BIP

Ogłoszenia organizacji pozarządowych

Znaleziono 50 wiadomości.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2018

Data publikacji:
2019-05-24
Ważne do:

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Uchwała Zarządu - wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Data publikacji:
2019-03-14
Ważne do:

Uchwała Zarządu - wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Uchwała Zarządu - komisja konkursowa

Data publikacji:
2019-02-20
Ważne do:

Uchwała Nr 23.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.02.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2019 roku

Data publikacji:
2019-02-01
Ważne do:

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji:
2019-02-01
Ważne do:

Uchwała Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wybór oferty na powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.

Data publikacji:
2018-11-29
Ważne do:

Uchwała Nr 2.VI. 2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29.11.2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r

Data publikacji:
2018-10-23
Ważne do:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu Współpracy na rok 2019

Data publikacji:
2018-09-25
Ważne do:

Uchwała Nr 285.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.09.2018r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego w 2017 roku

Data publikacji:
2018-07-19
Ważne do:

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego w 2017 roku

Uchwała Zarządu - wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe

Data publikacji:
2018-02-15
Ważne do:

Uchwała Zarządu - wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe

Redakcja strony: Ogłoszenia organizacji pozarządowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 23680

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl