BIP

Rok 2017

Kategoria: Informacje o środowisku 2017 [ 57 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf OŚ.6341.63.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia firmie DIG-NET LENART Sp. J. pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-12-21 13:31
Steć Joanna
821.56KB
pdf OŚ.6341.64.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia firmie DIG-NET LENART Sp. J. pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-12-21 13:28
Steć Joanna
804.24KB
pdf OŚ.6341.65.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-12-21 12:53
Steć Joanna
627.39KB
pdf OŚ.6233.32.2017 Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na termiczne przetwarzanie odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-12-08 11:51
Frączek Alina
819.34KB
pdf OŚ.6341.62.2017 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-12-06 14:18
Frączek Alina
688.57KB
pdf OŚ.6341.61.2017 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem, kiedy nowe pozwolenia wodnoprawne w zakresie poboru wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego w Kępnie przy ul. Wrocławskiej i Słonecznej staną się ostateczne, pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Przedsiębiorstwu Komunalnemu Saga S.A. w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-12-06 14:14
Frączek Alina
690.34KB
pdf OŚ.6341.60.2017 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia Wodociągom Kępińskim Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wrocławska 28 63-600 Kępno, pozwoleń wodnoprawnych obejmujących szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-12-06 14:10
Frączek Alina
0.96MB
pdf OŚ.6341.69.2017 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie legalizacji zlikwidowanych i wykonanych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., w Kępnie na działce nr 298/1, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych, to jest studni głębinowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-12-06 14:08
Frączek Alina
780.23KB
pdf OŚ.6341.52.2017 Wszczęcie postępowania postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych wnioskodawcy - prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Fabryka Mebli „TOM-POL” Tomasz Wróbel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
17-12-05 15:09
Frączek Alina
696.55KB
pdf OŚ.6341.51.2017 Zawiadomienie w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wróblowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Fabryka Mebli „TOM-POL” Tomasz Wróbel pozwoleń wodnoprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-12-05 15:07
Frączek Alina
835.77KB
pdf OŚ.6341.57.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 01.01.2006 roku pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Trzcinica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-12-05 14:34
Frączek Alina
697.13KB
pdf oś.6341.56.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Trzcinica pozwolenia wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
17-12-05 14:30
Frączek Alina
830.53KB
pdf OŚ.6233.34.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTEPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-12-05 14:21
Frączek Alina
821.97KB
pdf OŚ.6233.33.2017-Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania z udziałemn społeczeństwa w sprawie udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
17-11-22 09:09
Frączek Alina
822.26KB
pdf Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postepowania w sprawie przetwarzania odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
17-11-17 09:00
Frączek Alina
821.98KB
pdf OŚ.6341.49.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Wodociągom Kępińskim Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wrocławska 28 63-600 Kępno, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie 22 wylotami do środowiska ścieków opadowych i roztopowych spływających kanalizacją deszczową z terenów zabudowanych i dróg gminnych położonych na terenie Kępna, Hanulina i Mechnic.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-11-03 15:09
Steć Joanna
906.66KB
pdf OŚ.6341.48.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 01.01.2010 roku pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego GMINIE KĘPNO decyzją Starosty Kępińskiego nr OŚgś-6223/1/00 z dnia 29.09.2000 roku na wprowadzenie jednym wylotem (poprzez przepust drogowy), do rowu melioracyjnego R-E8 w hm 4+18 oczyszczonych ścieków opadowych spływających z terenu części wsi Mechnice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-11-03 15:04
Steć Joanna
686.35KB
pdf OŚ.6341.47.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem, kiedy decyzja nr OŚ-225/17 stanie się ostateczna, pozwolenia wodnoprawnego udzielonego GMINIE KĘPNO decyzją Starosty Kępińskiego nr OŚ-6223/11/03
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-11-03 14:58
Steć Joanna
692.89KB
pdf OŚ.6341.46.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem, kiedy decyzja nr OŚ-225/17 stanie się ostateczna, pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Wodociągom Kępińskim Sp. z o.o. w pkt. II ust.1 decyzji Starosty Kępińskiego nr OŚ.6223-3/08 z dnia 05.02.2008 roku na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-11-03 14:49
Steć Joanna
697.33KB
pdf OŚ.6341.45.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem, kiedy decyzja nr OŚ-225/17 stanie się ostateczna, pozwolenia wodnoprawnego udzielonego GMINIE KĘPNO decyzją Starosty Kępińskiego nr OŚ-6223/11/03 z dnia 19.08.2003 roku na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
17-11-03 14:42
Steć Joanna
693.02KB
pdf OŚ.6341.44.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla potrzeb obiektu stawowego „Kuźnica Trzcińska.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-11-03 14:34
Steć Joanna
814.14KB
pdf OŚ.6233.30.2017-Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-10-25 09:31
Frączek Alina
1.09MB
pdf OŚ.6341.43.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 17/1 we wsi Skoroszów urządzenia wodnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-10-20 09:37
Steć Joanna
1.02MB
rar OŚ.621.2.2017 OBWIESZCZENIE - STAROSTA INFORMUJE, O SKIEROWANIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU DOKUMENTÓW POŚ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-18 13:02
Steć Joanna
4.96MB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie termicznego przetwarzania odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
17-10-05 11:45
Frączek Alina
821.29KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie termicznego przetwarzania odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-10-05 11:43
Frączek Alina
820.67KB
pdf OŚ.6341.42.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zakładowi Usługowo-Handlowemu REM KĘPNO Sp. z o. o., z siedzibą ul. Brukowa 4 63-645 Łęka Opatowska pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-10-04 14:39
Steć Joanna
745.38KB
pdf OŚ.6341.37.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Łęka Opatowska pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-10-04 14:35
Steć Joanna
808.5KB
pdf OŚ.6341.39.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Kępno pozwoleń wodnoprawych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-08-11 15:05
Steć Joanna
760.81KB
pdf OŚ.6341.40.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Łęka Opatowska pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-08-09 14:24
Steć Joanna
803.25KB
pdf OŚ.6341.36.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia GMINIE KĘPNO pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-08-02 08:40
Steć Joanna
829.71KB
pdf Informacja w sprawie aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-06-30 13:07
Steć Joanna
811.29KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o opostępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-06-29 09:27
Frączek Alina
839.84KB
pdf OŚ.6341.33.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia z dniem 12.03.2017 roku pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-06-27 09:31
Steć Joanna
692.27KB
pdf OŚ.6341.31.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 01.01.2016 roku pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-06-21 13:20
Steć Joanna
688.17KB
pdf OŚ.6341.30.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-06-14 14:30
Steć Joanna
731.65KB
pdf OŚ.6341.29.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia spółce LAND2B 06Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Królewska 16, 00-102 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-06-07 12:00
Steć Joanna
760.81KB
pdf OŚ.6341.25.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Bien8iak pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-06-07 11:54
Steć Joanna
821KB
pdf OŚ.6341.28.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Łęka Opatowska pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-05-29 11:00
Steć Joanna
708.52KB
pdf OŚ.6341.19.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu "STOLAR" Dariusz, Kazimier, Romuald Jurasik Sp.J. pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
17-05-16 14:16
Steć Joanna
702.66KB
pdf OŚ.6341.23.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Kępińskiego nr OŚ-220/15 z dnia 13.11.2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
17-05-10 12:47
Steć Joanna
777.28KB
pdf OŚ.6341.22.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-05-10 12:42
Steć Joanna
776.81KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Programu ochrony środowiska dla Powiatu kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 -2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-04-25 14:21
Frączek Alina
811.14KB
pdf OŚ.6341.20.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-04-21 13:33
Steć Joanna
754.99KB
pdf OŚ.6341.17.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia z dniem 01.10.2005 r., pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-04-10 15:08
Steć Joanna
708.31KB
pdf OŚ.6341.16.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-04-10 15:04
Steć Joanna
818.81KB
pdf OŚ.6341.15.2017 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-04-10 15:00
Steć Joanna
1.04MB
pdf OŚ.6341.13.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-04-10 14:56
Steć Joanna
685.43KB
pdf OŚ.6341.14.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wnioskodawcy, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. PPU „KRAT METAL” Sylwester Kieszkowski, z siedzibą Grębanin 114 63-604 Baranów, pozwoleń wodnoprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-04-07 11:52
Steć Joanna
812.72KB
pdf Informacja o aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) oraz Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-03-28 14:02
Steć Joanna
0.96MB
pdf OŚ.6341.11.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Bralin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-03-14 08:26
Steć Joanna
842.83KB
pdf OŚ.6341.10.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem kiedy nowe pozwolenie stanie się ostateczne, pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Bralin, w pkt. II decyzji Starosty Kępińskiego nr OŚ-6223/7/07 z dnia 08.05.2007 na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-03-14 08:15
Steć Joanna
692.36KB
pdf OŚ.6341.4.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu BIS Sp, J. Jóżef Szyszka i Jerzy Szyszka z siedzibą ul Namysłowska 7, 63-640 Bralin pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-02-10 14:26
Steć Joanna
502.3KB
pdf OŚ.6341.3.2017 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 01.01.2014 roku pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PPUH STOLAR Dariusz, Kazimiera , Romuald Jurasik Sp. J. z siedzibą Jankowy 83 63-604 Baranów, w pkt.II decyzji Starosty Kępińskiego nr OŚ-6223/16/03 z dnia 03.06.2011 roku na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-02-10 08:08
Steć Joanna
312.97KB
pdf Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-02-08 08:17
Steć Joanna
389.21KB
docx Ogłoszenie o szkoleniu dla firm w zakresie ochrony środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
17-01-27 12:30
Frączek Alina
108.55KB
pdf Informacja Nadleśnictwa Syców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-01-27 12:28
Frączek Alina
1.57MB

Redakcja strony: Rok 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1623

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl