BIP

Archiwalne

Znaleziono zamówień: 11.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy ZSP Nr 1 w Kępnie 2017-05-10 2017-05-30
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudową drogi powiatowej 5701P na odcinkach od km 0 do 3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba-Donaborów- Biadaszki 2017-03-31 2017-04-10
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego 2017-02-24 2017-03-09
Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu kępińskiego 2017-01-20 2017-01-30
Przebudowa drogi powiatowej 5701P na odcinkach od km 0 do 3115 oraz od km 4387,48 do 6343,55 Świba-Donaborów- Biadaszki 2017-01-18 2017-02-17
Dostawa bazy BDOT500 - Opracowanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 2017-01-09 2017-01-19
Remont stacji uzdatniania wody i basenu w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p/ Kępnem 2017-01-05 2017-01-25
Dostawy bazy GESUT- Opracowanie powiatowej bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu zwanej dalej GESUT 2017-01-03 2017-01-18
Termomodernizacja elewacji budynku Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c. 2016-12-15 2016-12-30
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Staszica 12 2016-07-21 2016-08-08

Drukuj Liczba odwiedzin: 9653

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl