BIP

Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Lokalizacja: ul. Staszica 12

Naczelnik wydziału, Geodeta Powiatowy

Maciej Tobias

tel.+48 62 78 28 910

parter pokój nr 5

Z-ca Naczelnika

Kinga Hadaś

tel.+48 62 78 28 924

I piętro pokój nr 17

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Krystyna Lipska

tel.+48 62 78 28 912

I piętro pokój nr 13

Iwona Potocka - Wróbel

tel.+48 62 78 28 912

I piętro pokój nr 13

Danuta Kupczyk

tel.+48 62 78 28 919

I piętro pokój nr 12

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Marek Hofman

tel.+48 62 78 28 920

I piętro pokój nr 16

Krzysztof Michalczyk

tel.+48 62 78 28 954

I piętro pokój nr 16

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Karolina Latusek

tel.+48 62 78 28 932

parter pokój nr 7

Pracownicy Ośrodka

Krystyna Krysińska

tel.+48 62 78 28 913

I piętro pokój nr 12

Alicja Jagielska

tel.+48 62 78 28 913

I piętro pokój nr 12

Mirela Trojak

tel.+48 62 78 28 913 

I piętro pokój nr 12

Anna Stasiak

tel.+48 62 78 28 933

parter pokój nr 2

Magdalena Wróbel

tel.+48 62 78 28 933

parter pokój nr 2

Arkadiusz Lipski

tel.+48 62 78 28 956

parter pokój nr 2

Elżbieta Szpunar - Kuna

tel.+48 62 78 28 932

parter pokój nr 7

Redakcja strony: Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki NieruchomościamiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10719

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl