BIP

na 2020 rok

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 roku

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Program współpracy na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-10-30 08:03
Magot-Wołk Diana
458.52KB

Redakcja strony: na 2020 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 76

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl