przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie zamówienia dotyczącego „Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego” na lata 2023 - 2024.

Data publikacji: 2022-12-16

Ważne do: 2022-12-31 14:35:00

Kępno, dnia 16 grudnia 2022 roku

OŚ.6160.1.2022

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym

w zakresie zamówienia dotyczącego „Nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kępińskiego” na lata 2023 - 2024 Starostwo Powiatowe w Kępnie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nadesłanych ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Leśnych QUERKUS Krzysztof Marczak ul. Kwiatowa 8B/6, 63-500 Ostrzeszów

Cena oferty brutto: 2.480,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium 100 % cena brutto.

W prowadzonym zapytaniu ofertowym złożone zostały 2 następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena zł

(brutto)

Uwagi

1.

LASPOL Katarzyna Kozioł

Czajków 234

63-524 Czajków

5.500,00

-

2.

Przedsiębiorstwo Usług Leśnych QUERKUS Krzysztof Marczak

  1. Kwiatowa 8B/6

 63-500 Ostrzeszów

2.480,00

-

Uprzejmie dziękuję za złożenie ofert.

 

 

 

Starosta Kępiński

/Robert Kieruzal/

 

Rejestr zmian strony Zamówienia publiczne

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Kępnie
Pierwsza publikacja
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Zatwierdzenie
Starostwo Powiatowe w Kępnie  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
190184

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl