BIP

Redakcja BIP

Redaktorem a zarazem osobą opracowującą materiały na strony Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie są:

Redaktor główny

Krzysztof Frączek - Starostwo Powiatowe w Kępnie

+48 62 78 28 928

Za wprowadzanie poszczególnych informacji odpowiedzialni są redaktorzy wydziałowi, lub redaktorzy jednostek:

Redaktorzy wydziałowi

Emilia Rachel - Sekretariat Starosty Kępińskiego

+48 62 78 28 900

Danuta Bednarek - Wydział Budżetu i Finansów

+48 62 78 28 902

Gabriela Miszkinis  - Wydział Architektury i Budownictwa

+48 62 78 28 942

Marcin Wiśniewski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych

+48 62 78 28 934

Krzysztof Michalczyk - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

+48 62 78 28 954

Alina Frączek - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

+48 62 78 28 918

Iwona Trzepizur - Wydział Budżetu i Finansów

+48 62 78 28 923

Milena Możdżanowska - Wydział Komunikacji i Transportu

+48 62 78 28 906

Artur Fiołka - Wydział Architektury i Budownictwa

+48 62 78 28 945

Natalia Bidzińska - Wydział Edukacji i Sportu

+48 62 78 28 966

Izabela Kempińska - Biuro Rady, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

+48 62 78 28 917

Diana Magot-Wołk - Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu

+48 62 78 28 968

 

Do redaktorów serwisu zwracać się można również poprzez tradycyjną korespondencję, pod adresem:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

ul. Kościuszki 5

63-600 Kępno

Redakcja strony: Redakcja BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4358

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl