przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Druki do pobrania PO nowelizacji Prawa budowlanego

Formularze dotyczące zamierzeń budowlanych realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020 r.:

Złóż wniosek elektronicznie lub wypełnij i dostarcz osobiście https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wzory dokumentów składane przy zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego ( nr 1)  

- oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego (nr 2)  (jeśli jest wymagany),

- oświadczenie projektanta o braku wymagalności PAB i PT (nr 3) - dotyczy TYLKO przypadków zgodnych z art. 34 ust. 3b.

UWAGA 1 !:         

Obwiązek dołączenia oświadczenia spoczywa na każdym projektancie (sprawdzającym), czyli na każdej osobie uczestniczącej w opracowaniu (sprawdzeniu) projektu technicznego, która podpisuje się na projekcie jako projektant (sprawdzający). Obwiązek dołączenia oświadczenia spoczywa na każdym projektancie (sprawdzającym), czyli na każdej osobie uczestniczącej w opracowaniu (sprawdzeniu) projektu technicznego, która podpisuje się na projekcie jako projektant (sprawdzający).
Oświadczenie złożone przez określonego projektanta (sprawdzającego) dotyczy opracowanej (sprawdzanej) przez daną osobę części projektu technicznego.

 UWAGA 2 !:

Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych należy dołączyć kserokopię uzyskanego pozwolenia na budowę bądź dokonanego zgłoszenia. Zaleca się również podanie numeru telefonu kontaktowego Inwestora bądź pełnomocnika.

__________________________________________________________________________________________

Wzory dokumentów składane przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy (PB-16), zawiadomieniu o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego( PB-16a), wniosku o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) i wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych ( PB-17a):

- oświadczenie "końcowe" kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego (nr 5),
- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (nr 6),
- informacja o zgodności inwentaryzacji geodezyjnej (nr 7),
- zawiadomienie jednostek PIS i PSP (nr 8) - dot. pozwolenia na użytkowanie i projektów, które wymagały uzgodnienia pod względem ochrony p.poż. i wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony PIS i PSP (nr 9) dot. pozwolenia na użytkowanie i projektów, które wymagały uzgodnienia pod względem ochrony p.poż. i wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- dane statystyczne (nr 10),
- deklaracja właściwości użytkowych ( nr 11),
- oświadczenie wykonawcy i kierownika budowy dot. instalacji teletechnicznyc ( nr 12) - dot. TYLKO budynków wielorodzinnych. 

W przypadku zamierzeń budowlanych realizowanych na zasadach dotychczasowych - przed zmianą Prawa budowlanego, która nastąpiła 19 września 2020 r. oraz INNE:                                                                                                                  DRUKI są dostępne w zakładce " Druki PRZED nowelizacji Prawa budowlanego"                                                                                                           

Kategoria: Druki do pobrania PO nowelizacji Prawa budowlanego [ 33 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf PB-12 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2248
24-01-05 10:07 Górecka Katarzyna 125.86KB
pdf 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13415
24-01-16 12:46 Górecka Katarzyna 240.28KB
doc 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10016
24-01-16 12:47 Górecka Katarzyna 47KB
pdf 2. Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2290
24-01-16 12:48 Górecka Katarzyna 240.46KB
doc 2. Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3018
24-01-16 12:48 Górecka Katarzyna 46KB
pdf 3. Oświadczenie projektanta - BRAK WYMAGALNOŚCI PAB i PT art. 34 ust. 3b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3194
24-01-16 13:33 Górecka Katarzyna 274.85KB
doc 3. Oświadczenie projektanta - BRAK WYMAGALNOŚCI PAB i PT art. 34 ust. 3b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3048
22-02-22 08:17 Górecka Katarzyna 49KB
pdf 4. Druk - Ochrona Danych Osobowych (RODO)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
21-12-16 14:45 Zimoch Barbara 99.82KB
pdf PB-16 Zawiadomienie o zakończeniu budowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 853
24-01-16 13:34 Górecka Katarzyna 191.04KB
pdf PB-16a Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
24-01-16 13:36 Górecka Katarzyna 191KB
PDF PB-17 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
22-04-21 13:04 Górecka Katarzyna 292.5KB
PDF PB-17a Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
22-04-21 13:03 Górecka Katarzyna 296.87KB
pdf 5. Oświadczenie końcowe kierownika budowy-robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1036
24-01-16 13:40 Górecka Katarzyna 176.04KB
doc 5. Oświadczenie końcowe kierownika budowy-robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 942
24-01-16 13:41 Górecka Katarzyna 55.5KB
doc 6 - Oświadczenie o zagospodarowaniu terenu zgodnie z MPZ/ WZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1186
24-01-16 13:41 Górecka Katarzyna 38KB
pdf 6 - Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
24-01-16 13:42 Górecka Katarzyna 140.83KB
doc 7 - Informacja o zgodności inwentaryzacji geodezyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
24-01-16 13:42 Górecka Katarzyna 43KB
pdf 7 - Informacja o zgodności inwentaryzacji geodezyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
24-01-16 13:43 Górecka Katarzyna 153.82KB
doc 08 - art. 56 P.b. Zawiadomienie Straży Pożarnej o zakończeniu budowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
23-02-22 08:47 Górecka Katarzyna 40.5KB
doc 08a- art. 56 P.b. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
23-02-22 08:48 Górecka Katarzyna 85KB
doc 9 - Oświadczenie o o braku sprzeciwu lub uwag ze strony PIS i PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
24-01-16 13:44 Górecka Katarzyna 44.5KB
pdf 9 - Oświadczenie o o braku sprzeciwu lub uwag ze strony PIS i PSP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
24-01-16 13:44 Górecka Katarzyna 211.45KB
pdf 10 - Dane statystyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
21-12-17 09:18 Zimoch Barbara 391.85KB
docx 10 - Dane statystyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
21-12-17 09:18 Zimoch Barbara 33.35KB
pdf 11 - Deklaracja właściwości użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
21-12-17 09:20 Zimoch Barbara 123.19KB
doc 11 - Deklaracja właściwości użytkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
21-12-17 09:19 Zimoch Barbara 29.5KB
pdf 12- Oświadczenie wykonawcy i kierownika budowy dot. instalacji teletechnicznych przy budynkach wielorodzinnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
21-12-17 09:22 Zimoch Barbara 95.57KB
doc 12 - Oświadczenie wykonawcy i kierownika budowy dot. instalacji teletechnicznych przy budynkach wielorodzinnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
21-12-17 09:21 Zimoch Barbara 39.5KB
pdf 13- Oświadczenie o zagubieniu dziennika budowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
21-12-17 09:23 Zimoch Barbara 149.98KB
doc 13 - Oświadczenie o zagubieniu dziennika budowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
21-12-17 09:22 Zimoch Barbara 37KB
doc Odbiór dokumentów dot. zawiadomienia o zakończeniu PB-16, PB-16a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
21-12-16 14:53 Zimoch Barbara 53.5KB
pdf Odbiór dokumentów dot. zawiadomienia o zakończeniu PB-16, PB-16a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 777
21-12-16 14:53 Zimoch Barbara 152.39KB
PDF PB-15 wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
21-12-17 09:25 Zimoch Barbara 104.98KB

Rejestr zmian strony Druki do pobrania PO nowelizacji Prawa budowlanego

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie
Pierwsza publikacja
Zimoch Barbara 2021-02-19 12:06:43
Aktualizacja publikacji
Górecka Katarzyna 2022-03-28 15:03:57
Wytworzenie publikacji
Górecka Katarzyna 2022-03-28 15:03:53
Zatwierdzenie
Górecka Katarzyna 2022-03-28 15:03:53
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl