BIP

Naczelnicy Wydziałów

Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych

Marcin Wiśniewski

tel.: +48 62 78 28 934

ul. Kościuszki 5, II piętro pokój nr 201

e-mail:

Wydział Budżetu i Finansów

Marcin Trojak

tel.: +48 62 78 28 904 

ul. Kościuszki 5, II piętro pokój nr 204

e-mail:

Wydział Architektury i Budownictwa

Jerzy Dobrzyński

tel.: +48 62 78 28 946

ul. Kościuszki 5, I piętro pokój nr 116

e-mail:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Marek Oreś

tel.: +48 62 78 28 909

ul. Kościuszki 5, I piętro pokój 110

e-mail:

Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Maciej Tobias

tel.: +48 62 78 28 910

siedziba wydziału ul. Staszica 12

parter pokój nr 5

adres do korespondencji: Kościuszki 5, 63-600 Kępno

e-mail: 

Wydział Komunikacji i Transportu

Justyna Rosielewska

tel.: +48 62 78 28 950 

I piętro pokój nr 103

e-mail:

Wydział Edukacji i Sportu

Andrzej Jóźwik

tel.: +48 62 78 28 964

I piętro pokój nr 104

e-mail:

Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu 

Paweł Jeziorny

tel.: +48 62 78 28 968

I piętro pokój nr 107

e-mai:

Redakcja strony: Naczelnicy WydziałówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2412

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl