BIP

Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców (oznaczenie właściciela, miejsce hodowli i warunki przetrzymywania psa/suki)

Załączniki:

  • Metryka lub rodowód psa/suki.
  • Dokument potwierdzający własność psa/suki lub umowa kupna.
  • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie pozwolenia na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

OPŁATY

  • 10 zł - za wydanie decyzji.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po wejściu w posiadanie psa/suki.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, art. 10 /Dz.U. z 2018 r., poz. 2033/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1200

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl