BIP

Poniżej 30 tys. euro

UWAGA!
Przetargi sprzed dnia 6.04.2016 znajdują się pod adresem: http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Znaleziono zamówień: 20.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
USUWANIE Z TERENU POWIATU KĘPIŃSKIEGO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2019-05-13 2019-05-24
Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego 2019-04-25 2019-05-13
Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego 2018-10-12 2018-10-22
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany ogrzewania paliwa stałego na ogrzewanie gazowe w kotłowni sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej Nr 1 w Kępnie ul. Dąbrowskiego 4. 2018-07-26 2018-08-10
Zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych dot. naprawy ściany bocznej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 2017-11-30 2017-12-08
Zapytanie ofertowe na:Dostawę Samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z miejscami do przewozu osób w wózku inwalidzkim” Powyższe przedsięwzięcie jest finansowane ze środków PEFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D- likwidacja barier transportowych” 2017-10-16 2017-10-24
Zapytanie ofertowe na Wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn”ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: 2017-10-13 2017-10-23
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU KĘPIŃSKIEGO 2017-09-01 2017-09-28
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: nazwa projektu:„Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn” 2017-07-25 2017-08-02
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie ” 2017-07-05 2017-07-21

 

Drukuj Liczba odwiedzin: 47851

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl