BIP

Zapytania

Kategoria: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym [ 49 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
zip zapytanie ofertowe Sporządzenia projektów podziału działek w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 5600 P na odcinku Kępno_Osiny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-12-12 14:11
Tobias Maciej
13.88MB
pdf Zapytania i odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące dostawy i montażu defibrylatorów do Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-12-11 15:08
Frączek Krzysztof
694.52KB
zip Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i tonerów dla Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz bezpłatny odbiór tonerów zużytych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-12-11 08:53
Frączek Krzysztof
457.1KB
zip Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż defibrylatorów do Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz jednostek organizacyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-12-05 14:05
Frączek Krzysztof
1.76MB
rar zapytanie ofertowe dot. opracowania BDOT500 GESUT 300806_2.0005 Proszów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-10-18 15:05
Tobias Maciej
772.91KB
zip Opracowanie BDOT500 GESUT 300806_2.0002 Darnowiec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-10-15 10:17
Tobias Maciej
1.4MB
zip Opracowanie BDOT500 GESUT 300806_2.0003 Drożki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-09-17 11:34
Tobias Maciej
1.44MB
zip Opracowanie BDOT500 i GESUT 300802_2.0007 Nowa Wieś Książęca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-09-17 11:32
Tobias Maciej
1.55MB
pdf Zapytania i odpowiedzi na zap. ofert. OSA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-08-27 13:05
Miszkinis Gabriela
1.21MB
pdf Zap. ofer.wymiana kotła gazowego Geodezja 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-08-23 11:02
Miszkinis Gabriela
749.27KB
rar Zapyt. ofertowe na strefe aktywnosci.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-08-22 12:44
Miszkinis Gabriela
1.89MB
pdf zapyt. ofertowe - materiały niebezpieczne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-08-08 15:20
Miszkinis Gabriela
754.44KB
zip Opracowanie BDOT500 i GESUT 300805_2.0003 Zbyczyna 300805_2.0004 Trębaczów.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-07-18 11:39
Tobias Maciej
1.21MB
pdf Zaproszenie do składania ofert na wykonanie "Automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-04-19 12:54
Steć Joanna
844.63KB
zip Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa materiałów biurowych i tonerów dla Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-12-11 11:52
Frączek Krzysztof
428.92KB
pdf Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia dot. "Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nierstanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego" na lata 2019-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-12-10 15:28
Steć Joanna
2.29MB
rar Zapyt. ofertowe na remont wejścia gł. w ZSP Nr 2 w Kepnie (1).rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-11-27 12:19
Miszkinis Gabriela
8.19MB
pdf Starosta Kępiński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: "Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-09-26 10:54
Steć Joanna
806.95KB
pdf Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę i instalację sprzętu do elektronicznej obsługi sesji rady powiatu w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-09-19 09:45
Frączek Krzysztof
450.38KB
rar zapytanie ofertowe dot. opracowania baz BDOT500 GESUT 300805_2.0002 Turkowy, 300805_2.0007 Domasłów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-09-17 11:59
Tobias Maciej
1.46MB
zip Zapytanie ofertowe dot. dostawy i instalacji sprzętu do elektronicznej obsługi sesji rady powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-09-12 14:02
Frączek Krzysztof
1.48MB
rar zapytanie ofertowe dot opracowania BDOT500 GESUT dla obrębów 300805_2.0001 Koza Wielka, 300805_2.0006 Miechów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-09-06 12:28
Tobias Maciej
1.15MB
rar zapytanie ofertowe dot. opracowania BDOT500 dla obrębu 300803_5.0012 Przybyszów.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-08-27 12:56
Tobias Maciej
1.01MB
rar Zapytanie ofertowe dot. Sporządzenia projektu podziału działek w ciągu dróg powiatowych nr 5688P, 5701P oraz z wyniesieniem na gruncie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
18-07-09 15:10
Miszkinis Gabriela
9.38MB
rar Zapyt.ofert. Rozdzielnia Szpital.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-12-22 10:36
Miszkinis Gabriela
696.44KB
zip Odpowiedź na zapytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia - zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i tonerów dla Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-12-13 10:26
Frączek Krzysztof
367.68KB
rar Zapytanie ofertowe na Remont elewacji SP w Kepnie (1).rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-12-01 10:05
Miszkinis Gabriela
17.79MB
rar Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów biurowych i tonerów dla Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-12-01 09:47
Frączek Krzysztof
380.67KB
pdf Odpowiedź na zadane pytania zawarte w piśmie nr 1360/17 z dnia 12.06.2017 roku dotyczące oferty na wykonanie zamówienia p.n.: "Uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Kępińskiego na okres od 01.01.2018 do 31.12.2027."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-06-20 13:01
Steć Joanna
762.3KB
pdf OŚ.3032.2.2017 OGŁOSZENIE - STAROSTA KĘPIŃSKI ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA DOT. "UPUL dla Powiatu Kępińskiego".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
17-06-09 13:57
Steć Joanna
784.41KB
pdf OŚ.3032.1.2017 Zawiadomienie o wyborze oferty w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na "Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
17-05-26 10:36
Steć Joanna
392.4KB
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie Programu ochrony środowiska dla Powiatu kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 -2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-04-25 14:03
Frączek Alina
811.14KB
pdf Starosta Kępiński, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia p.n. "Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
17-04-20 13:29
Steć Joanna
765.36KB
pdf Zmiana zapytania ofertowego na wykonanie opracowania tj. Raportu i POŚ dla Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
17-03-29 08:29
Steć Joanna
620.97KB
pdf Starosta Kępiński, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego opracowania: 1) Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu kępińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za okres 2015-2016”. 2) „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 576
17-03-30 13:50
Steć Joanna
741.54KB
pdf Odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - materiały biurowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-12-13 10:25
Frączek Krzysztof
351.04KB
zip Zapytanie ofertowe na materiały biurowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-12-05 13:20
Frączek Krzysztof
376.78KB
pdf Zaproszenie do składania oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego na lata 2017-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
16-10-27 13:04
Frączek Alina
523.62KB
rar Opracowanie bazy BDOT500.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
16-07-22 11:19
Michalczyk Krzysztof
743.24KB
rar Modernizacja bazy BDSOG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-07-22 11:17
Michalczyk Krzysztof
743.06KB
pdf Starosta Kępiński, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia p.n.: „Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Kępińskiego” realizowanego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
16-04-25 11:34
Steć Joanna
553KB
zip Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
15-12-10 12:03
Frączek Krzysztof
224.98KB
pdf Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 dla obrębów: zadanie 1 - 300801_2.0002 Donaborów zadanie 2 - 300803_5.0010 Osiny zadanie 3 - 300802_2.0005 Mnichowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
15-11-02 11:06
Frączek Krzysztof
245.4KB
zip Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-06-25 14:42
Frączek Krzysztof
59.79KB
pdf Odpowiedzi nr 3 na zadane pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
15-03-16 08:05
Frączek Krzysztof
34.22KB
pdf Odpowiedzi nr 2 na zadane pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-03-16 08:04
Frączek Krzysztof
29.36KB
pdf Odpowiedzi nr 1 na zadane pytania dotyczące prowadzonego postępowania na „Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
15-03-13 14:21
Frączek Krzysztof
25.05KB
pdf Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
15-03-10 15:16
Frączek Krzysztof
110.65KB
pdf Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.05.2015r. do 31.12.2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-03-10 15:00
Frączek Krzysztof
180.51KB

Drukuj Liczba odwiedzin: 72824

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl