BIP

Poniżej 30 tys. euro

UWAGA!
Przetargi sprzed dnia 6.04.2016 znajdują się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Znaleziono zamówień: 23.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie 2019-12-18 2019-12-30
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie 2019-12-06 2019-12-17
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: Budową hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3 2019-11-19 2019-11-28
USUWANIE Z TERENU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2019-05-13 2019-05-24
Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego 2019-04-25 2019-05-13
Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego 2018-10-12 2018-10-22
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany ogrzewania paliwa stałego na ogrzewanie gazowe w kotłowni sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej Nr 1 w Kępnie ul. Dąbrowskiego 4. 2018-07-26 2018-08-10
Zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych dot. naprawy ściany bocznej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 2017-11-30 2017-12-08
Zapytanie ofertowe na:Dostawę Samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z miejscami do przewozu osób w wózku inwalidzkim” Powyższe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków PEFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D- likwidacja barier transportowych” 2017-10-16 2017-10-24
Zapytanie ofertowe na Wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn”ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 2017-10-13 2017-10-23

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 53423

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl