BIP

Rok 2017

Kategoria: Zarządzenia Starosty 2017 [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie rozbudowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt ustalonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 ze zm.).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-01-19 11:20
Nawrot Katarzyna
33.91KB
pdf Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kępnie".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-01-19 11:24
Nawrot Katarzyna
24.66KB
pdf Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 02.01 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-02-20 15:06
Nawrot Katarzyna
210.2KB
pdf Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Likwidacji Pojazdów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-02-20 15:01
Nawrot Katarzyna
44.06KB
pdf Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiecie Kępińskim, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-02-20 15:03
Nawrot Katarzyna
506.02KB
pdf Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
17-02-03 13:42
Nawrot Katarzyna
17.47KB
pdf Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
17-02-03 13:43
Nawrot Katarzyna
735.64KB
pdf Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-02-03 13:44
Nawrot Katarzyna
46.22KB
pdf Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 14.02.2017 r w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję lat 2016-2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-02-20 15:04
Nawrot Katarzyna
19.5KB
pdf Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie geodezyjnym Ostrówiec-Myjomice Gmina Kępno, oznaczonej jako działka nr 348/2 o powierzchni 1,5069 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-03-03 13:04
Nawrot Katarzyna
28.28KB
pdf Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2017 roku w Powiecie Kępińskim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-03-03 13:05
Nawrot Katarzyna
1.27MB
pdf Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-04-03 11:22
Nawrot Katarzyna
107.35KB
pdf Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 28 marca 2017 w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków z 2017 z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanych ze środków PFRON.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-04-10 15:12
Nawrot Katarzyna
163.88KB
pdf Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 28 marca 2017 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski osób niepełnosprawnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-04-10 15:15
Nawrot Katarzyna
28.5KB
pdf Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 24 kwietna 2017 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
17-04-25 11:23
Nawrot Katarzyna
21.35KB
pdf Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 19.05.2017 r w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-06-01 12:54
Nawrot Katarzyna
43.26KB
pdf Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 26.05.2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-06-02 14:59
Nawrot Katarzyna
29.48KB
pdf Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Kępińskiego z dnia1 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Świba, Gmina Kępno oznaczonej jako działki nr: 654/3, 655, 656/2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-06-16 15:04
Nawrot Katarzyna
44.44KB
pdf Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie "Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-07-17 11:27
Nawrot Katarzyna
803.2KB
pdf Zarządzenie nr 19 A/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu realizacji polityki zagospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, na lata 2017-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-02-23 11:45
Nawrot Katarzyna
27.75KB
pdf Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-10-04 09:30
Nawrot Katarzyna
67.76KB
pdf Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 07 września 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Kępnie, oznaczonych jako działki nr: 640/1, 640/2 i 623/1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-10-02 10:17
Nawrot Katarzyna
42.47KB
pdf Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany składu imiennego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
17-10-04 09:36
Nawrot Katarzyna
34.19KB
pdf Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej ds. Programów Rynku Pracy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
17-10-17 15:10
Nawrot Katarzyna
193.33KB
pdf Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-10-27 11:42
Nawrot Katarzyna
25.94KB
pdf Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-10-27 11:44
Nawrot Katarzyna
625.78KB
pdf Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Edukacji i Sportu i Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-11-10 14:11
Nawrot Katarzyna
33.59KB
pdf Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Edukacji i Sportu i Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-11-22 08:36
Nawrot Katarzyna
32.28KB
pdf Zarzadzenie nr 28/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Świba, gmina Kępno - oznaczonych jako działki nr 654/3, 655, 656/2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
17-11-27 10:01
Nawrot Katarzyna
43.59KB
pdf Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-11-27 10:03
Nawrot Katarzyna
67.1KB
pdf Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Edukacji i Sportu i Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-11-23 09:44
Nawrot Katarzyna
32.31KB
pdf Zarządzenie nr 31/ 2017 Starosty Kępińskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w mieście Kępnie oznaczonej jako działka numer 474/7 o pow. 0,0333 ha dla, której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00059811/8.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-01-26 09:43
Nawrot Katarzyna
28.06KB
pdf Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku w zamian za święto przypadające w sobotę.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
17-12-08 14:38
Nawrot Katarzyna
19.22KB
pdf Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie - oznaczonej jako działki nr: 640/1, 640/2 i 623/1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-01-26 09:46
Nawrot Katarzyna
41.44KB
pdf Zarządzenie nr 34/2017 Starosty Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-01-10 13:22
Nawrot Katarzyna
62.03KB

Redakcja strony: Rok 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl