przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Ogłoszenia organizacji pozarządowych

Znaleziono 85 wiadomości.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2024 r.

Data publikacji:
2023-10-31
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2024 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu Współpracy na rok 2024

Data publikacji:
2023-08-22
Ważne do:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu Współpracy na rok 2024

Uchwała Zarządu - wybór ofert

Data publikacji:
2023-04-04
Ważne do:

Uchwała Nr 429.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista organizacji ubiegających się o dotację

Data publikacji:
2023-03-09
Ważne do:

Lista organizacji ubiegających się o dotację w ramach otwartego konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Uchwała Zarządu - komisja konkursowa

Data publikacji:
2023-03-09
Ważne do:

Uchwała Nr 414.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 406.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji:
2023-02-14
Ważne do:

Uchwała Nr 406.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Zarządu - wybór oferty

Data publikacji:
2022-11-29
Ważne do:

Uchwała Nr 380.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r.

Lista organizacji ubiegających się o dotację

Data publikacji:
2022-11-17
Ważne do:

Lista organizacji ubiegających się o dotację

Uchwała Zarządu - komisja konkursowa NPP

Data publikacji:
2022-11-16
Ważne do:

Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r.” oraz określenia regulaminu jej pracy.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r.

Data publikacji:
2022-10-26
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r.

Rejestr zmian strony Ogłoszenia organizacji pozarządowych

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
54595

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl