BIP

Rok 2019

Kategoria: Zarządzenia Starosty za rok 2019 [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 07.01.2019 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na VI kadencję lat 2019-2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-01-16 11:49
Nawrot Katarzyna
63.11KB
pdf Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 11.01.2019 r . w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-01-16 11:56
Nawrot Katarzyna
17.41KB
pdf Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-01-17 14:53
Nawrot Katarzyna
22.75KB
pdf Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w mieście Kępnie - oznaczonej jako działki nr 640/1,640/2,623/1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-03-05 13:25
Nawrot Katarzyna
47.81KB
pdf Zarządzenie nr 5 /2019 Starosty Kępińskiego z dnia 15.02.2019 r w sprawie powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-02-19 14:25
Nawrot Katarzyna
42.41KB
pdf Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kępnie na kadencję w latach 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-03-05 13:26
Nawrot Katarzyna
47.75KB
pdf Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowywanych ze środków PFRON.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-04-08 11:57
Nawrot Katarzyna
193.69KB
pdf Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-05-22 14:24
Nawrot Katarzyna
31.22KB
pdf Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie "Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-06-18 12:03
Nawrot Katarzyna
904.07KB
pdf Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Mroczeń, gmina Baranów oznaczonej jako działka nr 362/2 o pow. 0,0195 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00059909/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-06-25 14:18
Nawrot Katarzyna
33.07KB
pdf Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Kępnie oraz wolne stanowiska urzędnicze kierowników jednostek organizacyjnych powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-07-08 10:48
Nawrot Katarzyna
405.87KB
pdf Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Kępnie, oznaczonych jako działki nr : 676/16, 677/24, 691/15.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-07-12 14:48
Nawrot Katarzyna
44.53KB
pdf Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-08-09 11:38
Nawrocka Bogumiła
25.38KB
pdf Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-08-09 11:41
Nawrocka Bogumiła
26.63KB
pdf Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Kępno, oznaczonych jako działki nr: 640/1, 640/2 i 623/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-08-13 09:22
Nawrocka Bogumiła
44.19KB
pdf Zarządzenie nr 17/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informacji niejawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-09-11 12:42
Nawrot Katarzyna
34.25KB
pdf Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie - oznaczonej jako działki nr: 676/16, 677/24, 691/15.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-10-14 11:04
Nawrot Katarzyna
42.04KB
pdf Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie - oznaczonej jako działki nr 640/1,640/2 i 623/1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-11-13 13:53
Nawrot Katarzyna
42.12KB
pdf Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-11-13 13:54
Nawrot Katarzyna
66.91KB
pdf Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Likwidacji Pojazdów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-11-18 12:26
Nawrot Katarzyna
36.25KB
pdf Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-11-18 12:30
Nawrot Katarzyna
161.3KB
pdf Zarządzenie nr 23/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-11-20 11:50
Nawrot Katarzyna
25.59KB
pdf Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Kępnie, oznaczonych jako działki nr: 676/15, 677/23, 691/14.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-11 09:45
Nawrot Katarzyna
43.5KB
pdf Zarządzenie nr 25/2019 Starosty Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Transportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-12-23 12:50
Nawrot Katarzyna
71.61KB

Redakcja strony: Rok 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl