BIP

Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora nauki jazdy (wzór własny dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie)

Załączniki:

  • Oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  • Oryginał orzeczenia psychologicznych o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Do wglądu:

  • Dowód osobisty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie 

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

poniedziałek 8.00- 16.30
wtorek -środa  8.00 - 14.30
czwartek- 8.00 -16-30
piątek 8.00 14.30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Dokonanie przedłużenia ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.

OPŁATY

Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Właściwość miejscowa: organem właściwym do przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r, o kierujących pojazdami (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-05-10

Kategoria: Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
jpg Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1416
12-01-25 12:56
Jany Małgorzata
92.77KB

 

 

Redakcja strony: Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1463

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl