BIP

Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego (wzór własny dostępny do pobrania na stronie internetowej i w Biurze Podawczym urzędu)

Załączniki:

 • Zaświadczenie o zdaniu stosownego egzaminu ze znajomości przepisów regulujących zasady ochrony
 • i amatorskiego połowu ryb.
 • Aktualne zdjęcie.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie karty wędkarskiej/rybactwa podwodnego.

OPŁATY

10 zł - opłata za wydanie karty.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

Bank BP SA

19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający uprawnienia wydane we własnym kraju.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnione są osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
 • Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym, art. 7 ust. 5 /Dz.U. z 2015 roku, poz. 652/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Kategoria: Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek na wydanie karty wędkarskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-11-13 12:52
Steć Joanna
812.38KB

Redakcja strony: Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1411

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl