BIP

Dotyczące roku budżetowego 2015

Kategoria: Dotyczące roku budżetowego 2015 [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-05-11 11:21
Trzepizur Iwona
123.73KB
pdf Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kępińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kępińskiego za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-04-21 08:53
Trzepizur Iwona
136.35KB
pdf Opinia o możliwości spłaty kredytu z dnia 10.11.2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-11-13 09:16
Trzepizur Iwona
267.29KB
pdf Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kępińskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-10-01 12:32
Trzepizur Iwona
359.14KB
pdf Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Powiat Kępiński - rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-02-24 11:12
Trzepizur Iwona
305.35KB
pdf Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Kępiński na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
15-02-24 11:12
Trzepizur Iwona
161.85KB
pdf Opinia o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego - 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
14-12-18 10:12
Trzepizur Iwona
306.88KB
pdf Opinia o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Powiatu Kępińskiego na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
14-12-18 10:11
Trzepizur Iwona
357.86KB

Redakcja strony: Dotyczące roku budżetowego 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1042

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl