przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Informacja o stanie powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego
Jolanta Jędrecka

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu Kępińskiego, na której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu zwołana została na dzień 22 czerwca 2023 r. na godz. 11:00 w sali sesyjnej Starostwa powiatowego w Kępnie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie zamieszczony jest na stronie BIP w zakładce Informacje Urzędu, w dziale: Informacja o stanie powiatu.

Kępno, dnia 6 czerwca 2023 r.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego

                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Raport o stanie Powiatu Kępińskiego za 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
23-05-16 13:39 Frączek Krzysztof 1.37MB
pdf Raport o stanie Powiatu Kępińskiego za 2021 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
22-05-17 14:38 Frączek Krzysztof 2.11MB
pdf Raport o stanie Powiatu Kępińskiego za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
21-05-12 13:44 Frączek Krzysztof 811.96KB
pdf Raport o stanie Powiatu Kępińskiego za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
20-05-12 11:20 Frączek Krzysztof 779.36KB
pdf RAPORT O STANIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO za 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
19-05-16 09:45 Frączek Krzysztof 757.7KB
pdf Zgłoszenie do udziału w debacie (format PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
23-05-16 13:56 Frączek Krzysztof 543.69KB
docx Zgłoszenie do udziału w debacie (format Word)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-05-16 13:42 Frączek Krzysztof 15.26KB

Rejestr zmian strony Informacja o stanie powiatu

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2019-05-16 09:31:27
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2023-06-06 13:29:24
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2023-06-06 13:29:20
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2023-06-06 13:29:20
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1838

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl