BIP

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Przedmiotem działania komisji są sprawy dotyczące prawa i porządku publicznego oraz komunikacji i dróg

W skład Komisji wchodzą:

  1. Burzała Zdzisław
  2. Gatner Tomasz
  3. Gąszczak Dariusz - Przewodniczący Komisji
  4. Gogół Iwona
  5. Kieruzal Robert
  6. Możdżanowska Krystyna
  7. Śniegocka Alicja

Redakcja strony: Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku PublicznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1432

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl