przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Akty prawne

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kępińskiego.

Data publikacji: 2018-11-22

Ważne do:

UCHWAŁA NR I/5/2018

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2018 r.

 w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kępińskiego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), § 102 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Kępińskiego uchwalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8211) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że na wniosek Starosty Kępińskiego w wyniku głosowania tajnego pozostałymi członkami Zarządu Powiatu Kępińskiego wybrani zostali :

1) Renata Ciemny;

2) Krystyna Możdżanowska;

3) Marek Potarzycki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pomocą elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady

Jolanta Jędrecka

 

Rejestr zmian strony Akty prawne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
23384

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl