przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Sprowadzenie zwłok

Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i ich szczątków z terenu obcego państwa (WS-04)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek sporządzony samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza (do pobrania w urzędzie lub na dole strony internetowej) wraz z wymaganymi dokumentami.

Załączniki:

 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający przyczynę śmierci,
 • dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeżeli nie wynika to z dokumentow, o których mowa powyżej,
 • pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-60 Kępno

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 003 (parter) w godzinach 7:30 - 15.30.

Odbiór dokumentów: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, pok. 201 (II piętro), w godzinach pracy urzędu. Kontakt: tel. +48 62 78 28 922, faks +48 62 78 28 901, e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i ich szczątków z obcego państwa, wydaje niezwłocznie w drodze decyzji administracyjnej starosta, działając w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna zezwalająca na przywóz zwłok, szczątków ludzkich z zagranicy. Decyzja zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym lub faksem, pocztą elektroniczną. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu / faksu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek mogą złożyć w urzędzie:

 • najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • organy wojskowe w myśl przepisów wojskowych,
 • organy państwowe, instytucje, organizacje społeczne,
 • osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2016-04-07

Kategoria: Sprowadzenie zwłok [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok - szczątków ludzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
20-10-19 12:28 Nawrocka Bogumiła 432.96KB
doc Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok - szczątków ludzkich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-10-19 12:28 Nawrocka Bogumiła 38.5KB
doc Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
20-10-19 11:46 Nawrocka Bogumiła 28KB

Rejestr zmian strony Sprowadzenie zwłok

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Nawrocka Bogumiła 2016-04-25 10:43:13
Aktualizacja publikacji
Nawrocka Bogumiła 2016-04-25 10:43:18
Wytworzenie publikacji
Nawrocka Bogumiła 2016-04-25 10:43:13
Zatwierdzenie
Nawrocka Bogumiła 2016-04-25 10:43:13
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3111

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl