przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

Znaleziono 210 wiadomości.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,

Data publikacji:
2020-08-13
Ważne do:
2020-08-20 15:05:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,

Data publikacji:
2020-08-13
Ważne do:
2020-08-20 15:05:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,

Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynk

Data publikacji:
2020-08-10
Ważne do:
2020-08-17 13:07:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowa drogi powiatowej – ulica

Data publikacji:
2020-07-23
Ważne do:
2020-08-04 08:36:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Data publikacji:
2020-07-22
Ważne do:
2020-07-30 14:12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcow

Data publikacji:
2020-07-09
Ważne do:
2020-07-29 10:41:00

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.Rozbudowy istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie

Data publikacji:
2020-07-08
Ważne do:
2020-07-17 14:04:00

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.Rozbudowy istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniej

Data publikacji:
2020-07-07
Ważne do:
2020-07-14 14:19:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącego budynku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 5.000.000,00 PLN

Data publikacji:
2020-07-02
Ważne do:
2020-07-09 15:25:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Kredyt obrotowy długoterminowy w kwocie: 5.000.000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku

Data publikacji:
2020-06-10
Ważne do:
2020-06-24 15:00:00

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2016-05-10 09:18:29
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2016-05-10 09:18:31
Wytworzenie publikacji
Katowice IntraCOM 2016-05-10 09:18:29
Zatwierdzenie
Katowice IntraCOM 2016-05-10 09:18:29
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
27221

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl