BIP

Wydział Komunikacji i Transportu

Lokalizacja: ul. Kościuszki 5

Naczelnik wydziału

Justyna Rosielewska

tel.: +48 62 78 28 950

I piętro pokój nr 103

(transport krajowy i międzynarodowy)

Pracownicy wydziału

Jolanta Świątek-Zimoch

tel.: +48 62 78 28 943

parter pokój nr 005

(prawo jazdy)

Karolina Zarańska

tel.: +48 62 78 28 949

parter pokój nr 005

(prawo jazdy)

Patrycja Twardawa

tel.: +48 62 78 28 949

parter pokój nr 005

(prawo jazdy)

Bogna Kokot

tel.: +48 62 78 28 940

parter pokój nr 006

(rejestracja pojazdów)

Małgorzata Oreś

tel.: +48 62 78 28 940

parter pokój nr 006

(rejestracja pojazdów)

Sylwester Lewek

tel.: +48 62 78 28 940

parter pokój 006

(rejestracja pojazdów)

Tadeusz Witkowski

tel.: +48 62 78 28 940

parter pokój nr 006

(rejestracja pojazdów)

Weronika Dolata

tel.: +48 62 78 28 948

parter pokój nr 007

(odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży pojazdów, złomowanie pojazdów, opłata za holowanie pojazdu i parking strzeżony)

Iwona Bryłka

tel.: +48 62 78 28 962

parter pokój nr 007

(odbiór dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży pojazdów, złomowanie pojazdów, opłata za holowanie pojazdu i parking strzeżony)

Milena Możdżanowska

+48 62 78 28 906

parter pokój nr 005

(stała i czasowa organizacja ruchu)

Redakcja strony: Wydział Komunikacji i TransportuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 20932

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl