BIP

Wydział Budżetu i Finansów

Lokalizacja: ul. Kościuszki 5

Naczelnik wydziału, Skarbnik Powiatu

Marcin Trojak

tel.: +48 62 78 28 904 

II piętro pokój nr 204

Z-ca Głównego Księgowego:

Anna Peter

tel.: +48 62 78 28 915

II piętro pokój nr 203

Pracownicy wydziału

Karolina Goj

tel.: +48 62 78 28 965

II piętro pokój nr 208

Karolina Wiśniewska-Szydlik

tel.: +48 62 78 28 965

II piętro pokój nr 208

Agnieszka Fajga

tel.: +48 62 78 28 923

II piętro pokój nr 205

Iwona Trzepizur

tel.: +48 62 78 28 923

II piętro pokój nr 205

Danuta Bednarek

tel.: +48 62 78 28 902

II piętro pokój nr 207

Redakcja strony: Wydział Budżetu i FinansówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2840

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl