Rachel Emilia 348.15KB
pdf 059. Uchwała nr 144.V.2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
16-12-08 09:56 Rachel Emilia 290.45KB
pdf 058. Uchwała nr 143.V.2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w zakresie realizacji projektu konkursowego pt. Liderzy kępińskiego rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-12-07 13:08 Rachel Emilia 207.52KB
pdf 057. Uchwała nr 142.V.2016. z dnia 22.11.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawanej w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-12-07 12:55 Rachel Emilia 309.39KB
pdf 056. Uchwała nr 141.V.2016 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-12-07 12:52 Rachel Emilia 309.34KB
pdf 055. Uchwała nr 140.V.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-11-15 14:12 Rachel Emilia 1.37MB
pdf 054. Uchwała nr 139.V.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-11-15 14:11 Rachel Emilia 12.41MB
pdf 053. Uchwała nr 138.V.2016 z dnia 2.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalności pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-11-15 13:50 Rachel Emilia 361KB
pdf 052. Uchwała nr 137.V.2016 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-10-19 10:32 Rachel Emilia 443.42KB
pdf 051. Uchwała nr 136.V.2016 z dnia 7.10.2016 r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
16-10-10 13:15 Rachel Emilia 302.65KB
pdf 050. Uchwała nr 135.V.2016 z dnia 7.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-10-10 13:14 Rachel Emilia 360.45KB
pdf 049. Uchwała nr 134.V.2016 z dnia 22.09.2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017- 2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
16-09-27 10:32 Rachel Emilia 354.14KB
pdf 048. Uchwała nr 133.V.2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
16-09-27 10:29 Rachel Emilia 236.59KB
pdf 047. Uchwała nr 132.V.2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
16-09-27 10:28 Rachel Emilia 282.16KB
pdf 046. Uchwała nr 131.V.2016 z dnia 8.09.2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Donaborów, gmina Baranów i Świba, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5701 P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-09-27 10:23 Rachel Emilia 447.17KB
pdf 045. Uchwała nr 130.V.2016 z dnia 8.09.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-09-12 10:00 Rachel Emilia 241KB
pdf 044. Uchwała nr 129.V.2016 z dnia 21.07.2016 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
16-07-22 13:48 Rachel Emilia 236.29KB
pdf 043. Uchwała nr 128.V.2016 z dnia 21.07.2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
16-07-22 13:42 Rachel Emilia 232.11KB
pdf 042. Uchwała nr 127.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
16-07-13 11:19 Rachel Emilia 271.75KB
pdf 041. uchwała nr 126.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-07-13 11:17 Rachel Emilia 256.13KB
pdf 040. Uchwała nr 125.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Kępińskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
16-07-13 11:14 Rachel Emilia 214.45KB
pdf 039. Uchwała nr 124.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-07-13 11:13 Rachel Emilia 290.01KB
pdf 038. Uchwała nr 123.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
16-07-13 11:13 Rachel Emilia 289.92KB
pdf 037. Uchwała nr 122.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
16-07-13 11:12 Rachel Emilia 289.73KB
pdf 036. Uchwała nr 121.V.2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-07-13 11:10 Rachel Emilia 183.4KB
pdf 035. Uchwała nr 120.V.2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
16-06-17 12:26 Rachel Emilia 220.64KB
pdf 034. Uchwała nr 119.V.2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
16-06-17 12:25 Rachel Emilia 278.68KB
pdf 033. Uchwała nr 118.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-06-17 12:22 Rachel Emilia 190.94KB
pdf 032. Uchwała nr 117.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
16-06-07 09:16 Rachel Emilia 320.04KB
pdf 031. Uchwała nr 116.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
16-06-07 09:14 Rachel Emilia 142.12KB
pdf 030. Uchwała nr 115.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
16-06-07 09:12 Rachel Emilia 300.04KB
pdf 029. Uchwała nr 114.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
16-06-07 09:11 Rachel Emilia 141KB
pdf 028. Uchwała nr 113.V.2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
16-05-20 13:31 Rachel Emilia 287.09KB
pdf 027. Uchwała nr 112.V.2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
16-05-20 13:30 Rachel Emilia 206.1KB
pdf 026. Uchwała nr 111.V.2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 756
16-05-20 13:26 Rachel Emilia 169.6KB
pdf 025. Uchwała nr 110.V.2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie opracowania Planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
16-05-11 14:02 Rachel Emilia 0.98MB
pdf 024. Uchwała nr 109.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
16-04-26 14:26 Rachel Emilia 189.73KB
pdf 023. Uchwała nr 108.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
16-04-26 14:21 Rachel Emilia 537.07KB
pdf 022. Uchwała nr 107.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie udzielenia w 2016 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
16-04-26 14:20 Rachel Emilia 273.28KB
pdf 021. Uchwała nr 106.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-04-26 14:19 Rachel Emilia 409.36KB
pdf 020. Uchwała nr 105.V.2016 z dnia 7.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-04-13 14:40 Rachel Emilia 139.01KB
pdf 019. Uchwała nr 104.V.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-04-13 14:39 Rachel Emilia 164.96KB
pdf 018. Uchwała nr 103.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony Powiatowemu Urzędowi Pracy z siedzibą w Mianowicach 2H, lokalu użytkowego położonego w Mianowicach 2H- I kondygnacja, stanowiącego mienie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
16-04-13 14:38 Rachel Emilia 191.82KB
pdf 017. Uchwała nr 102.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Biadaszki, gmina Łęka Opatowska i Świba gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5701P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
16-04-13 14:37 Rachel Emilia 355.68KB
pdf 016. Uchwała nr 101.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-04-12 10:56 Rachel Emilia 320.29KB
pdf 015. Uchwała nr 100.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
16-04-12 10:56 Rachel Emilia 843.47KB
pdf 014. Uchwała nr 99.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
16-04-12 10:55 Rachel Emilia 354.35KB
pdf 013. Uchwała nr 98.V.2016 z dnia 3.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-04-12 10:54 Rachel Emilia 139.93KB
pdf 012. Uchwała nr 97.V.2016 z dnia 3.03.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-04-12 10:53 Rachel Emilia 428.24KB
pdf 011. Uchwała nr 96.V.2016 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
16-04-12 10:51 Rachel Emilia 150.04KB
pdf 010. Uchwała nr 95.V.2016 z dnia 12.02.2016 r. zmieniająca uchwałę nr 86.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
16-04-12 10:50 Rachel Emilia 228.92KB
pdf 009. Uchwała nr 94.V.2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej przez Pana Wojciecha Dryś reprezentującego firmę Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa o wydanie opinii dla zadania „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I)” na terenie gminy Kępno powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie .....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
16-04-12 10:49 Rachel Emilia 190.7KB
pdf 008. Uchwała nr 93.V.2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
16-04-12 10:16 Rachel Emilia 163.23KB
pdf 007. Uchwała nr 92.V.2016 z dnia 4.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-02-10 12:42 Rachel Emilia 318.27KB
pdf 004. Uchwała nr 89.V.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
16-02-03 14:47 Rachel Emilia 845.89KB
pdf 006. Uchwała nr 91.V.2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji do dysponowania środkami powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-02-03 14:44 Rachel Emilia 550.71KB
pdf 005. Uchwała nr 90.V.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-01-26 10:34 Rachel Emilia 145.72KB
pdf 003. Uchwała Nr 88.V.2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-01-18 08:49 Rachel Emilia 142.69KB
pdf 002. Uchwała Nr 87.V.2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
16-01-18 08:48 Rachel Emilia 314.02KB
pdf 001. Uchwała Nr 86.V.2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
16-01-18 08:46 Rachel Emilia 227.04KB

Nie znaleziono dokumentów.

Rejestr zmian strony Uchwały Zarządu

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2016-04-08 15:31:27
Aktualizacja publikacji
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2016-04-08 15:31:29
Wytworzenie publikacji
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2016-04-08 15:31:27
Zatwierdzenie
Wiśniewska-Szydlik Karolina 2016-04-08 15:31:27
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3364

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl