przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Biuro Rzeczy Znalezionych

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ - TELEFON KOMÓRKOWY

Data publikacji: 2023-01-11

Ważne do:

OR.5314.1.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kępno, dnia 10.01.2023 r.

 

 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 908) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub nieustalenie osoby uprawnionej.

Starosta Kępiński wzywa wszystkie osoby uprawnione (właścicieli lub osoby posiadające inny tytuł prawny) do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych  w Starostwie Powiatowym w Kępnie:

 

TELEFON KOMÓRKOWY

Termin do odbioru w/w rzeczy upływa dnia -  10.01.2025 r.

W celu odebrania rzeczy znalezionej należy zgłosić wraz z dokumentem tożsamości  do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępnie, pokój 201 (II piętro)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

 

Pouczenie:

  1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest podanie jej szczegółowego opisu, cech charakterystycznych oraz czasu i miejsca zagubienia rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                STAROSTA KĘPIŃSKI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Robert Kieruzal

Rejestr zmian strony Biuro Rzeczy Znalezionych

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2020-06-18 09:35:04
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2020-06-18 09:35:33
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2020-06-18 09:35:23
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2020-06-18 09:35:23
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
989

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl