BIP

Rok 2018

Kategoria: Zarządzenia Starosty 2018 [ 45 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zarządzenie nr 1/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-01-26 09:40
Nawrot Katarzyna
17.47KB
pdf Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Weronikopole Gmina Bralin, oznaczonej jako działka nr 283/1 o powierzchni 0,0722 ha w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-02-01 11:32
Nawrot Katarzyna
31.91KB
pdf Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych, Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Samodzielnego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Podinspektora w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-02-01 11:35
Nawrot Katarzyna
54.59KB
pdf Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2018r. w spr. zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-02-02 12:42
Frączek Krzysztof
62.59KB
pdf Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-02-21 14:09
Nawrot Katarzyna
259.55KB
pdf Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych, Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Samodzielnego Referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i Podinspektora w Wydziale Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-02-12 12:32
Nawrot Katarzyna
57.13KB
pdf Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Kępińskiego w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego oraz ich zastępców.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-02-26 15:24
Nawrot Katarzyna
29.13KB
pdf Zarzadzenie nr 9/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 19 marca 2018 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-03-20 09:35
Nawrot Katarzyna
28.69KB
pdf Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie, oznaczonej jako działka nr 517/2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
18-04-10 11:33
Nawrot Katarzyna
41.5KB
pdf Zarządzenie nr 11/2018 Starosty kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowanych ze środków PFRON.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-04-17 12:38
Nawrot Katarzyna
186.52KB
pdf Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-04-17 12:39
Nawrot Katarzyna
140.71KB
pdf Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-04-20 14:08
Nawrot Katarzyna
42.28KB
pdf Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie geodezyjnym Opatów Gmina Łęka Opatowska, oznaczonych jako działki nr 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1097/5 w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-05-10 14:54
Nawrot Katarzyna
39.35KB
pdf Zarządzenie Nr 15 /2018 Starosty Kępińskiego z dnia 08.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-05-11 14:17
Nawrot Katarzyna
0.94MB
pdf Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 2304/64512, położonej w obrębie geodezyjnym Miasto Kępno, oznaczonej jako działka nr 983 o powierzchni 0,0577 ha w drodze bezprzetargowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-05-25 11:01
Nawrot Katarzyna
29.75KB
pdf Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) oraz Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-05-28 12:19
Nawrot Katarzyna
27.81KB
pdf Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie oferta FN.2110.6.2018 z dnia 17 maja 2018 r. i oferta FN 2110.7.2018 z dnia 17 maja 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-05-30 12:44
Nawrot Katarzyna
37.16KB
pdf Zarządzenie nr 19/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 11.06.2018 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-06-13 14:20
Nawrot Katarzyna
34.38KB
pdf Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-06-26 09:56
Nawrot Katarzyna
25.07KB
pdf Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Mroczeń, gmina Baranów oznaczonej jako działka nr 366/1 o pow. 0,0710 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księge wieczystą KZ1E/00059909/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-07-12 09:30
Rachel Emilia
514.04KB
pdf Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-07-18 11:54
Nawrot Katarzyna
52.04KB
pdf Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do spraw uzgadniania świadczeń przyznawanych z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-07-18 11:56
Nawrot Katarzyna
44.29KB
pdf Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Gola, gmina Bralin oznaczonych jako działki nr 55/1 o pow. 0,0146 ha i 57/1 o pow. 0,0471 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00062783/6.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-08-10 13:26
Nawrot Katarzyna
29.44KB
pdf Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Gola, Gmina Bralin oznaczonej jako działka nr 55/2 o pow. 0,0364 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00062783/6.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-08-10 13:27
Nawrot Katarzyna
28.79KB
pdf Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Szalonka, Gmina Łęka Opatowska oznaczonej jako działka nr 175/1 o pow. 0,0100 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00059863/7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-08-10 13:29
Nawrot Katarzyna
29.41KB
pdf Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r. obręby: Donaborów, Jankowy, Mroczeń, Słupia p. Kępnem, Gmina Baranów, Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-07-23 13:53
Nawrot Katarzyna
35.13KB
pdf Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r. obręby: Bralin, Chojęcin, Nowa Wieś Książęca, Weronikopole, Gmina Bralin, Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-07-23 13:55
Nawrot Katarzyna
35.13KB
pdf Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r. obręby: Kierzenko,Kierzno,Krążkowy,Mechnice, Mikorzyn, Świba, Przybyszów, Rzetnia, Szklarka Mielęcka,, Gmina Kępno, Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-07-23 13:56
Nawrot Katarzyna
37.47KB
pdf Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r. obręby: Biadaszki, Opatów, Stogniew, Gmina Łęka Opatowska, Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-07-23 13:57
Nawrot Katarzyna
34.75KB
pdf Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r. obręby: Koza Wielka, Trębaczów, Gmina Perzów, Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-07-23 13:58
Nawrot Katarzyna
34.25KB
pdf Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r. obręby: Kuźnica Trzcińska, Laski, Pomiany, Trzcinica, Wodziczna, Gmina Trzcinica, Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-07-23 13:59
Nawrot Katarzyna
35.19KB
pdf Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w mieście Kępnie - oznaczonej jako działka nr 517/2.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-08-08 15:08
Nawrot Katarzyna
39KB
pdf Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Krążkowy, Gmina Kępno - oznaczonej jako działka nr 1020/6 o pow. 0,0324 ha dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00059560/3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-08-22 14:02
Nawrot Katarzyna
27.57KB
pdf Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kępnie".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-11-30 10:47
Nawrot Katarzyna
21.72KB
pdf Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Kępińskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-09-12 14:18
Nawrot Katarzyna
44.6KB
pdf Zarządzenie nr 37 Starosty Kępińskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-10-17 15:18
Nawrot Katarzyna
37.66KB
pdf Zarządzenie nr 38 Starosty Kępińskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-11-21 12:44
Nawrot Katarzyna
24.19KB
pdf Zarządzenie nr 39/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-11-30 10:49
Nawrot Katarzyna
69.53KB
pdf Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Kępnie, oznaczonych jako działki nr: 640/1, 640/2 i 623/1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-12-10 15:02
Nawrot Katarzyna
41.69KB
pdf Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kępnie na kadencję w latach 2015-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-12-10 14:59
Nawrot Katarzyna
26KB
pdf Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kępnie na kadencję w latach 2015-2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-12-10 14:57
Nawrot Katarzyna
30.03KB
pdf Zarządzenie nr 43/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-12-21 09:11
Nawrot Katarzyna
62.45KB
pdf Zarządzenie nr 44/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 36/2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-12-21 11:39
Nawrot Katarzyna
42.88KB
pdf Zarządzenie nr 45/2018 Starosty Kępińskiego w sprawie powołania Komisji do spraw Likwidacji Pojazdów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-01-08 11:56
Nawrot Katarzyna
35.5KB
pdf Zarządzenie nr 46/2018 Starosty Kępińskiego z dnia 28.12.2018 w sprawie ustalenia regulaminu postępowania z pojazdami usunietymi z drogi na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-01-08 11:57
Nawrot Katarzyna
175.52KB

Redakcja strony: Rok 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 13

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl