BIP

Rok 2016

Kategoria: Zarządzenia Starosty 2016 [ 53 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 01/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję lat 2016-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-01-07 14:37
Nawrot Katarzyna
128.88KB
pdf Zarządzenie Nr 02/2016 Starosty Kepińskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-01-27 12:22
Nawrot Katarzyna
481.08KB
pdf Zarządzenie Nr 03/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-02-09 10:05
Frączek Krzysztof
118.05KB
pdf Zarządzenie nr 04/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie koordynacji - uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu kępińskiego oraz trybu narad koordynacyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-01-18 11:08
Frączek Krzysztof
239.08KB
pdf Zarządzenie Nr 05/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-01-27 12:25
Nawrot Katarzyna
67.19KB
pdf Zarządzenie Nr 06/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
16-02-08 14:36
Frączek Krzysztof
144.11KB
pdf Zarządzenie nr 07/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 26.01.2016r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-02-01 13:12
Frączek Krzysztof
220.03KB
pdf Zarządzenie nr 08/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Miasto Kępno, oznaczonej jako działka nr 503/2 i ustaleniu ceny wywoławczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-02-11 08:31
Frączek Krzysztof
37.72KB
pdf Zarządzenie Nr 09/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 10.02.2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kępińskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-02-10 14:12
Rachel Emilia
17.54KB
pdf Zarządzenie Nr 10 /2016 Starosty Kępińskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej: "Realizacja zadań obronnych na poziomie powiatu i gmin w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
16-04-19 11:21
Nawrot Katarzyna
81.19KB
pdf Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Powiecie Kępińskim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-04-19 10:05
Nawrot Katarzyna
198.9KB
pdf Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Przybyszów Gmina Kępno , oznaczonej jako działki nr: 190/19, 190/21, 190/22, 190/23, 190/24 o łącznej powierzchni 1,0011 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
16-04-25 13:30
Nawrot Katarzyna
30.07KB
pdf Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Krążkowy Gmina Kępno , oznaczonej jako działki nr: 1035/243,1035/244, 1035/260, 1035/265 i 1035/12 o łącznej powierzchni 1,1064 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-04-25 13:29
Nawrot Katarzyna
33.13KB
pdf Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze VI przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Miasto Kępno, oznaczonej jako działka nr 503/2 i ustalenia ceny wywoławczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-04-25 13:27
Nawrot Katarzyna
38.69KB
pdf Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Mroczeń, Gmina Baranów oznaczonej jako działka nr 365/5 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-04-25 13:26
Nawrot Katarzyna
42.97KB
pdf Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2000 Starosty Kępińskiego z dnia 27.01.2000 r. w sprawie ustalenia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie jako właściwego do wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz Zarządzenia Nr 11/2009 Starosty Kępińskiego z dnia 12.03.2009 r. w sprawie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-04-25 10:27
Nawrot Katarzyna
30.5KB
pdf Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3/2002 Starosty Kępińskiego z dnia 24.01.2002 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-04-25 10:28
Nawrot Katarzyna
24.56KB
pdf Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w roku 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-04-25 10:29
Nawrot Katarzyna
229.16KB
pdf Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski osób niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-04-25 10:30
Nawrot Katarzyna
31.69KB
pdf Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia organizacji , siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-04-25 13:19
Nawrot Katarzyna
442.08KB
pdf Zarządzenie Nr 21/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-04-25 13:17
Nawrot Katarzyna
40.44KB
pdf Zarządzenie Starosty Kępińskiego Nr 22/2016 z dnia 22.04.2016 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-04-27 10:57
Nawrot Katarzyna
280.09KB
pdf Zarządzenie Starosty Kępińskiego Nr 23/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu licytacji pojazdów przejętych na własność Powiatu Kępińskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-05-20 11:33
Nawrot Katarzyna
257.44KB
pdf Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-05-20 11:40
Nawrot Katarzyna
46.91KB
pdf Zarządzenie Nr 26/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-05-25 12:36
Nawrot Katarzyna
26.44KB
pdf Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
16-05-25 12:35
Nawrot Katarzyna
24.97KB
pdf Zarządzenie Nr 28/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
16-06-15 14:31
Nawrot Katarzyna
53.5KB
pdf Zarządzenie Nr 29/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mroczeniu Gmina Baranów - oznaczonej jako działka nr 365/5.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-06-16 11:53
Nawrot Katarzyna
42.13KB
pdf Zarządzenie Nr 30 Starosty Kępińskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-06-17 14:20
Nawrot Katarzyna
34.72KB
pdf Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w składzie Komisji do spraw Likwidacji Pojazdów przejętych na własność Powiatu Kępińskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-06-22 13:49
Nawrot Katarzyna
26.13KB
pdf Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-06-30 13:19
Nawrot Katarzyna
24.91KB
pdf Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. z dnia 22 czerwca w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-06-30 13:20
Nawrot Katarzyna
24.63KB
pdf Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2012 Starosty Kępińskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-06-30 13:22
Nawrot Katarzyna
28.04KB
pdf Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie koordynacji - uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Kępińskiego oraz trybu narad koordynacyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-07-28 10:29
Nawrot Katarzyna
153.78KB
pdf Zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-07-28 10:32
Nawrot Katarzyna
42.41KB
pdf Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-07-28 10:33
Nawrot Katarzyna
41.26KB
pdf Zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Krążkowy, gmina Kępno oznaczonej jako działka nr 917/9 o pow. 0,0397 ha ,dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00058704/8.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-09-02 12:37
Nawrot Katarzyna
28.82KB
pdf Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia regulaminu jego pracy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-09-02 12:41
Nawrot Katarzyna
68.92KB
pdf Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-09-02 12:44
Nawrot Katarzyna
48.54KB
pdf Zarządzenie Nr 41/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Starosty Kępińskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-09-02 12:45
Nawrot Katarzyna
49.32KB
pdf Zarządzenie Nr 42/2016 r. Starosty Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Miasto Kępno, oznaczonej jako działka nr 972/4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-09-08 14:04
Nawrot Katarzyna
36.22KB
pdf Zarządzenie Nr 43 Starosty Kępińskiego z dnia 08 września 2016 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa , położonej w obrębie geodezyjnym Trzcinica Gmina Trzcinica, oznaczonej jako działki nr: 706 i 711/2 o łącznej powierzchni 1,6820 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-09-23 11:35
Nawrot Katarzyna
27.53KB
pdf Zarządzenie Nr 44/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 47/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: Powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-09-15 11:17
Nawrot Katarzyna
28.16KB
pdf Zarządzenia Nr 45/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję lat 2016-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
16-10-17 15:18
Nawrot Katarzyna
19.85KB
pdf Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 7 października 2016 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-10-17 15:23
Nawrot Katarzyna
25.78KB
pdf Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie - oznaczonej jako działka nr 972/4.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-12-02 13:35
Nawrot Katarzyna
40.91KB
pdf Zarządzenie Nr 48/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
16-12-02 14:10
Nawrot Katarzyna
71.21KB
pdf Zarządzenie Nr 49 Starosty Kępińskiego z dnia 01.12.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-01-02 10:20
Nawrot Katarzyna
20.38KB
pdf Zarządzenie Nr 50 Starosty Kępińskiego z dnia 01.12.2016 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-01-02 10:22
Nawrot Katarzyna
32.12KB
pdf Zarządzenie Nr 51/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 28.12.2016 r w sprawie powołania Zespołu do spraw przyjęcia środka trwałego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-01-02 10:24
Nawrot Katarzyna
24.41KB
pdf Zarządzenie nr 52/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 28.12.2016 rw sprawie powołania Zespołu do spraw likwidacji środka trwałego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-01-02 10:26
Nawrot Katarzyna
24.78KB
pdf Zarządzenie Nr 53/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-01-02 10:28
Nawrot Katarzyna
63.38KB
pdf Zarządzenie nr 54/2016 Starosty Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-03-03 13:02
Nawrot Katarzyna
40.25KB

Redakcja strony: Rok 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl