BIP

Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące utraty lub zniszczenia dokumentu
 • Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący poprzedniej rejestracji (w przypadku, gdy kartę wydawał inny urząd)
 • Pisemna informacja wskazująca producenta lub importera (w przypadku zagubienia karty wydanej przez producenta lub importera)
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu.

Przy odbiorze dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie wtórnika karty pojazdu.

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 75,50zł

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

---

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11.12. 2017r, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych(tj. Dz. U. z 2017r. Nr 2355, poz. 1038 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r., w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24.03.2016r., w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik  (Dz. U. z 2016r. poz.457)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji  z dnia 30.08.2016r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK (Dz. U. z 2016r. poz 1377)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa  z dnia 09.05.2016r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wtóników  (Dz. U. z 2019r. poz. 1840 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu - zagubiona, skradziona, zniszczona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
19-05-08 11:21
Możdżanowska Milena
242.2KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1811
19-02-22 11:16
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-29)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1583

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl