BIP

Ogłoszenia organizacji pozarządowych

Znaleziono 61 wiadomości.

Lista organizacji ubiegających się o dotację

Data publikacji:
2020-02-20
Ważne do:

Informacja o złożonych ofertach w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Zarządu - komisja konkursowa

Data publikacji:
2020-02-11
Ważne do:

Uchwała Nr 117.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11.02.2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Data publikacji:
2020-01-28
Ważne do:

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji:
2020-01-28
Ważne do:

Uchwała Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lista organizacji - POIK

Data publikacji:
2019-12-02
Ważne do:

Informacja o złożonych ofertach dotyczących: Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ na terenie Powiatu Kępińskiego

Uchwała Zarządu w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

Data publikacji:
2019-11-29
Ważne do:

Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

Lista organizacji ubiegających się o dotację

Data publikacji:
2019-11-21
Ważne do:

Lista organizacji ubiegających się o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Data publikacji:
2019-11-08
Ważne do:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2020 roku

Data publikacji:
2019-11-08
Ważne do:

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2020 roku.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

Data publikacji:
2019-10-30
Ważne do:

Uchwała Nr 89.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29.10.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

Redakcja strony: Ogłoszenia organizacji pozarządowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 28853

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl