BIP

Stowarzyszenia zwykłe

PROCEDURA OTRZYMANIA WYPISU Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Starostwo Powiatowe w Kępnie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty: 

  1. Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (załącznik).
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie (parter – pok. nr 003), lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno.

Termin i sposób załatwienia:

Wypis z ewidencji wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (w przypadku dopełnienia wszystkich formalności).

Opłaty: 

Wydanie wypisu (zaświadczenia) na wniosek, potwierdzający wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł – stawka opłaty zgodna z tabelą stanowiącą załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część II, kol. III, pkt 21.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie lub dokonać wpłaty na adres i numer konta :

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

ul. Ratuszowa 1

63-600 Kępno 

Nr : 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615 

Tytuł wpłaty : Opłata skarbowa za wydanie wypisu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). 

Informacji udziela

Katarzyna Nawrot

Nr telefonu: +48 62 78 289 34

e-mail:

Kategoria: Wypisy stowarzyszenia zwykłe [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o wypis z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-15 14:24
Nawrot Katarzyna
29KB

Redakcja strony: Stowarzyszenia zwykłeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2042

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl