przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Sprzedaż pojazdów

 

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Starosta Kępiński, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, działając na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 18.04.2023 r. (termin składania ofert) do godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie jest ogłoszona sprzedaż z wolnej ręki pojazdu usuniętego z drogi na terenie Powiatu Kępińskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Kępińskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest pojazd:

Samochód osobowy marki: CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRD  - rok produkcji – 2007 r.; poj. silnika – 2776 cm3; moc silnika - 110 kW; rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym; rodzaj paliwa – diesel; rodzaj nadwozia – van, 5-drzwiowy, 7-osobowy; rodzaj skrzyni biegów – automatyczna; rodzaj napędu – przedni (4x2); przebieg szacowany – 230000 km

Cena wywołania wynosi ⅓ wartości szacunkowej pojazdu.

Lp

MARKA POJAZDU/ MODEL

ROK PRODUKCJI

  WARTOŚĆ

 CENA      WYWOŁAWCZA

1

Chrysler Grand Voyager

2007

   6.600 zł

2.200 zł

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Wnioski z zaproponowaną ceną należy składać do dnia 18.04.2023 r. do godz. 15:00
w formie pisemnej w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, pok. 003 w kopercie z napisem „sprzedaż z wolnej ręki pojazdu”.
W ofercie należy podać imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oferenta oraz oferowaną cenę brutto.

Pojazd nabędzie ten uczestnik sprzedaży z wolnej ręki, który zaproponuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywołania. Nabywca jest zobowiązany uiścić zaoferowaną kwotę za pojazd niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o sprzedaży pojazdu od organu sprzedającego. Cenę nabycia należy wpłaci na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kępnie nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751.

Dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu będzie zaświadczenie Starosty Kępińskiego o nabyciu ruchomości z wolnej ręki wydane w terminie do dwóch dni od dnia zakończenia sprzedaży, po przedstawieniu przez kupującego potwierdzenia zapłaty.

Nabywca, który stał się właścicielem nabytego pojazdu, odbiera go z parkingu nie później niż w dniu następnym po wydaniu w/w zaświadczenia. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości
w wyznaczonym terminie, to obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia wydania zaświadczenia.

Samochody będące przedmiotem sprzedaży można obejrzeć na parkingu Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z s. Słupia pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów w dni robocze  w godzinach od  700 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panią Magdą Lewicką - Cebulą, tel. 62 78 26 800.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży z wolnej ręki bez podania przyczyny, nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedany pojazd oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.

Osoba uprawniona do udzielania informacja na temat sprzedaży: Pani Bogumiła Nawrocka
tel. 62 78 28 922

 

STAROSTA KĘPIŃSKI

 /-/ Robert Kieruzal

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Regulamin licytacji pojazdów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
23-03-21 12:26 Nawrocka Bogumiła 364.8KB
pdf Opinia biegłego skarbowego określająca wartość szacunkową pojazdu Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
23-02-10 11:09 Nawrocka Bogumiła 2.55MB

Rejestr zmian strony Sprzedaż pojazdów

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Białek Włodzimierz 2016-05-02 11:02:20
Aktualizacja publikacji
Nawrocka Bogumiła 2023-04-12 08:14:08
Wytworzenie publikacji
Nawrocka Bogumiła 2023-04-12 08:14:05
Zatwierdzenie
Nawrocka Bogumiła 2023-04-12 08:14:05
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
16869

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl