BIP

Informacja o stanie powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego
Jolanta Jędrecka

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu Kępińskiego, na której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu zwołana została na dzień 26 maja 2020r. na godz. 10:00 i odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie zamieszczony jest na stronie BIP w zakładce Informacje Urzędu, w dziale: Informacja o stanie powiatu.

 

 

 

Kępno, dnia 12 maja 2020r.                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego

                                                                                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Jędrecka

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Raport o stanie Powiatu Kępińskiego za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-05-12 11:20
Frączek Krzysztof
779.36KB
pdf RAPORT O STANIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO za 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-05-16 09:45
Frączek Krzysztof
757.7KB
pdf Zgłoszenie do udziału w debacie (format PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-05-12 11:13
Frączek Krzysztof
543.52KB
doc zgłoszenie do udziału w debacie (format Word)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
20-05-12 11:13
Frączek Krzysztof
56.5KB

Redakcja strony: Informacja o stanie powiatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 421

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl