BIP

Informacja o stanie powiatu

Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego
Jolanta Jędrecka

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Sesja Rady Powiatu Kępińskiego, na której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu zwołana została na dzień 28 maja 2019r. na godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Starostwa powiatowego w Kępnie.

Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Kępińskiego oraz debata w tym przedmiocie odbędzie się w punkcie 7 porządku obrad sesji (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kępińskiego wotum zaufania).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

 

Kępno, dnia 16 maja 2019r.                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego

                                                                                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Jędrecka

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf RAPORT O STANIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO za 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-05-16 09:45
Frączek Krzysztof
757.7KB
pdf Zgłoszenie do udziału w debacie (format PDF)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-05-16 09:46
Frączek Krzysztof
541.52KB
docx zgłoszenie do udziału w debacie (format Word)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
19-05-16 09:47
Frączek Krzysztof
17.6KB

Redakcja strony: Informacja o stanie powiatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 306

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl