BIP

na 2019 rok

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/284/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018 roku

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Program współpracy na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-10-23 13:57
Magot-Wołk Diana
454.14KB

Redakcja strony: na 2019 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 282

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl