BIP

Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol:
ES 4370

Wydział:
Wydział Edukacji i Sportu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Patrz: Uwagi

Jednostka odpowiadająca:
Starostwo Powiatowe w Kępnie

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Wydział Edukacji i Sportu
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
tel. 627828966
Poniedziałek-piątek: 7.30-15.30


1. Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego należy kierować do Zarządu Powiatu Kępińskiego.
2. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się do dnia 31 grudnia danego roku.


Dokumenty:
Do wniosku o podjęciu postępowania egzaminacyjnego dołącza się dokumenty wymienione w § 9 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2019-03-28

Redakcja strony: Procedura w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1237

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl