BIP

Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Pismo zawierające oznaczenie wnioskodawcy wraz z opisem zaistniałej sytuacji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 15:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok.109, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918 e-mail:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji zezwalającej na schwytanie i przetrzymywanie zwierzyny.

OPŁATY

  • 10 zł - za wydanie decyzji.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Bank Stantander Polska S.A.

nr 69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Starosta może wyrazić zgodę, na okres 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia potrzebnej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, art. 10 /Dz.U. z 2018 r., poz. 2033/

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-09-02

Redakcja strony: Uzyskanie zgody na chwytanie i zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1288

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl