BIP

Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (wzór własny do pobrania na stronie internetowej i w Burze Podawczym urzędu).

Załączniki:

  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie potwierdzenia dokonania rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

OPŁATY

17 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji dokonania rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Kępno

nr 38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Sprzęt pływający służący do połowu ryb znakuje się w sposób trwały i widoczny, numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt: litery i cyfry numeru winny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości. Właściciel sprzętu pływającego służącego do połowu ryb winien informować tut. organ o każdej zmianie adresu zamieszkania i zbyciu lub utracie sprzętu, celem dokonania zmian w rejestrze.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym, art. 7 ust. 5 /Dz.U. z 2015 r., poz. 652/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Kategoria: Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WNIOSEK O REJESTRACJĘ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-02-19 09:16
Frączek Alina
695.21KB
pdf Wyrejestrowanie sprzętu - wniosek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-11-13 13:11
Steć Joanna
670.54KB

Redakcja strony: Dokonanie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (EW-56)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1344

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl