BIP

2020

Kategoria: Otwarty konkurs ofert na 2020 rok [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Zarządu - konkurs ofert na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-01-28 12:58
Magot-Wołk Diana
278.59KB
docx Wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-02-06 11:00
Magot-Wołk Diana
25.24KB
docx Wzór sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-01-28 13:10
Magot-Wołk Diana
21.45KB
pdf Wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-01-28 13:14
Magot-Wołk Diana
347.74KB
pdf Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na cały 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
20-01-28 13:20
Magot-Wołk Diana
418.12KB
pdf Uchwała Zarządu - komisja konkursowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-02-11 14:40
Magot-Wołk Diana
213.17KB
pdf Lista organizacji ubiegających się o dotację
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-02-20 11:09
Magot-Wołk Diana
204.88KB
pdf Uchwała Zarządu - wybór ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-03-10 12:38
Magot-Wołk Diana
403.38KB

Kategoria: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2021r [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Uchwała Zarządu - wybór oferty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-11-30 12:36
Kempińska Izabela
443.41KB
pdf Lista organizacji ubiegających się o dotacje.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-11-24 13:02
Kempińska Izabela
410.06KB
pdf Uchwała Zarządu - Komisja Konkursowa NPP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-17 10:56
Frączek Krzysztof
372.18KB
pdf Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2021r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-10-29 10:48
Frączek Krzysztof
476.53KB
doc Załacznik nr 1 do oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-10-29 10:49
Frączek Krzysztof
47KB

Kategoria: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2021r [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o złożonych ofertach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-12-14 15:04
Frączek Krzysztof
187.4KB
pdf Uchwała Zarządu - ogłoszenie otwartego konkursu ofert - POIK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-11-13 12:47
Frączek Krzysztof
720.74KB

Redakcja strony: 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8477

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl