BIP

Ogłoszenia organizacji pozarządowych

Znaleziono 54 wiadomości.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Data publikacji:
2019-11-08
Ważne do:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ, DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2020 roku

Data publikacji:
2019-11-08
Ważne do:

Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2020 roku.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

Data publikacji:
2019-10-30
Ważne do:

Uchwała Nr 89.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29.10.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu Programu Współpracy na rok 2020

Data publikacji:
2019-09-25
Ważne do:

Uchwała Nr 84.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24.09.2019 w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2018

Data publikacji:
2019-05-24
Ważne do:

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Uchwała Zarządu - wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Data publikacji:
2019-03-14
Ważne do:

Uchwała Zarządu - wybór ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Uchwała Zarządu - komisja konkursowa

Data publikacji:
2019-02-20
Ważne do:

Uchwała Nr 23.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19.02.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2019 roku

Data publikacji:
2019-02-01
Ważne do:

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji:
2019-02-01
Ważne do:

Uchwała Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wybór oferty na powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.

Data publikacji:
2018-11-29
Ważne do:

Uchwała Nr 2.VI. 2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29.11.2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.

Redakcja strony: Ogłoszenia organizacji pozarządowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 26078

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl